03.01.2019

Dr. Amir Pašić (1953 – 2022)

Profesor Osnova arhitekture (1999); profesor Prostornog planiranja (2000); profesor Teorije i historije arhitekture i očuvanja graditeljskog naslijeđa (2009). Tenutno je angažiran je na Univerzitetu u Sarajevu, kao profesor i rukovodilac doktorskih studija na Arhitektonskom fakultetu i kao rukovodilac Centra za izgradnju kampusa. Predavao je na više od 30 univerziteta širom svijeta, između ostalih: Yıldız Technical University, Istanbul; Mimar Sinan University, Istanbul; Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Columbia University, the University of Pennsylvania, the Royal Polytechnic Institute in Stockholm, York University, UK; La Sapienza University Rome, Alcala de Hennares University Madrid, Yale University, Cornell University, King Saud University, Riyadh; KSA i drugim. Od 1993. do juna 2016. godine, rukovodi Odsjekom za arhitekturu u Istraživačkom centru za islamsku historiju, umjetnost i kulturu (IRCICA), Istanbul, i program-koordinator međunarodnih projekata: "Mostar 2004" (1994–2004); Al-Quds/Jerusalem 2015. programa, i obrazovnog programa "Islamic urban heritage" (od 2006. godine). Trenutno je konsultant za taj centar. Član je ICOMOS AdHoc radne grupe (30 akademika iz 22 države) vezane za osnivanje ICOMOS-ovog univerzitetskog foruma. Bio je član Nacionalne komisije za UNESCO Bosne i Hercegovine do 2016. godine. Radio je i kao vodeći konsultant za Aga Khan Trust for Culture, Geneva (1995–2006); the World Monuments Fund, New York (1998–2004); i obavio nekoliko misija za ICOMOS Paris. Kao arhitekt / planer bio je projekt-menandžer na izradi četiri velika master plana u oblasti očuvanja graditeljskog naslijeđa, i velikog broja arhitektonskih projekata, uglavnom u obasti restauracije. Dobitnik je šest nagrada za arhitekturu, uključujući Aga Khan nagradu za arhitekturu 1986. godine za uspješnu restauraciju Starog grada u Mostaru, a bio je tokom deset godina koordinator aktivnosti na obnovi tog grada, razrušenog u ratu 1992–1995. godine. Autor je ili koautor 21 knjige i 47 članaka, a također je autor Nominacijskog dosijea za upis zone Starog mosta u Starom gradu u Mostaru na listu Svjetske baštine UNESCO-a 2005. godine. Regionalni je editor za arapske zemlje u “Journal of Cultural Management and Sustainable Development” London.

Radoje Vidović

Radoje Vidović (1970), profesor historije i geografije, dipl. novinar. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru stekao diplomu profesora historije i geografije (1998), te diplomiranog novinara (2003). Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao magistarski studij historije. Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu upisao magistarski studij žurnalistike. Obavljao dužnost predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (2012. – kraj 2013. godine), delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (2007–2012) te obavljao dužnost zastupnika u Saboru Kantona Središnja Bosna (2003–2007). Bio je član raznih komisija i učesnik različitih naučnih skupova.

Goran Milojević

Goran Milojević (16.8.1960. Banja Luka), arhitekta, diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, februara 1985. U prethodnih osam godina, radio je na projektima vezanim za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa. U okviru svog profesionalnog djelovanja, u dosadašnjoj praksi, radio je i kao projektant arhitektonskih objekata, bavio se projektiranjem i opremanjem enterijera, predavao je u srednjoj stručnoj školi, uradio je brojna rješenja vizuelnog identiteta, a radio je i kao vještak arhitektonske struke. Također, radio je na realizaciji nekoliko značajnih međunarodnih projekata i programa. Nagrađivan je na konkursima iz oblasti arhitekture i grafičkog dizajna. Učestvovao je na brojnim naučno-stručnim skupovima. Obavljao je i sljedeće dužnosti: direktor Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske (2008–2013), delegat (član kolegija) Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH (2003–2007. – u istom periodu i delegat iz BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope), direktor Fonda stanovanja Republike Srpske (2002), zamjenik ministra u Ministarstvu prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije u Vladi Republike Srpske (2001).