FILTRIRANJE PRIKAZA

09.01.2019

Svrha ovog istraživanja da pruži uvid o zadovoljstvu korisnika informacija (građana, medija i drugih fizičkih i pravnih lica) dostupnih na službenoj web-stranici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Posvećena ispunjavanju standarda Strategije reforme javne uprave, Komisija planira periodično provoditi ankete zadovoljstva korisnika informacija u cilju poboljšanja procesa pružanja informacija ciljnim grupama, što u konačnici rezultira i boljoj transparentnosti rada institucije.

U vezi s tim, molimo Vas da popunite anketu.