07.01.2019

Komisija je tokom 2003. godine pokrenula kampanju za zaštitu ugroženih spomenika s ciljem edukacije o važnosti naslijeđa za očuvanje identiteta Bosne i Hercegovine, i osiguranja novčanih sredstava putem donacija za njihovu rehabilitaciju. U okviru kampanje, Komisija je pripremila, dizajnirala i štampala promotivne materijale koji se sastoje od:

 

  • 230 primjeraka izložbenih panoa ugroženih nacionalnih spomenika i dobara proglašenih odlukama Komisije nacionalnim spomenicima;
  • tri periodična kataloga sa osnovnim informacijama o radu Komisije, nacionalnim spomenicima i ugroženim spomenicima utvrđenim odlukom Komisije (2500 kom.);
  • preko 2.000 kom. CD-ova / videoprezentacije o nacionalnim spomenicima i ugroženim spomenicima utvrđenim odlukom Komisije;
  • preko 6.000 razglednica sa primjerima ugroženih nacionalnih spomenika.

Dio promotivnog materijala uručen je svim relevantnim predstavnicima vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini i izvan nje, diplomatskim predstavništvima u Bosni i Hercegovini, nekim diplomatskim predstavništvima Bosne i Hercegovine u inozemstvu, vjerskim zajednicama, univerzitetima, nevladinim organizacijama, predstavnicima ICCROM-a, Evropske komisije, UNESCO-a, ICOMOS-a, Vijeća Evrope, USAID-a, UNDP-a itd.

Pored promotivnih materijala, Komisija je pripremila inicijalne projektne prijedloge za zaštitu tri najugroženija spomenika: most u Višegradu, stari grad Stolac i tvrđava u Jajcu.

U okviru Kampanje, u organizaciji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i Ambasade Kraljevine Norveške u martu 2005. godine održan je donatorski sastanak na kojem je prisustvovalo 36 predstavnika ambasada, te inozemnih i domaćih organizacija.

U okviru kampanje za zaštitu ugroženog naslijeđa, od 2003. godine do 2014. godine, pod nazivom “Kulturno pamćenje – blago koje nestaje“ upriličene su brojne izložbe koje se sastoje od videoprezentacije i izložbenih panoa nacionalnih spomenika i ugroženih spomenika sa fotografijama i tekstom s osnovnim informacijama o spomeniku. (link na izložbe) Izložbe

U sklopu vođenja kampanje za spašavanje naslijeđa u opasnosti i njegovog integriranja u razvojne tokove ili tokove poslijeratne obnove, Komisija se obratila zahtjevom za finansijsku i drugu podršku međunarodnim subjektima, kao i vlastima u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, privrednim subjektima u zemlji i izvan nje. Za uplaćivanje donacija postoji poseban račun Komisije, a sredstva uplaćena na taj račun koriste se na način utvrđen odlukama Komisije, Pravilnikom o implementaciji sredstava iz donacija namijenjenih obnovi ili zaštiti ugroženog kulturno-historijskog naslijeđa u Bosni i Hercegovini, ili ugovorima o donacijama i sličnim ugovorima.