FILTRIRANJE PRIKAZA

Biblioteka i dokumentacioni centar

09.01.2019

Biblioteka i dokumentacioni centar je specijalna biblioteka poluzatvorenog tipa, koja sistemski prikuplja (kupovinom, razmjenom i poklonima), stručno obrađuje, čuva i daje na korištenje bibliotečku građu i informacije neophodne za obavljanje i unapređenje naučno-istraživačkog rada u procesu proglašenja dobara nacionalnim spomenicima.

Zadatak biblioteke je da obezbijedi dostupnost svih vrsta informacija (naučnih, stručnih, obrazovnih i dr.) u bilo kom obliku (štampana građa: knjige, časopisi, audio/ multimedija, elektronska građa i dr.).

Biblioteka je namjenjena prvenstveno uposlenicima Komisije, a na zahtjev je dostupna i drugim korisnicima: studentima, magistrantima, doktorantima i istraživačima u oblasti naslijeđa.

Fond knjiga raspolaže sa 2500 naslova iz oblasti arhitekture, historije, umjetnosti, arheologije, građevinarstva, historije umjetnosti, informatike, upravljanja naslijeđem, etnologije, pravne zaštite i bibliotekarstva itd. Poseban dio fonda čini dokumentarno-grafička građa: tehnička dokumentacija (projekti), fotografije, hemeroteka, plakati, geodetske i topografske karte i sitna građa. Ovaj dio fonda raspolaže s oko 15 000 jedinica građe.

Od nastanka biblioteke 2003. godine razvoj knjižnog fonda u donacijama knjiga pomogli su Historijski arhiv Sarajevo, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Muzej Hercegovine Mostar, Muzej Semberije Bijeljina, Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića, zatim:Islamic Conference Researche Center (IRICICA), ICCROM Library, Global Librarion Project, British Council BiH i Archaeological Institute of America.

Osim donacijama, biblioteka svoj fond izgrađuje razmjenom izdanja sa institucijama sličnog karaktera kao što su: Orijentalni institut Sarajevo, Historijski arhiv Sarajevo, Arheološki muzej Split, Ministarstvo kulture Hrvatske, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd, Narodni muzej Beograd, Institut za arheologiju Slovenija i dr.

Biblioteka u svom fondu posjeduje specijalnu tematsku zbirka nazvanu Spomenički dosije, u kojoj se čuva kompletna dokumentacija o proglašenim nacionalnim spomenicima. Posebna usluga koju biblioteka nudi na zahtjev vanjskih korisnika jeste digitalna kolekcija dokumentacije o nacionalnim spomenicima. Korisnicima biblioteke omogućen je stalni pristup internetu i stručnim bazama.

Biblioteka je od 2005. do 2009. godine vodila aktivnosti vezane za izdavanje stručnog časopisa “Baština“ (ukupno 5 izdanja), koji je licenciran u naučnim bazama EPSCHO i CEEOL. Prateći savremena tehnološka dostignuća u stvaranju digitalnih zbirki od 2006. godine intenzivno se radi na digitalizaciji građe iz fondova.

Fond digitalne biblioteke raspolaže sa oko 5 000 digitalnih sadržaja (tekstovi odluka, foto građa, prezentacije, projektna dokumentacija, kartografska građa, plakati, e-knjige i novinski članci).

Misija: Biblioteka uposlenim Komisije osigurava pristup fondovima bibliotečke građe, informacijama i sadržajima za potrebe stručnog rada na proglašenju dobra nacionalnim spomenikom. Pored toga, biblioteka svoj fond stavlja na raspolaganje naučnoj zajednici. Osnovna misija Biblioteke je razvoj interdisciplinarnog pristupa proučavanju naslijeđa kroz fondove i bazu stručno-naučnih podataka.

Vizija: Djelovati tako da Biblioteka bude prepoznata na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou kao jedna od vodećih specijalnih biblioteka u Bosni i Hercegovini koja stručno-naučnoj javnosti pruža informacije i dokumentaciju o nacionalnim spomenicima. Osnovni cilj u radu Biblioteke jeste razvijanje svijesti o značaju proučavanja i očuvanja naslijeđa, što je od posebne važnosti za razvoj društva uopće.

Usluge

 • upotreba čitaonice;
 • izdavanje bibliotečke građe na korištenje;
 • pristup online katalozima;
 • e-mail referentna usluga;
 • usluga kopiranja;
 • online pretrage fondova biblioteke i dostupnih baza;
 • pripremanje dokumentacije iz zbirke Spomeničkog dosijea;
 • bilten prinova.

Vrijednosti

 • zadovoljstvo korisnika uslugama;
 • afirmacija spomeničke zbirke – kao jedinstvene zavičajne zbirke o nacionalnim spomenicima;
 • raznolikost bibliotečke građe i bibliotečkih programa;
 • kvalitet usluga;
 • dostupnost većeg broja digitalnih sadržaja;
 • partnerstva na lokalnom i međunarodnom nivou sa srodnim institucijama;
 • promovisanje vrijednosti kroz širenje znanja o naslijeđu.

Radno vrijeme

Radno vrijeme za vanjske korisnike Biblioteke je od 9 do 12 sati.

Kontakt: Almedina Salihagić, dipl. komparativist književnosti i bibliotekarka

E-mail: almedina.salihagic@kons.gov.ba

Tel.: +387 33 / 276-795