03.01.2019

Dubravko Lovrenović

Dubravko Lovrenović (1956 – 2017), historičar, medijevalist. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu stekao diplomu historičara (1979), magistrirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1985), a titulu doktora nauka stekao na Univerzitetu u Sarajevu (1999). Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu predaje ”Opću historiju srednjeg vijeka”. Autor je knjiga i brojnih naučnih radova posvećenih bosanskom i evropskom srednjovjekovlju objavljenih u domaćim i stranim stručnim časopisima. Sudjelovao je u izradi programa i studija iz oblasti zaštite bosanskohercegovačkog naslijeđa. Ljetni semestar školske godine 2001. / 2002. proveo kao gostujući profesor na američkom univerzitetu Yale. Tokom ljetnjeg semestra školske godine 2004. / 2005. boravio kao stipendist na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti. Školsku godinu 2007. / 2008. proveo na Univerzitetu u Čikagu (University of Chicago) kao stipendist Fulbright fondacije. Obavljao dužnost zamjenika ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Federacije BiH (2001–2003), bio član Komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa UNESCO-m (2002–2006). Sekretar je Odbora za historiju pri Akademiji nauka i umjetnosti BiH, i prodekan za nastavu i studentska pitanja na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Amra Hadžimuhamedović

Amra Hadžimuhamedović (1961. godine, Stolac). Studirala arhitekturu i razvoj arhitekture i naselja na univerzitetima u Sarajevu i Beogradu. Na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu stekla diplomu arhitektice, magistrice i doktora nauka. Radila je kao glavna republička urbanističko-građevinska inspektorica u Bosni i Hercegovini, pomoćnica ministra prostornog uređenja i okoliša Republike Bosne i Hercegovine, a potom i Federacije Bosne i Hercegovine, Federalna koordinatorica projekta Kadrovskog i institucionalnog jačanja, saradnica na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu na predmetima Razvoj arhitekture i Revitalizacija graditeljskog naslijeđa. Dosada objevila oko 50 radova i radila na preko 90 projekata iz oblasti arhitekture, restauracije i urbanizma. Predavanja iz oblasti zaštite graditeljskog naslijeđa držala na brojnim univerzitetima i institucijama u svijetu (ICROM, Yale, University of Trieste, Haverford College, Brandeis University, Hebrew College-Boston, Swathermore, Pensilvania University, Villanova University i drugi).

Ljiljana Ševo

Ljiljana Ševo (1962. godine, Banja Luka). Postdiplomske studije završila u Beogradu na Filozofskom fakultetu, na katedri za historiju umjetnosti jugoslovenskih naroda srednjeg vijeka 1995. godine. Na istom fakultetu 2001. godine odbranila doktorsku disertaciju. U periodu od 1988. do 2006. godine u Zavodu za zaštitu kulturno-istorijskih spomenika i prirodnog nasljeđa Republike Srpske u Banjoj Lluci radila na više projekata u vezi sa restauracijom pokretnog i nepokretnog naslijeđa. Zaposlena na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Objavila više knjiga i nekoliko desetina naučnih i stručnih tekstova.

Tina Wik / Commissioner until June 2008

Tina Wik (Helsinki, Finska, 1955. godina), arhitektica i konzervatorka. Studirala na univerzitetima u Stockholmu i Helsinkiju matematiku, socilogiju, statistiku i humanu geografiju. Diplomu arhitektice i restauratorke dobila na Kraljevskom tehničkom univerzitetu u Stockholmu. Specijalizirala restauraciju u Kairu (Egipat). Radi kao predavačica na predmetu Arhitektura u drvetu na Kraljevskom tehničkom univerzitetu u Stockholmu i kao projektanatica i konzervatorka na brojnim projektima novih objekata u drvetu i na konzervaciji graditeljskog naslijeđa u Švedskoj i izvan nje. U sklopu organizacije Kulturno naslijeđe bez granica radi kao direktorica projekata koje je ta organizacija provodila u Bosni i Hercegovini (Zemaljski muzej u Sarajevu, unutrašnjost konaka u Maglaju, Despića-kuća u Sarajevu, Kujundžilik u Mostaru, pravoslavna crkva u Zavali, Dizdareva džamija u Jajcu itd.), na Kosovu i na Tibetu. Dobitnica je više nagrada za ostvarenja u oblasti arhitekture i restauracije.

Zeynep Ahunbay

Zeynep Ahunbay je doktorirala 1976. godine na temu Otomanske arhitekture 17 vijeka. Radi kao profesor historije arhitekture i arhitektonske zaštite na Arhitektonskom fakultetu u Istanbulu, gdje predaje istoriju zaštite i praktične konzervacije diplomcima i postdiplomcima. Kao stručnjak za otomansku arhitekturu i zaštitu, vodila je brojne projekte. Trenutno radi na restauraciji Zeyrek džamije i konzervaciji Aja Sofije. U Bosni i Hercegovini je vodila projekte rehabilitacije Neziragine i Sevri hadži-Hasanove džamije u Mostaru. Radila je i na dokumentaciji za projekte restauracije i rekonstrukcije džamije i kapetanove kuće u Počitelju, hamama u Mostaru te Tabačice džamije u Mostaru. Objavila više knjiga, stručnih i naučnih radova.

Martin Cherry

Martin Cherry je gostujući profesor na Odsjeku za arhitekturu i građevinarstvo Univerziteta Bath (UK). Predavao je srednjovjekovnu historiju na Univerzitetima Exeter, St Andrews i Leicester, prije nego što je stupio na mjesto direktora za istraživanje u organizaciji English Heritage. Objavljivao je stručne radove iz područja srednjovjekovne historije i arhitekture, arhitekture 19. stoljeća te prakse i politike konzervacije. Član je Društva antikvara, a od 2008. godine, međunarodni je član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.