09.01.2019

Predstavnicima medija Komisija stoji na raspolaganju za izjave, intervjue i gostovanja. U vezi sa pravilima Komisije, predsjedavajući, odnosno članovi Komisije su osobe koje istupaju u medijima u ime Komisije. Ukoliko su članovi Komisije spriječeni, nominiraju osobu iz Sekretarijata Komisije da istupi u medijima sa unaprijed usaglašenim zajedničkim stavom svih članova Komisije.

Predstavnici medija koji žele intervjuirati predsjedavajućeg, odnosno članove Komisije, trebaju dostaviti popunjen obrazac Zahtjeva za intervju najmanje 48 sati prije traženog termina za razgovor. Službenik za odnose s javnošću će Vas u najkraćem mogućem roku obavijestiti o mogućnostima za intervju.

Kako bismo novinarima i drugim istraživačima pomogli da što prije dođu do osnovnih informacija o broju nacionalnih spomenika, broju ugroženih spomenika, broju dobara na listi peticija i privremenoj listi, predlažemo da pogledaju bazu spomenika (link) i putem pretraživača dođu do tražene informacije.

Naglašavamo da su sva dobra u bazi, dobra koja uživaju određenu zaštitu, bez obzira da li su na privremenoj listi ili na listi peticija. Za nacionalne spomenike i spomenike sa liste ugroženih dobara na snazi je najviši stepen zaštite države.