09.01.2019

U skladu sa reformom javne uprave u Bosni i Hercegovini, Komisija kao državna institucija dužna je uspostaviti sistem strateškog komuniciranja, kako bi se otklonili eventualni uzroci netransparentnosti u radu. U vezi s tim, Komisija je prepoznala potrebu da svoj rad i aktivnosti prezentira na profesionalan i konzistentan način.

U skladu sa godišnjim planom rada i poslovanja, Komisija informira javnost o donesenim odlukama, zaključcima i stavovima te drugim aktivnostima koje provodi. Komisija kontinuirano održava konferencije za medije, organizira medijske i druge promotivne događaje, kao što su tematske i multimedijalne izložbe nacionalnih spomenika, dani otvorenih vrata, predavanja, te prezentacije u Komisiji i na terenu. Koristeći navedene komunikacijske alate, Komisija ima za cilj da utječe na podizanje svijesti javnosti o značaju i očuvanju kulturno-historijskog naslijeđa.

Da bi se postigao ovaj cilj, neophodno je osigurati pristup informacijama, razvijati dijalog sa ključnim akterima, ciljnim i interesnim grupama te društvom u cjelini.

Linkovi:

Kontakt:

Inka Šehović

Odnosi s javnošću

Sekretarijat Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH

+387 33 276 794

E-mail: Inka.Sehovic@kons.gov.ba