FILTRIRANJE PRIKAZA

Biblioteka i dokumentacioni centar

09.01.2019

Biblioteka i dokumentacioni centar je specijalna biblioteka poluzatvorenog tipa, koja sistemski prikuplja (kupovinom, razmjenom i pokonima), stručno obrađuje, čuva i daje na korištenje bibliotečku građu i informacije neophodne za obavljanje i unapređenje naučno-istraživačkog rada  u procesu proglašenja dobara nacionalnim spomenicima.

Zadatak biblioteke je da osigura dostupnost svih vrsta informacija (naučnih, stručnih, obrazovnih i dr.) u bilo kojem obliku (štampana građa: knjige, časopisi, audio / videograđa, multimedija, elektronska građa i dr.).

Biblioteka je namjenjena prvenstveno saradnicima Komisije, a pod posebnim uvjetima na Zahtjev dostupna je drugim korisnicima: studentima, magistrantima, doktorantima i istraživačima u oblasti naslijeđa. 

Fond knjiga raspolaže sa 2 500 naslova iz oblasti arhitekture, historije, umjetnosti, arheologije, građevinarstva, historije umjetnosti, informatike, menadžmenta u naslijeđu, etnologije, pravne zaštite i bibliotekarstva itd. Poseban dio fonda čini dokumentarno-grafička građa: tehnička dokumentacija (projekti), fotografije, hemeroteka, plakati, geodetske i topografske karte i sitna građa. Ovaj dio fonda raspolaže sa oko 15 000 jedinica građe.

Od nastanka biblioteke 2003. godine razvoj knjižnog fonda svojim donacijama u knjigama pomogli su ICCROM Library, Historijski arhiv Sarajevo, Islamic Conference  Researche Center (IRICICA), Global Librarion project, British Council BiH, Archaeological Insititute of America, Muzej Hercegovine Mostar, Muzej semberije Bijeljina, Bošnjački institut fondacija Adila Zulfikarpašića i Akademija nauka i umjetnosti BiH. Osim donacijama biblioteka svoj fond izgrađuje razmjenom izdanja sa institucijama sličnog karaktera kao što su: Orijentalni institut Sarajevo, Historijski arhiv Sarajevo, Arheološki muzej Split, Ministarstvo kulture Hrvatske, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd, Narodni muzej Beograd, Institut za arheologiju Slovenija i dr.

Biblioteka u svom fondu čuva specijalnu tematsku zbirka nazvanu Spomenički dosije, u kojoj se čuva kompletna dokumentacija o proglašenim nacionalnim spomenicima. Posebna usluga koju biblioteka nudi na Zahtjev vanjskog korisnika jeste digitalna kolekcija dokumentacije o nacionalnim spomenicima. Korisnicima biblioteke omogućen je stalni pristup internetu i stručnim bazama.

Biblioteka od 2008. godine vodi aktivnosti vezane za izdavanje stručnog časopisa  “Baština“, koji je licenciran u naučnim bazama EPSCHO i CEEOL. Prateći savremena tehnološka postignuća u stvaranju digitalnih zbirki od 2006. godine intezivno se radi na digitalizaciji građe iz fondova.

Fond digitalne biblioteke – Heritage BiH raspolaže sa oko 5 000 digitalnih sadržaja (tekst odluka, fotograđa, prezentacije, projektna dokumentacija, kartografska građa, plakati, e-knjige i novinski članci).

Misija

Biblioteka saradnicima Komisije osigurava pristup fondovima bibliotečke građe, informacijama i sadržajima za potrebe stručnog rada na proglašenju dobra nacionalnim spomenikom. Pored toga, biblioteka svoj fond stavlja na raspolaganje naučnoj zajednici. Osnovna misija Biblioteke je razvoj interdisciplinarnog pristupa proučavanju naslijeđa kroz fondove i bazu stručno-naučnih podataka.

Vizija

Djelovati tako da Biblioteka bude prepoznata na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou kao jedna od vodećih specijalnih biblioteka u Bosni i Hecegovini koja stručno-naučnoj javnosti pruža informacije i dokumentaciju o nacionalnim spomenicima. Osnovni cilj u radu Biblioteke jeste razvijanje svijesti o značaju proučavanja i očuvanja naslijeđa, što je od posebne važnosti za razvoj društva općenito.

Usluge

 • upotreba čitaonice;
 • izdavanje na korištenje bibliotečke građe;
 • pristup online katalozima;
 • e-mail referentna usluga;
 • usluga kopiranja;
 • online pretrage fondova biblioteke i dostupnih baza;
 • pripremanje dokumentacije iz zbirke Spomeničkog dosijea;
 • bilten prinova.

Vrijednosti

 • zadovoljstvo korisnika uslugama;
 • afirmacija spomeničke zbirke – kao jedinstvene zavičajne zbirke o nacionalnim spomenicima;
 • raznolikost bibliotečke građe i bibliotečkih programa;
 • kvalitet usluga;
 • dostupnost većeg broja digitalnih sadržaja;
 • partnerstva na lokalnom i međunarodnom nivou sa srodnim institucijama;
 • promicanje vrijednosti širenju znanja o naslijeđu.

Zadaće  

Ključna zadaća vezana je uz interdisciplinaran pristup proučavanju naslijeđa zbog

značaja naslijeđa u kulturnom, historijskom i socialnom aspektu društva.

 • razvijati usluge informiranja kao demokratskog prava svakog pojedinca;
 • promicati svijest o značaju zavičajnog naslijeđa;
 • razvijati dijalog među kulturama i zastupati kulturne različitosti;
 • stvaranje i jačanje navike akademske zajednice o značaju proučavanja naslijeđa;
 • promovirati značaj cjeloživotno učenje u kotekstu očuvanja naslijeđa jedne zemlje;
 • jednostavna dostupnost informacija i sadržaja iz fonda biblioteke. 

 

Aktivnosti

Aktivnosti koje Biblioteka poduzima u ostvarivanju ovih zadaća su:

 • razvijanje stručnog bibliotečkog fonda;
 • oblikovanje zbirki prema potrebama Komisije;
 • razvijanje savremenih bibliotečkih usluga i veća dostupnost informacija na internetu;
 • razvijanje baze podataka o naslijeđu;
 • digitalizacija građe i formiranje digitalnih zbirki;
 • osiguranje digitalnih kataloga;
 • osigurati jednostavnu dostupnost fonda za korisnike;
 • praćenje izdavačke djelatnosti;
 • razvijanje usluga za potrebe stručne i naučne javnosti;
 • razvijanje programa i projekata za poticanje širenja znanja o naslijeđu;
 • populariziranje relevantnih izvora znanja o naslijeđu.
 • vrednovanje bibliotečkih usluga s ciljem kontinuiranog provjeravanja informiranosti korisnika o vrstama ponuđenih usluga te zadovoljstva njihovim kvalitetom;
 • razvijanje i širenje stručne specijalizirane mreže sa isntitucijama koje čuvaju građu o naslijeđu;
 • stalno obrazovanje bibliotekara i korisnika.

 

Radno vrijeme

Radno vrijeme Biblioteke je usklađeno sa radnim vremenom Komisije.

Radno vrijeme za vanjske korisnike Biblioteke je 9–12 sati.

 

Biblioteku vodi Almedina Salihagić, dipl. komparativistica i bibliotekarka

E-mail:  almedina.salihagic@kons.gov.ba

Tel.:  +387 33 / 276-795

 

Saradnik u biblioteci: Mak Bećirbašić, dip. sociolog

E-mail:  mak.becirbasic@kons.gov.ba

Tel:  +387 33 / 276-771