17.02.2021

Anđelina Ošap Gaćanović, magistar arhitekture

Mr. Anđelina Ošap Gaćanović (rođena 1979. god. u Jajcu), diplomirana inženjerka arhitekture i magistrica restauracije spomenika. Osnovni studij arhitekture završila je 2006. god. na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu u Banjoj Luci, diplomskim radom na temu “Revitalizacije istorijskog platoa u Jajcu“ od kada razvija svoj interes za temu revitalizacije graditeljskog naslijeđa. Postaje stipendistkinja Ministarstva vanjskih poslova Španjolske 2007. godine za magistarski studij iz restauracije arhitektonskih spomenika na Politehničkom fakultetu Katalonije u Barceloni, koji završava 2009. god.

Razdoblje studiranja i početka profesionalne karijere obilježen je brojnim međunarodnim razmjenama, stipendijama za stručna i znanstvena usavršavanja, natječajima, međunarodnim putovanjima, i prvim profesionalnim zaposlenjima. Tijekom studija bila je osnivačica i nacionalna predstavnica Nacionalnog odbora Europske udruge studenata arhitekture EASA u Bosni i Hercegovini. U 2002. godini zajedno sa kolegama sa studija osniva udrugu studenata arhitekture “Eco City Group“ čija je i predsjednica bila četiri godine, i koji u proljeće 2003. organizira SESAM – Međunarodni susret studenata arhitekture u Banjoj Luci. Tijekom apsolventskog staža šest mjeseci radi u arhitektonskom birou “Joao de Paula arquitectura“ u Belo Horizonteu, u Brazilu. Tijekom svog boravka na magistarskom studiju u Barceloni, sudjeluje u izradi predloga projekata intervencije na srednjevjekovnom graditeljskom fondu Berge i Barcelone pod protekcijom UNESCO-a.

Posljednjih 15 godina obilježeni su radom u struci, na projektiranju objekata visokogradnje u različitim arhitektonskim i izvođačkim građevinskim tvrtkama, na razvojnim programima programima Ujedinjenih naroda (UNDP BiH), samostalnim angažiranjima na projektima iz oblasti restauracije graditeljskog nasljeđa, visokogradnje i enterijera. Za švajcarsku tvrtku “ZMG consulting“ i tržište, radi na energetski efikasnim stambenim montažnim objektima. U razdoblju od 2015. do 2021. godine zaposlena u Gradskoj upravi Grada Banja Luka, u Odjelu za lokalni ekonomski razvitak i strateško planiranje, na pozicijama razvitka velikih investicija, suradnju sa investitorima i poslovnih zona. U razdoblju od 2011. do 2013. godine honorarno radi kao asistentica na Arhitektonsko-građevinskom fakuletu u Banjoj Luci na predmetima “Revitalizacija graditeljskog nasljeđa“ i “Bioklimatska arhitektura“.

Osnivačica i članica je nekoliko domaćih i stranih udruga, nositeljica licence za izradu tehničke dokumentacije, te licence za reviziju i nadzor. Od 2013. godine nositeljica je licence za procjenu vrijednosti nepokretnosti i radi kao procjeniteljica građevinsko-arhitektonske struke; sudionica u brojim znanstvenim i stručnim skupovima i natječajima. Oficijelna je prevoditeljica za engleski i španjolski jezik, a aktivno koristi i portugalski jezik. Trenutaćno živi i radi u Banjoj Luci.

Faruk Kapidžić, dipl. ing. arhitekture

Faruk Kapidžić, diplomirani inženjer arhitekture, rođen u Sarajevu 1971. godine. Učestvovao na 20 konkursa od kojih je nekoliko bilo prvonagrađeno, a neki su kasnije i izvedeni (Olimpijski bazen Otoka u Sarajevu, Islamski centar u Zenici). Dobitnik nagrade za Ideju na godišnjim izložbama Colegium Artisticum (2003. i 2005. godine), te dobitnik nagrade Grand Prix za Arhitekturu 2006. godine. U februaru 2004. godine zajedno sa ocem Ahmetom Kapidžićem nominiran za Aga Khan-ovu nagradu za Arhitekturu za rekonstrukciju i revitalizaciju ratom devastiranog objekta Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. U periodu od 2003. do 2009. radi kao asistent – vanjski saradnik na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu na predmetu Javne zgrade kod profesora Kike Karića. Od 2012. godine vlasnik i direktor firme ADS studio. Od marta 2020. do januara 2021. godine, obavlja funkciju ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u Vladi Kantona Sarajevo. Od 1996. do 2020. godine radio na sljedećim projektima iz oblasti rekonstrukcije, revitalizacije, obnove i redizajna: Fakultet islamskih nauka u Sarajevu / nominacija za Aga Khan-ovu nagradu; Crkva Svete Marije i toranj Svetog Luke u Jajcu; Džamija Klek u Kleku – Prozor-Rama; Careva džamija u Sarajevu; Džamija Vrbanjuša u Sarajevu i Džamija Sase – Srebrenica. Oženjen, otac troje djece.

Zoran Mikulić, dipl. pravnik sa položenim pravosudnim i advokatskim ispitom

Završio gimnaziju “Aleksa Šantić” u Mostaru, Pravni fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, pravosudni ispit, te advokatski ispit. Obnašao je dužnosti: šefa Sektora za stambene poslove i poslovne prostore Mostar JZ, federalnog ministra pravde, savjetnika člana Predsjedništva BiH, časnika za vezu sa Međunarodnim tribunalom u Haagu, predsjednika Komisije za polaganje pravosudnog ispita u FBiH, predsjednika Komisije za polaganje stručnog ispita za rad u organima uprave, člana Zakonodavno-pravne komisije Parlamenta FBiH iz reda vanjskih eksperata. Autor je i koautor preko 30 važećih i predloženih zakona u BiH i FBiH, član raznih komisija i učesnik raznih naučnih skupova. Planiranje i odobravanje obnove i revitalizacije pravosudnih javnih objekata. Posjeduje Certifikat OHR, OSCE i UNHCR za uspješno proveden Aneks 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Član je sekretarijata Odbora za obnovu i revitalizaciju Partizanskog spomen-groblja u Mostaru.