09.01.2019

Linkovi:

Napomena: 
Ukoliko želite sljedeće: tehničku dokumentaciju (projekti, crteži i dr.), fotodokumentaciju, spomeničku zbirku i promotivni materijal, molimo da u tom slučaju popunite ZAHTJEV za izdavanje dokumentacije, te kontaktirajte Bibliotečko-dokumentacioni centar Komisije (T: 033 276 771, E: almedina.salihagic@kons.gov.bamak.becirbasic@kons.gov.ba).