04.01.2019

PREGLED

međunarodnih multilatelarnih ugovora

čija je članica, odnosno kojima je vezana Bosna i Hercegovina

(iz oblasti od značaja za zaštitu kulturnog naslijeđa)

UNESCO

Vijeće Evrope

Ostale

  • Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela iz 1886. godine, revidirana u Parizu 1971. godine i dopunjena 1979. godine
  • Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade SAD o zaštiti i očuvanju određenog kulturnog vlasništva, potpisan 02.07.2002. godine, ratificiran 21.07.2004. godine (tekst sporazuma objavljen u dodatku Sl. glasnika BiH - Međunarodni sporazumi, broj 6/04)
  • Sporazum između Vlade BiH i Vlade SR Njemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke (potpisan 21.07.2004. godine, ratificiran 26.10.2005. godine (tekst sporazuma objavljen u dodatku Sl. glasnika BiH – Međunarodni sporazumi, broj 11/05)
  • UNIDROIT Konvencija o međunarodnom povratu ukradenih ili nezakonito izvezenih kulturnih dobara (Rim, 1995. godine)
  • Rezolucija CM / Res (2010) 52 o pravilima za dodjelu certifikata "Kulturna ruta Vijeća Evrope" (usvojio Odbor ministara 8.12.2010.)
  • Preporuka br. R (89) 6 Odbora ministara državama članicama o zaštiti i unaprjeđenju ruralne graditeljske baštine (usvojio Odbor ministara Vijeća Evrope 13. 04.1989. na 425. sastanku.
  • Preporuka se odnosi na očuvanje ljepote i karaktera pejzaža i područja (11.12.1962.) – Opća skupština Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu
  • Memorandum iz Beča o "Svjetskoj baštini i savremenoj arhitekturi – Upravljanje povijesnim urbanim krajolikom"
  • ICOMOS Povelja za tumačenje i prezentaciju kulturnog naslijeđa – pripremljena pod pokroviteljstvom ICOMOS Međunarodnog naučnog odbora za tumačenje i prezentaciju kulturne baštine, ratificirana na 16. glavnoj skupštini ICOMOS, Kvebek (Kanada), 4.10.2008. godine.