04.01.2019

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika
Maršala Tita 9A/1, 71000 Sarajevo

Centrala: +387 33 276 760, faks: +387 33 276 768

E-mail: info@kons.gov.ba

Ured u Banjoj Luci

Adresa: Trg srpskih junaka 4/III, 78000 Banja Luka

Telefon/faks: 051/492-194; 051/492-195

Ured u Mostaru

Adresa: Bulevar Narodne revolucije do broja 19, 88000 Mostar

Telefon/faks: 036/558- 806; 036/558-807