07.01.2019

Za nacionalne spomenike koji se nalaze na Listi ugroženih spomenika i Prioritetnoj listi intervencija Vijeća Evrope (Projekat Integrirane rehabilitacije naslijeđa Regionalnog programa za jugoistočnu Evropu) Komisija se obratila zahtjevom za finansijsku podršku međunarodnim subjektima, kao i vlastima u Bosni i Hercegovini na svim nivoima. Aktivnosti na ovim projektima provodi Komisija prema ugovorenim zahtjevima donatora, a u skladu sa zakonskim propisima u BiH.

2015. godina

 • Mišćina džamija u Sarajevu – Projekat "Konzervatorski i restauratorski radovi u enterijeru” (donator: Ambasada Savezne Republike Njemačke u BiH; period realizacije: 03.06.2015. – 15.11.2015. (produžena implementacija za 2016. godinu); vrijednost ugovora 37.180,00 eura (31.680,00 eura Njemačka vlada; 5.500,00 eura Komisija);
 • Historijski muzej u Sarajevu – Projekat "Restauratorski radovi dijela krova“ (donator: Specijalni fond američkog ambasadora u BiH za zaštitu kulturnog naslijeđa pri Ambasadi SAD-a u BiH; vrijednost ugovora 77.600,00 USD (od toga 14.350 USD Komisija);
 • Projekat TEMPUS-BIHERIT (donator: Izvršna agencija Evropske unije za obrazovanje, audiovizualne sadržaje i kulturu preko Univerziteta u Sarajevu; period realizacije: 14.10.2012. – 14.10.2014. godine; vrijednost ugovora (u dijelu koji implementira Komisija: 4.408,40 eura).

2014. godina

 • Kampanja Moja BiH – moje naslijeđe u okviru projekta “Restauracija mosta iz 16. stoljeća na rijeci Žepi, Rogatica“ (donator: Specijalni fond američkog ambasadora u BiH za zaštitu kulturnog naslijeđa pri Ambasadi SAD-a u BiH);
 • Zgrada Crvenog krsta u Sarajevu – Projekat primarne konstruktivne sanacije krova – I faza i kampanja Moja BiH – moje naslijeđe (donator: Specijalni fond američkog ambasadora u BiH za zaštitu kulturnog naslijeđa pri Ambasadi SAD-a u BiH; period realizacije: 21.11.2014. – 30.09.2015.; Vrijednost ugovora 76.100,00 USD, od toga Američka ambasada 67,700.00 USD; kofinansijer: Društvo Crvenog krsta Bosne i Hercegovine).

Projekti na kojima je Komisija učestvovala kao partner u 2014. godini

 • Projekat “TEMPUS-BIHERIT“ (donator: Izvršna agencija Evropske unije za obrazovanje, audiovizualne sadržaje i kulturu preko Univerziteta u Sarajevu; period realizacije: 14.10.2012. – 14.10.2014. godine; vrijednost ugovora (u dijelu koji implementira Komisija: 4.408,40 eura);
 • Projekat "Mostovi budućnosti – konzervacija, nauka, tehnologija i edukacija u Stocu" u sklopu programa "Pilot shema za očuvanje i obnovu kulturnog naslijeđa u konfliktnim područjima" (donator: Delegacija Evropske komisije u Sarajevu preko fondacije Kulturno naslijeđe bez granica; period realizacije: 01.11.2012. – 01.03.2015. godine).

2013. godina

 • Zgrada Crvenog krsta u Sarajevu – izrada detaljnog projekta postojećeg stanja i hitni radove konzevacije i restauracije objekta – faza I (donator: Specijalni fond američkog ambasadora u BiH za zaštitu kulturnog naslijeđa pri Ambasadi SAD-a u BiH; period realizacije: 10.09.2013. – 31.12.2014. godine; vrijednost ugovora: 76.100,00 USD).

Projekti na kojima je Komisija učestvovala kao partner u 2013. godini

 • Projekat “TEMPUS-BIHERIT“ (donator: Izvršna agencija Evropske unije za obrazovanje, audiovizualne sadržaje i kulturu preko Univerziteta u Sarajevu; period realizacije: 14.10.2012. – 14.10.2014. godine; vrijednost ugovora (u dijelu koji implementira Komisija: 4.408,40 eura);
 • Projekat "Mostovi budućnosti – konzervacija, nauka, tehnologija i edukacija u Stocu" u sklopu programa "Pilot shema za očuvanje i obnovu kulturnog naslijeđa u konfliktnim područjima" (donator: Delegacija Evropske komisije u Sarajevu preko fondacije Kulturno naslijeđe bez granica; period realizacije: 01.11.2012. – 01.03.2015. godine).

2012. godina

 • Projekat konzervacije i restauracije starih nadgrobnika na Jevrejskom groblju Borak u Sarajevu (donator: Specijalni fond američkog ambasadora u BiH za zaštitu kulturnog naslijeđa pri Ambasadi SAD-a u BiH; period realizacije: 29.11.2011. – 30.09.2013.);
 • Projekat rehabilitacije Aladža džamije u Foči (donator: Specijalni fond američkog ambasadora u BiH za zaštitu kulturnog naslijeđa pri Ambasadi SAD-a u BiH; period realizacije: 15.09.2009. – 31.12.2012.);
 • Restauracija srpske pravoslavne crkve Sv. Vasilija Ostroškog i katoličke crkve Presvetog Trojstva u Blagaju kod Mostara (donator: Specijalni fond američkog ambasadora u BiH za zaštitu kulturnog naslijeđa pri Ambasadi SAD-a u BiH; period realizacije: 29.11.2011. – 31.12.2012.);
 • Restauracija mosta iz 16. stoljeća na rijeci Žepi, Rogatica (donator: Specijalni fond američkog ambasadora u BiH za zaštitu kulturnog naslijeđa pri Ambasadi SAD-a u BiH; period realizacije: 01.04.2013. – 31.12.2014.; vrijednost ugovora: 62.600,00 USD);
 • Projekat “TEMPUS“ (donator: Izvršna agencija Evropske unije za obrazovanje, audiovizualne sadržaje i kulturu preko Univerziteta u Sarajevu; period realizacije: 14.10.2012. – 14.10.2014.);
 • EXPO.AUS – Restauracija mlinica na području Mostara, Blagaja i Stoca (donator: Evropska unija putem IPA fondova; period realizacije: 10.2012. – 08.2015. godine; vrijednost ugovora (u dijelu koji implementira Komisija): 257.513,41 eura) – web-stranica projekta: http://www.expoaus.org/hr/.

2011. godina

 • Vlada Savezne Republike Njemačke odobrila sredstva u iznosu od 9.779,15 KM za pripremu projektne dokumentacije konstruktivne sanacije, restauracije i konzervacije glavne kapije na Jevrejskom groblju Borak u Sarajevu i sredstva u iznosu od 44.984,09 KM za izvođenje radova;
 • Fond Ambasade SAD u BiH za zaštitu kulturnog naslijeđa odobrio sredstva za Projekat “Vjersko naslijeđe Blagaja – Restauracija srpske pravoslavne crkve Sv. Vasilija Ostroškog i katoličke crkve Presvetog Trojstva u Blagaju kod Mostara“ u iznosu od 70.500 USD.

2010. godina

 • Vijeće Evrope je za Projekat integrirane rehabilitacije naslijeđa (izrada Procjene stanja naslijeđa; izrada Prioritetne lista intervencija za 2010. godinu i evaluacija lokaliteta) odobrilo sredstva u iznosu od 4.900,00 €;
 • Medžlis Islamske zajednice Brčko i Bošnjačka zajednica kulture “Preporod“ Brčko odobrili sredstva u iznosu od 1.000,00 KM za izradu i postavljanje informacione table na području nacionalnog spomenika “Graditeljska cjelina – Islahijet u Brčkom“;
 • Fond Ambasade SAD u BiH za zaštitu kulturnog naslijeđa odobrio sredstva za Projekat konzervacije nadgrobnika na Jevrejskom groblju u Sarajevu u iznosu od 49.135,00 USD.

2009. godina

 • Vijeće Evrope je za Projekat integrirane rehabilitacije naslijeđa (izrada poslovnih planova za 3 dobra: Aladža džamija u Foči; Arheološko područje – Helenistički grad Daorson u Ošanićima kod Stoca; Gradska vijećnica Sarajevo) odobrilo sredstva u iznosu od 7.975,00 EUR;
 • JU Muzej Grada Zenica odobrila sredstva u iznosu od 1.000,00 KM za izradu i postavljanje dvije informacione table na području nacionalnog spomenika “Graditeljska cjelina – Stari grad Vranduk“;

Specijalni fond američkog ambasadora u BiH za zaštitu kulturnog naslijeđa, pri Ambasadi SAD-a u BiH za zaštitu kulturnog naslijeđa odobrio sredstva za sljedeće projekte:

 • Projekat konzervacije i restauracije starih nadgrobnika na Jevrejskom groblju Borak u Sarajevu u iznosu od 30.200 USD;
 • Projekat "Restauracija Aladža džamije u Foči" u iznosu od 98.297 USD;
 • Projekat "Moja Bosna i Hercegovina – moje naslijeđe" u iznosu od 13.160 USD.

2008. godina

 • Vlada Savezne Republike Njemačke odobrila sredstva u iznosu od 49.470,00 EUR (96.754,90 KM) za projekat Restauracija džamije Ali-bega Kapetanovića u Vitini, Ljubuški (izvođenje radova restauracije, rekonstrukcije i konzervacije džamije s ciljem vraćanja u prvobitno stanje – stanje prije oštećenja). Finansiranje projekta pomogli su i Komisija sa 40.000,00 KM i Federalno ministarstvo prostornog uređenja sa 88.000,00 KM.

Iz budžeta instituacija BiH, odobrena su sredstva za sljedeće projekte:

 • Geodetsko snimanje i izrada tehničke dokumentacije za historijsko područje Starog grada Stolac u iznosu od 80.000,00 KM;
 • Projekat istraživačkih radova i izrada projekta konzervacije na dvije lokacije u sklopu Starog grada Stolac u iznosu 32.157,00 KM;
 • Izrada projektne dokumentacije za zaštitu objekta Sulejmanpašića kule u Odžaku, općina Bugojno od daljnje degradacije i neophodnu sanaciju postojećih konstruktivih elemenata, kao i osiguranje dijelova konstrukcije koji predstavljaju opasnost za lokalno stanovništvo u iznosu od 22.832,55 KM;
 • Osiguranje odgovarajućih muzejskih uvjeta za čuvanje umjetnina – pokretnih nacionalnih spomenika u Franjevačkom samostanu i crkvi sv. Ive Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci, općina Kakanj kako bi se spriječilo njihovo dalje propadanje, u iznosu od 40.000,00 KM;
 • Pripremne aktivnosti – Provođenje istraživačkih radova – Prva faza u realizaciji Projekta sanacije, konzervacije i integralne rekonstrukcije crkve svetog Georgija u Gomiljanima, općina Trebinje u iznosu od 40.000,00 KM;
 • Kantonalno ministarstvo za obazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO Kantona odobrilo sredstva u iznosu od 10.000,00 KM za Projekat "Obilježavanje proglašenih nacionalnih spomenika na podučju općina Kakanj i Vareš";
 • Ministarstvo prostornog uređenja Kantona Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo i Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo odobrili sredstva u iznosu od 80.000,00 KM za izradu 80 informacionih tabli za nacionalne spomenike sa područja Kantona Sarajevo;
 • Općina Centar Sarajevo odobrila sredstva u iznosu od 13.000,00 KM za izradu 13 informacionih tabli za nacionalne spomenike na području Općine.

2007. godina

 • Vijeće Evrope je za Projekat integrirane rehabilitacije naslijeđa (izrada preliminarnih tehničkih procjena stanja za 4 dobra: Historijsko gradsko područje Kreševa; Arheološko područje – Helenistički grad Daorson u Ošanićima kod Stoca; Graditeljska cjelina – Stara džamija sa haremom u Špionici, Srebrenik; Graditeljska cjelina – Saborna crkva svete Trojice u Mostaru; i izradu studija izvodljivosti za 12 dobara: Tvrđava Jajce; Nekropola sa stećcima Radimlja kod Stoca; Graditeljska cjelina – Stara Soko džamija u Sokolu, Gračanica; Historijska građevina – Crkva svetog Nikole; Gradska vijećnica Sarajevo; Stari grad Bužim; Stari grad Ljubuški; Stari grad Prusac; Graditeljska cjelina – Saborna crkva svete Trojice u Mostaru; Most u Višegradu; Graditeljska cjelina – Stara džamija sa haremom u Špionici, Srebrenik; Arheološko područje helenističkog grada Daorson u Ošanićima, Stolac) odobrilo sredstva u iznosu od 8.780,00 €;
 • USAID CCA (Cluster Competitiveness Activity Projekt) odobrio sredstva u iznosu od 30.000,00 KM za izradu 30 informacionih tabli na području Sarajeva;
 • Općina Konjic odobrila sredstva u iznosu od 2.000,00 KM za izradu 2 informacione table za nacionalne spomenike na području općine (Kaursko groblje i arheološki spomenici u sklopu Parka na Vardi);

Specijalni fond američkog ambasadora u BiH za zaštitu kulturnog naslijeđa pri Ambasadi SAD-a u BiH odobrio sredstva za sljedeće projekte:

 • Projekat arheoloških istraživanja, prikupljanje materijala i dokumentacije – graditeljska cjelina crkve sv. Marije i tornja sv. Luke u Jajcu u iznosu od 29.515 USD;
 • Projekat zaštite ostataka Crkve sv. Petra i Pavla u Ošanićima kod Stoca u iznosu od 24.960 USD;
 • Projekat zaštite mosta u Plandištu (provođenje istraživačkih radova i izrada predviđenih elaborata) u iznosu od 24.990 USD;
 • Projekat zaštite Šeranića kuća u Banjoj Luci (Pripremni i istraživački radovi koji podrazumijevaju izradu elaborata primarne konstruktivne sanacije i ažuriranje skica postojećeg stanja) u iznosu od 33.600 USD.

2006. godina

 • Ministarstvo vanjskih poslova i saradnje Kraljevine Španije kroz špansku Agenciju za međunarodnu razvojnu saradnju (AECID) odobrilo sredstva u iznosu od 75.000,00 € (150.598,91 KM) za projekat “Podrška turističkom razvoju Blagaja kroz održivo upravljanje prirodnim, historijskim i kulturnim naslijeđem zone – izrada Plana upravljanja“;
 • Vlada Savezne Republike Njemačke odobrila sredstva u iznosu od 72.776 KM za Projekat rehabilitacije Manastira Vozuća – IV i V faza – konzervatorsko-restauratorski radovi;
 • Vijeće Evrope je za Projekat integrirane rehabilitacije naslijeđa (izrada preliminarnih tehničkih procjena stanja za 10 dobara: Pravoslavna crkva sv. Nikole u Trijebnju; Vijećnica u Sarajevu; Vijećnica u Brčkom; Stari grad Prusac; Tvrđava u Jajcu; Stari grad Ljubuški; Stari grad Bužim; Fethija džamija u Bihaću; Stari grad Stolac; Historijsko gradsko područje Blagaj) odobrilo sredstva u iznosu od 5.295,00 EUR;
 • Vijeće Evrope je za Projekat integrirane rehabilitacije naslijeđa (izrada studija izvodljivosti za 3 dobra: Aladža džamija u Foči; Šeranića kuća u Banjoj Luci; Vijećnica u Novom Gradu) odobrilo sredstva u iznosu od 750,00 €;
 • Vijeće Evrope je za Promotivne aktivnosti i aktivnosti osiguranja sredstava (promocija Projekta integrirane rehabilitacije naslijeđa / Procjena stanja arhitektonskog i arheološkog naslijeđa na Sajmu kulture u Veneciji) odobrilo sredstva u iznosu od 4.397,00 €;
 • Općina Centar Sarajevo odobrila sredstva u iznosu od 5.400,00 KM za projekat obilježavanja nacionalnih spomenika na području općine;
 • Udruženje samostalnih privrednika “Privrednik“ Stolac odobrilo sredstva u iznosu od 500,00 KM za tehničku pripremu 5 informacionih tabli za 3 nacionalna spomenika na području općine Stolac;
 • Različiti donatori uplatili sredstva za zaštitu od daljeg propadanja Starog grada u Stocu, Tvrđave u Jajcu i Mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu (kampanja za ugroženo naslijeđe) u iznosu od 10.000,00 KM;

Specijalni fond američkog ambasadora u BiH za zaštitu kulturnog naslijeđa pri Ambasadi SAD-a u BiH odobrio sredstva za sljedeće projekte:

 • Projekat rehabilitacije Ferhadija džamije u Banjoj Luci – I faza konzervatorskih i restauratorskih radova – Iskopavanje fragmenata u iznosu od 60.600 USD;
 • Projekat zaštite ostataka Crkve sv. Nikole u Trijebnju – I faza preliminarnih i istraživačkih radova u iznosu od 24.990 USD.

2005. godina

 • UNESCO odobrio sredstva u iznosu od 27.237,00 KM za projekat za snimanje i izradu tehničke dokumentacije za Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu;
 • Evropska komisija odobrila sredstva u iznosu od 197.390 € (386.061,28 KM) za Projekat zaštite, prezentacije i integracije kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u sektor turizma u regionu Hercegovine;

Specijalni fond američkog ambasadora u BiH za zaštitu kulturnog naslijeđa pri Ambasadi SAD-a u BiH odobrio sredstva za sljedeće projekte:

 • Projekat zaštite fragmenata Aladža džamije u Foči u iznosu od 24.100 USD;
 • Projekat zaštite ostataka džamije Mehmed-paše Kukavice u Foči od daljeg propadanja u iznosu od 24.700 USD;
 • Sredstva za zaštitu od daljeg propadanja Starog grada u Stocu, Tvrđave u Jajcu i Mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu (različiti donatori; kampanja za ugroženo naslijeđe 2.623,20 KM);
 • Vijeće Evrope je za Projekat integrirane rehabilitacije naslijeđa (izrada preliminarnih tehničkih procjena stanja za 9 dobara: most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu; Šeranića kuća u Banjoj Luci; Staro jevrejsko groblje u Sarajevu; Stara džamija Soko u Gračanici; Nekropola sa stećcima Radimlja kod Stoca; Pravoslavni manastir Vozuća u Zavidovićima; Eminagića konak u Tešnju; Vijećnica u Novom Gradu; Aladža džamija u Foči) odobrilo sredstva u iznosu od 5.550,00 EUR;
 • Britansko vijeće u BiH odobrilo sredstva u iznosu od 500,00 £ za nabavku knjiga za bibliotečko-dokumentacioni centar Komisije;
 • Britansko vijeće u BiH odobrilo sredstva u iznosu od 18.100,00 KM za izradu informacionih tabli za 22 nacionalna spomenika na području općine Jajce;
 • Evropska unija u okviru CADSES interreg III B-programa odobrila sredstva u iznosu od 13.873,17 KM za projekat ARCHEOSITES (spAtial integRated enhanCement of arcHaEOlogical SITES).

2004. godina

 • Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo doniralo je 2.000,00 KM za program biblioteke;
 • Federalno ministarstvo kulture i sporta doniralo je 8.500,00 KM za štampanje kataloga izložbe “Kulturno pamćenje – blago koje nestaje“ i kaširanje panoa;
 • Fondacija za izdavaštvo Federacije BiH donirala je 9.000,00 KM za izradu Godišnjaka Komisije.

2003. godina

 • Vijeće Evrope je za Projekat integrirane rehabilitacije naslijeđa (izrada Izvještaja o procjeni stanja arhitektonskog i arheološkog naslijeđa i izrada Liste prioritetnih intervencija) odobrilo sredstva u iznosu od 2.000,00 EUR.
Arhiva saopštenja