07.01.2019

 1. Kompleks Ada u Stocu – razaranje Opijačeve kuće unutar zaštićene cjeline i izgradnja novog objekta čiji oblik i obrada narušava zaštićenu cjelinu;
 2. Povijesno područje – nekropola stećaka Radimlja kod Stoca, FBiH – u neposrednoj blizini nekropole (300 m) izgrađena je industrijska i trgovačka zona, prema regulacijskom planu koji je nezakonito usvojen u općini Stolac. Tijekom stavljanja dobra na Popis ugroženih dobara odvijali su se infrastrukturni radovi i uništavani su vinogradi.

  Mjere zaštite utvrđene Odlukom Povjerenstva o proglašenju ovog područja nacionalnim spomenikom su usuglašene sa Programom trajne zaštite lokaliteta Radimlja kod Stoca, koji je usvojila Vlada FBiH;

 3. Povijesno područje – Stari grad Stolac, FBiH – nezakonita izgradnja 15 križeva, od kojih je jedan izgrađen od betona i obložen kamenom iz zidova zaštićene tvrđave;
 4. Graditeljska cjelina – Tvrđava u Jajcu, FBiH – utvrda je ugrožena zbog neodržavanja i nepovoljnih klimatskih uvjeta;
 5. Resulbegovića kuća u Trebinju – betoniranje ploče i izgradnja sportskih terena na prostoru zaštićenog spomenika;
 6. Turhan Emin-begova džamija u Ustikolini, Foča – izgradnja novog objekta na zaštićenom prostoru srušenog spomenika, uništavanje fragmenata spomenika;
 7. Arheološko područje Ripač kod Bihaća – unutar zaštićenog područja vrši se nezakonita izgradnja objekata;
 8. Povijesno jezgro Blagaja, Mostar – izgradnja novih objekata koji narušavaju zaštićenu cjelinu;
 9. Povijesni spomenik  Šeranića kuća u Banjoj Luci, RS – povijesni spomenik ugrožen nepoduzimanjem hitnih mjera zaštite od daljnjeg propadanja;
 10. Arheološko područje – Korića-Han u Gračanici, FBiH – unutar zaštićenog područja vrši se nezakonita izgradnja objekata;
 11. Tvrđava u Kozarcu, Prijedor – unutar zaštićenog područja vrši se nezakonita izgradnja objekata;
 12. Graditeljska cjelina – Stari grad Bužim u Bužimu, FBiH – ugrožen nepoduzimanjem hitnih mjera zaštite od daljnjeg propadanja;
 13. Povijesno gradsko područje Kreševo u Kreševu – ugrožen rušenjem objekata u sastavu cjeline;
 14. Arheološko područje Rataje, općina Foča, RS – ugroženo nepoduzimanjem hitnih mjera zaštite od daljnjeg propadanja;
 15. Graditeljska cjelina – Stari grad Ljubuški u Ljubuškom, FBiH – ugrožen nepoduzimanjem hitnih mjera zaštite od daljnjeg propadanja;
 16. Graditeljska cjelina – Džamija i medresa Mehmed-paše Kukavice u Foči, RS – ostatci graditeljske cjeline su ugroženi izgradnjom stambenih objekata u neposrednoj blizini kompleksa;
 17. Povijesno područje – Stari grad Prusac, općina Donji Vakuf, FBiH – ugrožen nepoduzimanjem hitnih mjera zaštite od daljnjeg propadanja;
 18. Povijesno područje – Stari grad Koštun (Koštur) u Dabrici, općina Berkovići, RS – ugrožen uslijed totalnog neodržavanja;
 19. Grobljanska cjelina – groblje na Presjeci kod Ustikoline, općina Foča, FBiH – ugroženo je uslijed neodržavanja, vegetacije i postojanja minskog polja;
 20. Povijesni spomenik – Most na rijeci Žepi, općina Rogatica, RS – ugrožen uslijed oštećenja konstrukcije mosta;
 21. Graditeljska cjelina – Balagija (Balaguša) džamija sa haremom u Livnu, FBiH – ugrožena uslijed pojave vlage koja dovodi do oštećenja dekoracija na zidovima džamije;
 22. Srpska Pravoslavna crkva sv. Nikole u Srđevićima, općina Gacko, RS – ugrožena slijeganjem terena i uslijed pojave vlage koja dovodi do oštećenja zidova i dekoracija na njima;
 23. Povijesno područje – Nekropola sa stećcima Delijaš kod Trnova, FBiH – ugrožena zbog opasnosti od pomjeranja stećaka koji se nalaze iznad puta;
 24. Mjesto i ostatci graditeljske cjeline džamije u Kazancima (džamija Osman-paše Kazanca) kod Gacka, RS – ugrožena zbog opasnosti od urušavanja munare,
 25. Graditeljska cjelina – Stari grad Glamoč u Glamoču, FBiH – ugrožen nepoduzimanjem hitnih mjera zaštite od daljnjeg propadanja;
 26. Povijesno područje – stari križevi u Drežnici kod Mostara, FBiH – ugroženinepoduzimanjem hitnih mjera zaštite od daljnjeg propadanja;
 27. Graditeljska cjelina – Stari grad Samobor, RS – ugrožen nepoduzimanjem hitnih mjera zaštite od daljnjeg propadanja;
 28. Arheološko područje – helenisički grad Daorson u Ošanićima kod Stoca, FBiH – ugrožen zbog neodržavanja, protuzakonitog rabljenja metalnih detektora, iskopavanja i uklanjanja predmeta arheološkog nasljeđa, uništavanja kiklopskih zidova grafitima i na sličan način;
 29. Arheološka područja – Nekropole sa stećcima na lokalitetima zaselak Brdo i zaseok Perići, naselje Hodovo, općina Stolac, FBiH – ugrožena zbog neodržavanja;
 30. Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Pravoslavnog groblja u selu Ljubljenici, općina Berkovići, RS – ugroženo zbog neodržavanja;
 31. Sulejman-pašića kula u Odžaku kod Bugojna, FBiH – stabilnost objekta ugrožena uslijed pojave vegetacije kao i zbog neodržavanja, opasnost od kolapsa objekta;
 32. Staro pravoslavno groblje u Šljivnu na Manjači, općina Banja Luka, RS – dobro je oštećeno tijekom vojnih vježbi EUFOR-a, ugroženo je uslijed neodržavanja;
 33. Arheološko područje i ostatci stare tvrđave Prozor u Prozoru, FBiH – ugrožennepoduzimanjem hitnih mjera zaštite od daljnjeg propadanja;
 34. Arheološko područje Tašlihan, općina Stari Grad, Sarajevo, FBiH – ugroženi novim intervencijama kojima je narušena integralnost i autentičnost dobra;
 35. Povijesna građevina – zgrada nekadašnjeg Samostana i škole časnih sestara Milosrdnica u Travniku, općina Travnik, FBiH – u požaru su teško oštećeni krovna konstrukcija i pokrov; ubjekat je ugrožen prisustvom vlage i neodržavanjem; 
 36. Povijesna građevina – Dvorana bivšeg hotela “Bosna“ (Zgrada Turskog konzulata) u Brčkom - Ugroženo jer se dobro nalazi u izuzetno lošem građevinskom stanju;
 37. Povijesno područje – Nekropola sa stećcima Srednje, općina Ilijaš, FBiH – započeti radovi na izgradnji objekata (gasulhana i imamaska kuća), koji su potkopali nekropolu i ugrožavaju stećke;
 38. Povijesno područje – Stari grad Kamengrad, općina Sanski Most, FBiH – objekat djelimično prekriven samoniklim rastinjem, ugrožen je uslijed neodržavanja što uzrokuje trajni gubitak dijelova objekta;
 39. Povijesno područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Navitak u selu Boganovići, općina Olovo, FBiH – prokopavanje i proširivanje prilaznog puta stambenim objektima koji se nalaze u blizini nekropole. Nekropola je potkopana sa južne strane i iz grobnih mjesta ispadaju kosti onih koji su sahranjeni na tim mjestima;
 40. Povijesni spomenik – Musafirhana (Salihagića kuća) u Fojnici, FBiH – ugroženinepoduzimanjem mjera zaštite od daljnjeg propadanja i mjera održavanja;
 41. Povijesno područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu “Mramorje“ na lokalitetu Moguš, općina Olovo, FBiH – stećci su utonuli i ugroženi vegetacijom (širenje borove šume);
 42. Stambena graditeljska cjelina – Hadžišabanovića kuća u Sarajevu, općina Stari Grad Sarajevo, FBiH – objekt teško oštećen eksplozijom plina i trenutačno je izložen utjecaju atmosferilija;
 43. Povijesno područje – Nekropola sa stećcima Opara, općina Novi Travnik, FBiH – nekropola ugrožena uslijed pomjeranja stećaka i izgradnje ograde koja je presjekla nekropolu na dva dijela;
 44. Graditeljska cjelina – Jajce kasarna u Sarajevu, općina Stari Grad, FBiH – cjelina nema definiranog vlasnika; struktura objekta je tijekom rata teško oštećena i objekt je otada izložen atmosferskim utjecajima i bez održavanja što dovodi do daljnjeg propadanje cjeline;
 45. Prirodno-graditeljska cjelina – Korito Bregave sa mlinicama, stupama i mostovima, općina Stolac, FBiH – ugrožena neodržavanjem objekata cjeline; većina objekata mlinica i stupa je pred kolapsom;
 46. Pokretno dobro – Fondovi i zbirke Povijesnog arhiva Sarajevo, FBiH – prostori u kojima se arhivska građa čuva svojim uvjetima ne zadovoljavaju međunarodne arhivske standarde (vlažnost zraka, temperatura, svjetlost i dr.) što u budućnosti može uvjetovati brže propadanje ili potpuno uništenje pojedinih eksponata;
 47. Kulturni krajolik – selo Lukomir (Gornji Lukomir), općina Konjic, FBiH – ugroženo nepostojanjem plana upravljanja, propadanjem objekata uslijed neodržavanja i iseljavanjem stanovništva iz sela;
 48. Kulturni pejsaž – Nekropole sa stećcima u selu Sovići, općina Jablanica, FBiH – ugroženo prirodnim klizištem, kao i incijativom pojedinaca za izmještanjem nekropole unutar Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci i Rama-Šćitu;
 49. Povijesno područje – Stari grad Todorovo (Novigrad) i džamija u Todorovu, općina Velika Kladuša, FBiH – dobro ugroženo nedostatkom redovitog održavanja, nestajanjem struktura (Stari grad) i izloženosti atmosferskim utjecajima (nepostojanje krova i postojanje vegetacije na objektu džamije);
 50. Graditeljska cjelina – Utvrda Vrnograč u Vrnograču, općina Velika Kladuša, FBiH – ugrožena samonikom vegetacijom i neodržavanjem što uzrokuje trajni gubitak dijelova cjeline;
 51. Povijesno područje – Nekropola sa stećcima i grobovi, lokalitet Gračani, općina Konjic, FBiH – nekropola je izravno ugrožena eksploatacijom pijeska na lokalitetu zbog čega se stvara klizište;
 52. Pokretno dobro – Filmski materijal Kinoteke Bosne i Hercegovine u Sarajevu, FBiH – ugroženo uslijed nezadovoljavajućih uvjeta čuvanja materijala (vlaga), nepostojanja laboratorija za restauraciju i potrebe za strukovnom obukom osoblja;
 53. Stambena graditeljska cjelina – Hadžibegova kuća (kuća Ljubović Hasanbega) u Zvorniku, RS – ugroženo uslijed dugotrajnog neodržavanja i oštećenja zbog kojih prijeti kolaps objekta (urušen krov, međukatna konstrukcija u lošem konstruktivnom stanju);
 54. Povijesna građevina – Stara željeznička postaja na Ilidži u Sarajevu, FBiH - ugroženo uslijed dugotrajnog neodržavanja i oštećenja zbog kojih prijeti kolaps objekta (urušen krov, međukatna konstrukcija u lošem konstruktivnom stanju);
 55. Graditeljska cjelina nekadašnje Tvornice Papira (“Papirne“) u Zenici, FBiH – nakon potresa koji je zahvatio Zenicu 27./28. i 30. srpnja 2012. godine, zbog pukotina i oštećenja prouzrokovanih potresom, ugrožena je stabilnost i nosivosti dimnjaka Tvornice papira – “Papirna“ u Zenici,  kao i sigurnost okolnih objekata, žitelja koji žive u njima i prolaznika;
 56. Graditeljska cjelina – Hastahana (zgrada Vakufske bolnice) u Sarajevu, općina Stari Grad, FBiH – ugroženo uslijed urušavanja objekta zbog dugotrajnog neodržavanja, ugrožena je stabilnost preostalih dijelova konstrukcije kao i sigurnost prolaznika;
 57. Stambena graditeljska cjelina – ishodna kuća porodice Džabić, poznata kao Džabića-kula, u Vrapčićima kod Mostara, FBiH – ugroženo uslijed dugotrajnog neodržavanja i oštećenja zbog kojih prijeti kolaps objekta (krovna konstrukcija pred kolapsom, međukatna konstrukcija u lošem konstruktivnom stanju, dijelovi kompleksa prekriveni samoniklom vegetacijom);
 58. Povijesni spomenik – zgrada u ul. Varoš 11 u Jajcu, FBiH – u objektu se ne boravi više od 20 godina, što je uz neodržavanje objekta glavni razlog što se objekat nalazi u  u prilično lošem i veoma zapuštenom stanju: evidentirana su oštećenja limenog pokrova i daščanog pokova  na sjevernoj strani krova, što je prouzrokovalo i  oštećenja unutarnjih prostorija. Osim toga, na kamenom zidu istočne fasade vidljive su dvije pukotine;
 59. Graditeljska cjelina – grupa zgrada u Kotromanićevoj ulici (Kotromanićeva br. 36,  br. 38. i zgrada na uglu Kotromanićeve i Ul. Kalmija Baruha) u Sarajevu – opasnost od konstruktivnog kolapsa dijelova vanjskih zidova. Kotromanićeva ulica u Sarajevu; opasnost od konstruktivnog kolapsa (objekat u Ulici Kotromanića br. 38);
 60. Povijesna građevina – Hajduk-kula na Kručevića Brdu kod Čitluka, FBiH – ugroženo uslijed dugotrajnog neodržavanja i oštećenja zbog kojih prijeti kolaps objekta, kamenih blokova pri vrhu očuvanih zidova kule i dijelova vanjskih zidova;
 61. Nekropola sa stećcima Bijača, Ljubuški, FBiH – ugroženo uslijed konzervatorsko-restauratorsko radova agresivnim kemijskim sredstvima (a nisu prethodno izvedeni arheološki radovi, tj. grobovi nisu istraženi);
 62. Kuća poznata kao Dervišagića-kuća (kuća srebreničkog kadije hadži Husejna ef. Đozića) u mahali Crvena Rijeka u Srebrenici, FBiH – ugrožen uslijed nepoduzimanja mjera preventivne zaštite što je dovelo do prodora atmosferske vlage unutar objekta, zbog čega su nastala teška konstruktivna oštećenja koja su dovela do urušavanja dijela objekta i mogu prouzročiti njegovo potpuno urušavanje;
 63. Arhivska građa Arhiva BiH, općina Centar, FBiH – ugrožena vandalizmom i nezadovoljavajućim uvjetima čuvanja materijala (vlaga u pojedinim dijelovima depoa),
 64. Povijesno područje – Nekropole sa stećcima i nišanima na Ozrenu, općina Ilijaš, FBiH – ugroženo uslijed vandalizma (premještanje stećaka na lokalitetu Travnjak i prelazak motornih vozila preko stećaka na lokalitetu Bandijera), dezintegracije nekropola zbog dugogodišnjeg neodržavanja, nepovoljnih vremenskih utjecaja i niskog stupnja svijesti članova PD Igman i uposlenika KJP Sarajevo-šume o vrijednostima spomenika iz perioda srednjeg vijeka i otomanske uprave u BiH;
 65. Povijesna građevina – Rt kula (Kulina na rijeci Krupi) u Dračevu, općina Čapljina, FBiH – dobro ugroženo nedostatkom redovitog održavanja, nestajanjem struktura i izloženosti atmosferskim utjecajima;
 66. Ferhat-pašina biblioteka u Banjoj Luci, RS – ugrožena nezadovoljavajućim uvjetima čuvanja materijala;
 67. Graditeljska cjelina – Novo Selo (Franz Josefsfeld), Grad Bijeljina, RS – ugroženo uslijed nepoduzimanja mjera zaštite i održavanja koje se odražavaju na loše stanje objekata cjeline;
 68. Grobljanska cjelina – Staro pravoslavno groblje na Pašinovcu u Mostaru, FBiH – ugroženo uslijed neodržavanja; ugroženost dodatno pojačava tonjenje nadgrobnika, erozija terena i nepostojanja vegetacije koja sprječava negative utjecaje sunce i vjetra;
 69. Povijesni spomenik – Zgrada željezničke postaje Šipad (Zgrada bivše željezničke postaje Steinbeiss) u Jajcu, FBiH – ugrožena uslijed dugotrajnog neodržavanja i oštećenja zbog kojih prijeti rušenje objekta (loše konstruktivno stanje objekta);
 70. Mjesto i ostatci povijesnog spomenika – Ljubunčića (Teskeredžića) kula u Voljicama, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, FBiH – ugrožena uslijed dugotrajnog neodržavanja i oštećenja zbog kojih prijeti kolaps objekta;
 71. Povijesna građevina – Kino Centar u Tuzli, FBiH – ugroženo uslijed dugotrajnog neodržavanja i oštećenja nastalih uslijed slijeganja terena u centralnom dijelu Tuzle;
 72. Arheološko područje – Stari grad Kozograd, općina Fojnica, FBiH – ugroženo zbog dugotrajnog neodržavanja;
 73. Mlinica u Budošima, Grad Trebinje – ugroženo zbog dugotrajnog neodržavanja;
 74. Pokretno dobro - Kunovski zapis vlasništvo Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu - Ugroženo jer se čuva u uvjetima koji nisu primjereni principima preventivne konzervacije i koji negativno utječu na stabilnost materijala od kojeg je napravljen;
 75. Povijesna građevina –Stari grad Rmanj u Martin Brodu, općina Bihać - Ugrožen zbog dugotrajnog neodržavanja;
 76. Graditeljska cjelina – Crkva Sv. Prokopija u Visokom;
 77. Povijesno gradsko područje Počitelja;
 78. Grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje u Travniku – ugroženo usljed pojave klizišta, samonikle vegetacije koja ugrožava nadgrobnike i oštećenja na većem broju nadgrobnika;
 79. Crkva sv. Arhanđela Mihaila sa nekropolom stećaka u Aranđelovu, Grad Trebinje – koja je ugrožena uslijed pojave velike količine kapilarne vlage, a koja je izazvala oštećenja na konstrukciji objekta i oštećenja na freskama.
 80. Most na Viševskom potoku u Dolovima, općina Rudo – koji je ugrožen zbog teških oštećenja konstrukcije, samonikle vegetacije i onemogućenog pristupa mostu.
 81. Povijesna građevina – „Ovčiji brod“ - Most u selu Bratač, općina Nevesinje – ugrožen zbog lošeg stanja konstrukcije, bioloških naslaga i nemogućnosti redovitog održavanja.
 82. Arheološko područje – Nekropola sa stećcima u Humilišanima kod Mostara, Grad Mostar – ugroženo zbog izgradnje lokalnog puta kroz nekropolu, premještanja stećaka, uticaja atmosferilija i dugotrajnog neodržavanja.
 83. Historijska građevina – Stambeno-poslovni objekat Vakufa Čokadži Sulejmana u Sarajevu, općina Stari Grad– ugroženo zbog dugotrajnog neodržavanja, neprimjerenih intervencija na fasadama objekta (zamjena izvornih bravarskih pozicija izloga i prozora sa novim) i dogradnji u potkrovlju.
 84. Grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje na lokalitetu Meterizi, Grad Zvornik
 85. Graditeljska cjelina Konak u Sarajevu zajedno sa pokretnim naslijeđem – ugrožena zbog brojnih oštećenja na objektu. Osim slijeganja koja su dovela do pojave pukotina na vanjskim i unutrašnjim zidovima, prisutna su oštećenja nastala usljed lošeg sistema odvodnje oborinskih voda.
 86. Zgrada Prve pošte u Brčkom - Uvidom na terenu, utvrđeno je da se nacionalni spomenik nalazi u veoma lošem konstruktivnom stanju. Oštećenja su evidentirana na krovu; urušenost krovne konstrukcije, oštećenost krovnog pokrivača što je za posljedicu imalo i štetan uticaj atmosferilija na konstruktivnu stabilnost objekta.
 87. Rimski most Vučija (Stari most, Grčki most, Most na Sušici, Vučijanski most) u selu Vučija, Grad Trebinje ugrožen zbog lošeg konstruktivnog stanja te je potrebno provesti hitne mjere konstruktivne sanacije.