Mapa sajta

O nama
Nadležnosti
Članovi komisije
Članovi Komisije 2021 -
Članovi komisije 2016 - 2021
Članovi komisije 2002 - 2016
Sekretarijat komisije
Nagrade i priznanja
Dokumenti
Strateški i operativni dokumenti
Finansijski dokumenti
Ostali dokumenti
Organigram
Kontakt
Zakonski okviri
Aneks 8
Odluke Predsjedništva
Zakoni o provedbi odluka komisije
Pravilnik o aktivnostima Komisije vezano za međunarodnu saradnju
Pravilnik o kriterijima vrednovanja dobara
Principi i smjernice za očuvanje nacionalnih spomenika
Odluka o privremenoj listi nacionalnih spomenika
Pregled konvencija u kojima je Bosna i Hercegovina ugovorna strana
Poslovnik o radu
Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika
Spisak internih akata
PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI
Aktivnosti
Sjednice Komisije
Projekti
Projekti koji su u toku
Realizovani projekti
Saradnja na provedbi aneksa 8
Kampanje
Kampanja za zaštitu ugroženih spomenika
Kampanja "Moja BiH - Moje naslijeđe"
Događaji
Izložbe
Ostali događaji
Moja BiH - Moje naslijeđe
Nacionalni spomenici
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima
Privremena lista nacionalnih spomenika
Ugroženi spomenici
Lista peticija
Lista peticija – hronološki
Lista peticija po općinama/opštinama
Spisak odluka o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom
Nacionalni spomenici - svjetsko naslijeđe u BiH
Servisi
Peticije
Bibliotečko-dokumentacijski centar
Odnosi s javnošću
Konkursi
Javne nabavke
Linkovi
Pretraživač stranice
Često postavljena pitanja
Multimedija
Galerija fotografija nacionalnih spomenika
Galerije fotografija sa promotivnih događaja
Audio zapisi sa konferencija za medije
Video zapisi
KONS
FENA
DRON.BA