07.01.2019

  • Projekat “Preventivna konzervacija zbirki Zemaljskog muzeja u Sarajevu“ (donator: Specijalni fond američkog ambasadora u BiH za zaštitu kulturnog naslijeđa pri Ambasadi SAD-a u BiH, period realizacije: 10.9.2015. – 31.12.2018.; vrijednost ugovora 625.000,00 USD);
  • Projekat “Konzervacija i prezentacija mozaika iz 4. stoljeća pr. n. e. na arheološkom lokalitetu Skelani, Srebrenica“ (donator: Ambasada Savezne Republike Njemačke u BiH; predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, vrijednost ugovora: 60.000,00 EUR);
  • Projekat “Konzervacija i restauracija enterijera Mišćine džamije u Sarajevu – faza 3“ – nastavak implementacije projekta restauratorskih radova u enterijeru Mišćine džamije u Sarajevu, odnosno završetak konzervatorskih radova na zidnoj slici Medine – (donator: Ambasada Savezne Republike Njemačke u BiH; predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci; odobrena sredstva 7.180,00 EUR);
  • Projekat rekonstrukcije zgrade Društva Crvenog krsta / križa BiH u Sarajevu – 3 faza i kampanja “Moja Bosna i Hercegovina – moje naslijeđe“ (donator: Specijalni fond američkog ambasadora u BiH za zaštitu kulturnog naslijeđa pri Ambasadi SAD-a u BiH; predviđeno trajanje projekta: 18 mjeseci; vrijednost ugovora 67.000,00 USD);
  • Projekat “HEREIN – European Heritage Policies“ Projekat uspostavljanja evropske mreže o kulturnom naslijeđu (EUROPEAN HERITAGE NETWORK – HEREIN) pokrenulo je Vijeće Evrope 1999. godine i neograničenog je trajanja. Projekat okuplja tijela državne uprave evropskih zemalja zadužena za zaštitu kulturnog naslijeđa (dosada su uključene 46 evropske zemlje). Bosna i Hercegovina se uključila u Projekat 2005. godine.Ciljevi projekta su olakšati pristup kulturnom naslijeđu i informacijama o naslijeđu uz pomoć savremene informacijske tehnologije i osigurati stalni interaktivni informacijski sistem o kulturnom naslijeđu namijenjen kako upravnim tijelima, stručnjacima i ostalim učesnicima u djelatnostima zaštite kulturnog naslijeđa, tako i najširoj javnosti.
  • Otkada je pristupila projektu, Bosna i Hercegovina učestvuje na godišnjim sastancima i obukama vezano za projekat. Urađen je prijedlog HEREIN 2 nacionalnog izvještaja, a pristupilo se unosu i ažuriranju informacija u HEREIN 3 “on-line“ bazu podataka što je proces koji traje i zahtijeva kontinuiran rad na projektu.