04.01.2019

Temeljem članka 33 Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na 4. sjednici održanoj od 03. do 09. septembra 2002. godine, donijela je

O D L U K U

I

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljem tekstu: Komisija) objavljuje Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Privremena lista), koja je sastavni dio ove odluke.

II

Komisija će, u skladu sa čl. V i VII Aneksa 8 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, da donece pojedinačnu odluku o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom za svako dobro upisano na Privremenu listu.

III

Do donošenja pojedinačnih odluka iz tačke II ove odluke, sva dobra upisana na Privremenu listu smatraće se nacionalnim spomenikom i uživaće zaštitu propisanu Zakonom o sprovedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02 i 10/02, “Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 9/02 i “Službeni glasnik Brčko Distrikta”, broj 2/02).

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u ”Službenom glasniku BiH” i službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Broj: 01-94/02 03. septembra 2002. godine Sarajevo

Predsjedavajući Komisije

Dubravko Lovrenović