07.01.2019

Redbr.

Broj odluke

Naziv odluke – spomenika koji ne ispunjava kriterije za proglašenje

1.     

06.2-02-185/03-4

Islamski centar u Živinicama, FBiH

2.     

06.2-02-186/03-1

Džamija u Živinicama, FBiH

3.     

06.2-02-187/03-1

Džamija Oskova u Živinicama, FBiH

4.     

06.2-02-194/03-1

Nova džamija u Gornjoj Lukavici, Općina Živinice, FBiH

5.     

06.2-02-195/03-1

Džamija u Donjoj Lukavici, Općina Živinice, FBiH

6.     

06.2-02-197/03-1

Džamija Donji Bašigovci u Živinicama , FBiH

7.     

06.2-02-201/03-1

Džamija u Baricama, Općina Živinice, FBiH

8.     

06.2-02-205/03-1

Nova džamija Đurđevik, Općina Živinice, FBiH

9.     

06.2-02-209/03-4

Džamija Grad u Banovićima, FBiH

10.  

06.2-02-210/03-1

Džamija Banovići selo, Općina Banovići, FBiH

11.  

06.1-02-213/03-1

Džamija Repnik u Banovićima, FBiH

12.  

06.1-02-214/03-1

Džamija Omazići u Banovićima, FBiH

13.  

06.2-02-217/03-1

Džamija Podgorje u Banovićima, FBiH

14.  

06.2-02-225/03-1

Džamija u Turskom Lukavcu, Puračić, Općina Lukavac, FBiH

15.  

06.2-02-234/03-1

Nova džamija u Turiji, Puračić, Općina Lukavac, FBiH

16.  

06.1-02-313/03-1

Džamije Međiđa Srednja u Gradačcu, FBiH

17.  

06.1-02-315/03-1

Džamija Požarike u Gradačcu, FBiH

18.  

06.1-02-346/03-1

Džamija Donji Rainci u Kalesiji, FBiH

19.  

06.1-02-350/03-1

Džamija Tojšići u Kalesiji, FBiH

20.  

06.1-02-355/03-1

Džamija Memići – centar u Kalesiji, FBiH

21.  

06.1-02-357/03-1

Nova džamija Miljanovci u Kalesiji, FBiH

22.  

06.1-02-364/03-1

Džamija – nova džamija Caparde, Općina Osmaci, RS

23.  

06.1-02-358/03-1

Džamija Brda Križevci u Kalesiji, FBiH

24.  

07.1-02-373/03-2

Noćajevska džamija – nova u Kladnju, FBiH

25.  

07.1-02-370/03-2

Tuholjska džamija – nova u Kladnju, FBiH

26.  

07.1-02-371/03-2

Brateljevićka džamija u Kladnju, FBiH

27.  

07.1-02-375/03-2

Tarevska džamija – nova u Kladnju, FBiH

28.  

07.1-02-376/03-2

Stuparska džamija u Kladnju, FBiH

29.  

07.2-2-253/03-2

Džamija Donja Orahovica-Bajići u Gračanici, FBiH

30.  

06.2-2-251/03-2

Džamija Gornja Orahova II u Gračanici, FBiH

31.  

06.2-2-242/03-2

Džamija Mustafići u Gračanici, FBiH

32.  

06.1-2-275/03-2

Džamija u Podorašju – nova u Srebreniku, FBiH

33.  

06.2-2-265/03-5

Džamija u Srebreniku, FBiH

34.  

06.1-2-300/03-2

Džamija Lisovići u Srebreniku, FBiH

35.  

06.2-2-163/03-3

Džamija El – Rihab u Tuzli, FBiH

36.  

06.2-2-164/03-3

Džamija uz Behrambegovu medresu u Tuzli, FBiH

37.  

06.2-2-165/03-2

Džamija Miladije u Tuzli, FBiH

38.  

06.2-2-166/03-3

Džamija Dobrnja - nova u Tuzli, FBiH

39.  

06.2-2-168/03-3

Džamija Milješići u Tuzli, FBiH

40.  

06.2-2-169/03-3

Džamija Čaklovići u Tuzli, FBiH

41.  

06.2-2-170/03-3

Džamija Moluhe u Tuzli, FBiH

42.  

06.2-2-172/03-3

Nova džamija Sepetari u Tuzli, FBiH

43.  

06.2-2-173/03-3

Džamija Solina u Tuzli, FBiH

44.  

06.2-2-177/03-3

Džamija Ševar-nova u Tuzli, FBiH

45.  

06.2-2-178/03-3

Džamija Šiće u Tuzli, FBiH

46.  

07.1-02-392/03-5

Džamija Ćoseti u Brčkom, BD

47.  

07.1-02-406/03-4

Džamija Rijeke-Klanac u Brčkom, BD

48.  

06.1-02-273/03-2

Gazijska džamija u Kiseljaku, Općina Srebrenik, FBiH

49.  

07.1-02-290/03-2

Džamija u Lušnici, Općina Srebrenik, FBiH

50.  

09-02-18/05-3

Graditeljska cjelina – Lubina (Topal Inhana) džamija u Sarajevu, FBiH

51.  

07.1-2-274/03-3

Džamija Gornji Moranci u Srebreniku, FBiH

52.  

06.1-2-284/03-3

Džamija Cage – Nova džamija u Srebreniku, FBiH

53.  

06.1-2-285/03-2

Nova džamija – Rapatnica u Srebreniku, FBiH

54.  

06.1-2-288/03-2

Džamija Brničani u Srebreniku, FBiH

55.  

07.1-2-289/03-2

Džamija u Omerbašićima, Općina Srebrenik, FBiH

56.  

06.1-2-295/03-2

Nova džamija u Špionici, Općina Srebrenik, FBiH

57.  

06.1-2-302/03-2

Džamija u Falešićima, Općina Srebrenik, FBiH

58.  

06.1-2-277/03-4

Džamija u Dedićima, Općina Srebrenik, FBiH

59.  

06.1-2-282/03-4

Džamija Donji Potok, Općina Srebrenik, FBiH

60.  

07.2-2-613/03-3

Džamija u Buturović Polju, Općina Konjic, FBiH

61.  

07.2-2-617/03-2

Džamija u Grabovcima, Općina Konjic, FBiH

62.  

07.2-2-620/03-2

Džamija Drekuša u Bradini, Općina Konjic, FBiH

63.  

07.1-2-621/03-2

Džamija u Šunjima, Općina Konjic, FBiH

64.  

07.2-2-623/03-2

Džamija u Džepima, Općina Konjic, FBiH

65.  

07.2-2-624/03-3

Džamija u Podorašcu, Općina Konjic, FBiH

66.  

07.2-2-625/03-3

Džamija u Glavičinama, Općina Konjic, FBiH

67.  

07.2-2-626/03-2

Džamija u Čelebićima, Općina Konjic, FBiH

68.  

07.2-2-629/03-2

Džamija u Orahovici, Općina Konjic, FBiH

69.  

07.1-2-631/03-2

Džamija u Lukomiru (Čomorska džamija), Općina Konjic, FBiH

70.  

07.2-2-839/05-8

Džamija u Međeđi, Višegrad, RS

71.  

07.2-2-810/05-4

Džamija Šehdija u Vitkovićima, Goražde, FBiH

72.  

07.2-2-814/05-2

Šemihovska džamija u Goraždu, FBiH

73.  

07.1-2-817/05-2

Džamija u Kopačima, Ustiprača, RS

74.  

07.1-2-818/05-2

Džamija u Ustiprači, RS

75.  

04-2-766/03-2

Zbirka knjiga (23 naslova) iz privatne biblioteke Momčila Spasojevića u Čelincu, Općina Čelinac, RS

76.  

02-2-981/03-4

Osman-Čelebijina džamija (Potočka), Općina Zenica, FBiH

77.  

06.1-2-204/06-2

Psihijatrijska klinika na Sokocu (Austrougarska kasarna); RS

78.  

07.2-2-902/03-2

Musala – Partizansko spomen groblje u Konjicu, FBiH

79.  

02-2-176/05-2

Hadži Mazića kuća u Zenici, FBiH

80.  

05.2-02-61/07-2

Historijska cjelina – Stari grad Brekovica u Brekovici, Općina Bihać, FBiH

81.  

02-2-144/07-4

Zgrada Državne uprave u Kupresu; FBiH

82.  

06.1-2-420/03-3

Džamija Rijeka u Zvorniku; RS

83.  

06.1-2-198/06-5

Srpski pravoslavni manastir Veselinje u Glamoču, FBiH

84.  

06.1-2-86/07-12

„Mala čaršija“ u Kozarskoj Dubici, Općina Kozarska Dubica, RS;

85.  

06.1-2-5/06-20

Kuća Salomona Levija Poljokana (kuća u Srpskoj ul.br.71 / bivša fra Grge Martića)  u Banjoj Luci, RS;

86.  

06.1-02-34/06-2

Stambeni objekat u Grčkoj ulici br.5 u Banjoj Luci, RS;

87.  

06.1-02-97/06-3

Stambeni objekat u ulici Duška Košćice 10 u Banjoj Luci, RS;

88.  

06.1-2-143/2009-1

Kuća porodice Muranović u ulici Branislava Nušića broj 28 u Prijedoru, Općina Prijedor, RS;

89.  

06.1-2-143/2009-2

Dimnjak tunelske peći u krugu tvornice IGM Usora d.d.u Jelahu.Općina Tešanj, FBiH;

90.  

06.2-02-143/09-3

Stambeni kompleks porodice Maglajlić (rodna kuća narodnog heroja Šefketa Maglajlića) u ulici Pere Krece 1 i broj 3 u Banjoj Luci, RS;

91.  

02-2-143/2009-4

Šarena (Mejdan džedid) džamija u Gračanici, FBiH

92.  

07.1-2-143/2009-5

Glavni gradski park – Spomen park narodnih heroja u Doboju, RS

93.  

09-2-143/2009-6 

Objekat „Ledare“, bivše stovarište „Sarajevske pivare“ u Mostaru, FBiH

94.  

06.3-2.2-143/09-7

Džamija u Pribavi, Općina Gračanica, FBiH

95.  

06.3-2.2-143/09-8

Džamija u Donjoj Lohinji, Općina Gračanica, FBiH

96.  

02-02.4-73/2010-1

''Rimski most'' (Kameni most na rijeci Krndiji) u Tešnju;

97.  

06.2-02.4-73/10-2

Pravoslavna crkva rođenja Presvete Bogorodice u Bosanskoj Krupi, FBiH

98.  

07.3-2.4-127/11-1 

Historijska građevina – kuća porodice Ozmo u Olovu, FBiH

99.  

02-2.4-127/11-2 

Spomenik borcima NOR-a i žrtvama fašističkog terora u selu Urija, Općina Donji Vakuf, FBiH

100.       

02-2.4-127/11-3 

Spomen ploča prvom inženjerijskom bataljonu (zgrada osnovne škole) u Donjem Vakufu, FBiH

101.       

02-2.4-127/11-4 

Spomen ploča ilegalcima iz Donjeg Vakufa (kuća Drage Topića), FBiH

102.       

02-2.4-127/11-5 

Spomen ploča narodnom heroju Dušanu Dugaliću u Donjem Vakufu, FBiH

103.       

02-2.4-127/11-6 

Spomen ploča Partizanskoj bolnici Padalište u Donjem Vakufu, FBiH

104.       

02-2.4-127/11-7 

Spomen ploča Prvom oslobođenju sela Prusac u Donjem Vakufu, FBiH

105.       

02-2.4-127/11-8 

Partizansko spomen groblje u Donjem Vakufu, FBiH

106.       

06.3-2.4-127/11-9 

Spomen obilježje šehidima i palim borcima u Sokolović Koloniji, Općina Ilidža, FBiH

107.       

06.3-2.4-127/11-10 

Ratni most na rijeci Željeznici, Općina Ilidža, FBiH

108.       

06.3-2.4-127/11-11 

Hair česma šehidu Admiru Rastoderu u Sokolović Koloniji, Općina Ilidža, FBiH

109.       

07.1-2.4-127/11-12 

Džamija u Donjim Vukovijama, Općina Kalesija, FBiH

110.       

07.1-2.4-127/11-13 

Džamija Gornje Vukovije, Općina Kalesija, FBiH

111.       

07.1-2.4-127/11-14 

Džamija Kikači, Općina Kalesija, FBiH

112.       

02-2.4-127/11-15 

Stara džamija Memići u Memićima, Općina Kalesija, FBiH

113.       

02-2.4-127/11-16 

Džamija u Prnjavoru kod Kalesije, Općina Kalesija, FBiH

114.       

02-2.4-127/11-17 

Džamija u Gornjem Hrasnom kod Kalesije, Općina Kalesija, FBiH

115.       

02-2.4-127/11-18 

Džamija u Gornjim Raincima kod Kalesije, Općina Kalesija, FBiH

116.       

06.3-2.4-127/11-19 

Petrička džamija u mahali Petrića u Srebrenici, RS

117.       

06.3-2.4-127/11-20 

Čaršijska (Hadži Selmanova) džamija u Srebrenici, RS

118.       

02-2.4-127/11-21 

Džamija u Osatici kod  Srebrenice, RS

119.       

02-2.4-127/11-22 

Džamija u Dobraku, Općina Srebrenica, RS

120.       

07.1-2.4-127/11-23 

Historijski spomenik – Safikadin mezar u Banjoj Luci, RS

121.       

04.2-2.4-127/11-24 

Spomen obilježje šehidima i poginulim borcima, poginulim i nestalim osobama, Općina Ilidža, FBiH

122.       

06.1-2.4-127/11-25 

Zgrada nekadašnje hidroelektrane u Jajcu, Općina Jajce, FBiH

123.       

06.2-2.4-127/11-26 

Džamija Sultan Ahmeda Hana II u Bugojnu, FBiH

124.       

07.2-2.4-75/12-1

Lokalitet Tavil hadži Mustafinog mesdžida u Sarajevu, Općina Centar, FBiH

125.       

07.3-2.4-75/12-2

Historijska građevina – Planinarski dom „Skakavac“ u Nahorevu, Općina Stari Grad, FBiH

126.       

07.3-2.4-75/2012-3

Zgrada nekadašnje Škole u Rankovićima kod Novog Travnika, Općina Novi Travnik, FBiH

127.       

03.2-2.4-75/2012-4

Objekat carinarnice u Kreševu, Općina Kreševo, FBiH

128.       

06.3-02.4-55/13-1 

Džamija Zelina Donja, Općina Gradačac, FBiH

129.       

06.3-02.4-55/13-2 

Džamija Zelina Srednja, Općina Gradačac, FBiH

130.       

06.3-02.4-55/13-3 

Brdo džamija, Općina Gradačac, FBiH

131.       

07.3-02.4-55/13-4 

Historijska građevina – kuća porodice Muftić u Cernici, Grad Mostar, FBiH

132.       

04.2-2.4-55/13-5 

Spomenik palim austrougarskim pilotima u Sarajevu, Općina Ilidža, FBiH

133.       

04.2-2.4-55/13-6 

Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u Sarajevu, FBiH

134.       

07.3-2.4-55/13-7 

Muzička škola u Tuzli, FBiH

135.       

04.1-2.4-55/13-8 

Partizansko groblje u Glavatičevu, Općina Konjic, FBiH

136.       

02-2.4-60/14-1 

Konatorska ćuprija u Travniku, FBiH 

137.       

04.1-2.4-60/14-2 

Spomenik austrougarskom oficiru, u Ledićima, Općina Trnovo, FBiH

138.       

02-2.4-60/14-3 

Spomenik (spomen-ploča) obješenim ilegalcima u Mostaru , FBiH

139.       

02-2.4-60/14-4 

Spomenik žrtvama fašističkog terora, Općina Vitez , FBiH

140.       

02-2.4-60/14-5

Spomenik narodnom heroju Ranku Šipki, Općina Vitez , FBiH

141.       

02-2.4-60/14-6

Spomenik palim borcima Drugog svjetskog rata u naseljenom mjestu Mošunj, Općina Vitez, FBiH

142.       

02-2.4-60/14-7

Spomenik palim borcima Drugog svjetskog rata u naseljenom mjestu Počulica, Općina Vitez, FBiH

143.       

02-2.4-60/14-8

Spomenik palim borcima Drugog svjetskog rata u naseljenom mjestu Rijeka, Općina Vitez, FBiH

144.       

06.1-2.4-60/14-9 

Objekat Sokolskog doma (Sokolana) u Zenici , FBiH

145.       

06.2-2.4-60/14-10 

Džamija u Grančarevu, Korjenići, Općina Trebinje , RS

146.       

06.3-2.4-60/14-11 

Džamija u Luci, Općina Srebrenica, RS

147.       

06.3-2.4-60/14-12 

Kuća poznata kao Hadžića kula sa pratećim objektima u Luci, Općina Konjic, FBiH

148.       

07.3-2.4-65/15-2 

Historijska građevina – Općinska zgrada u Tuzli, FBiH

149.       

04.2-2.4-65/15-1 

Ambijentalna cjelina – Svetište Majke Božje „pod špiljama“ u Kreševu, FBiH

150.       

07.3-2.4-65/15-4 

Historijska građevina – Zgrada Ženskog mekteba uz Gazanferija džamiju u Banjoj Luci, RS

151.       

07.2-2.4-65/15-3 

Mjesto Fatime Kadun džamije u Mostaru, FBiH

152.       

04.2-2.4-65/15-5 

Historijski spomenik – Spomen kosturnica u Trnovu, RS

153.       

06.3-2.4-65/15-6 

Džamija Vidorija (džamija Srednjeg džemata) sa haremom u Novom Gradu, RS 

154.       

04.2-2.4-57/16-1 

Historijski spomenik - Sejtarija d. o. o., Knjižara br. 2 u Sarajevu 

155.       

02-2.4-57/16-2 

Objekat u kojem je od 2011. godine smještena Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske (prvobitno objekat Pedagoške akademije i Filozofskog fakulteta) u Banjoj Luci 

156. 07.3-2.4-57/16-3 Zgrada Crvenog krsta u Prnjavoru, RS
157. 02-2.4-57/16-4  Objekat kula u Tomini, Sanski Most, FBiH
158.

07.3-2.4-57/16-5 

Kuća Isaka Samokovlije u Sarajevu, općina Centar, FBiH

159. 06.3-2.4-57/16-6  Džamija Ograđenica u Lukavici, općina Gračanica, FBiH
160. 06.3-2.4-57/16-7 Džamija Prnjavor u Lukavici, općina Gračanica, FBiH 
161. 06.3-2.4-57/16-8  Džamija Dedići u Stjepan Polju, općina Gračanica, FBiH 
162. 06.3-2.4-57/16-9  Džedid džamija (džamija Mejremići) u Stjepan Polju, općina Gračanica, FBiH 
163. 06.3-2.4-57/16-10  Džamija Miričina polje, općina Gračanica, FBiH 
164. 06.3-2.4-57/16-11  Džamija u Gornjoj Miričini, općina Gračanica, FBiH 
165. 06.3-2.4-57/16-12 Džamija Gornja Orahovica, općina Gračanica, FBiH 
166. 06.3-2.4-57/16-13 Džamija Orahovica - Rijeka, općina Gračanica, FBiH  
167. 06.3-2.4-57/16-14 Džamija u Babićima, općina Gračanica, FBiH 
168. 06.3-2.4-57/16-15 Džamija u Škahovici, općina Gračanica, FBiH 
169. 06.3-2.4-57/16-16 Džamija u Piskavici, općina Gračanica, FBiH  
170. 06.3-2.4-57/16-17 Džamija u Sokolu, općina Gračanica, FBiH 
171. 06.3-2.4-57/16-18 Džamija u Donjim Doborovcima, općina Gračanica, FBiH 
172. 06.3-2.4-57/16-19 Džamija u Gornjim Doborovcima, općina Gračanica, FBiH 
173. 06.3-2.4-57/16-20 Džamija u Vranovićima, općina Gračanica, FBiH 
174. 06.3-2.4-57/16-21 Džamija u Malešićima, općina Gračanica, FBiH  
175. 02-2.4-57/16-22  Objekat u ulici Branka Radičevića br. 2 (Kuća Štern), Grad Banja Luka, RS
176. 07.6-2.4-100/17-1  Džamija Rotimlјa, općina Stolac 
177. 07.6-2.4-100/17-2  Džamija Borojevići, općina Stolac 
178. 07.6-2.4-100/17-3  Mezarje porodice Ibrahimpašić sa mjestom i ostacima Deli Murat-begovog turbeta u Bjelaju, općina Bosanski Petrovac 
179. 03-2.4-100/17-4  Džamija Crnići, Općina Stolac
180. 03-2.4-100/17-5 Džamija Plješivac, Općina Stolac 
181. 07.8-2.4-100/17-6 Džamija u Oplećanima, Općina Tomislavgrad
182. 07.8-2.4-100/17-7 Džamija u Omerovićima, Općina Tomislavgrad
183. 07.6-2.4-39/18-1 Turbe Sefer-paše Alikadića sa mezarjem u selu Kamenica, zaseok Odžak, općina Ilijaš, FBiH
184. 03-2.4-39/18-2 Lokalitet Vile Božić, Grad Banja Luka, RS
185. 03-2.4-39/18-3 Javna česma Careve vode, Pale, RS
186. 03-2.4-39/18-4 Crkva u Vršanima, Grad Tuzla
187. 07.3-2.4-39/18-5 Historijska građevina – Katastarski ured (Zgrada Općine) u Konjicu
188. 07.8-2.4-39/18-6 Stara željeznička stanica u Jelahu, općina Tešanj
189. 07.5-2.4-39/18-7 Džamija u Jakešu, općina Vukosavlje, RS
190. 07.5-2.4-39/18-8 Džamija u Gornjim Tarevcima, općina Modriča, RS
191. 07.5-2.4-39/18-9 Džamija u Modričkom Lugu, općina Modriča, RS
192. 07.5-2.4-39/18-10 Džamija u Islam Varoši, općina Modriča, RS
193. 07.5-2.4-39/18-11 Srednja džamija u Modriči, općina Modriča, RS
194. 07.5-2.4-39/18-12 Džamija u Gornjoj Kalesiji, općina Kalesija, FBiH
195. 07.2-2.4-39/18-13 Džamija na Gubavici, Grad Mostar, FBiH
196. 03-2.4-39/18-14 Džamija u Berkovici, Puračić, općina Lukavac, FBiH
197. 03-2.4-39/18-15 Džamija u Bikodžama, Puračić, općina Lukavac, FBiH
198. 03-2.4-39/18-16 Džamija u Gnojnici, Puračić, općina Lukavac, FBiH
199. 03-2.4-39/18-17 Džamija u Dobošnici Gornjoj, Puračić, općina Lukavac, FBiH
200. 03-2.4-39/18-18 Džamija u Huskićima, Puračić, općina Lukavac, FBiH
201. 07.2-2.4-39/18-19 Džamija u Kosoru, Blagaj, Grad Mostar, FBiH
202. 03-2.4-41/19-1 Džamija u Trnovcima, općina Gračanica, FBiH
203. 03-2.4-41/19-2 Džamija u Prijekom Brdu, općina Gračanica, FBiH
204. 03-2.4-41/19-3 Džamija u Džakulama, općina Gračanica, FBiH
205. 03-2.4-41/19-4 Džamija Donja Obodnica, grad Tuzla, FBiH
206. 03-2.4-41/19-5 Džamija Gornja Lipnica, grad Tuzla, FBiH
207. 03-2.4-41/19-6 Džamija u džematu Pasci, grad Tuzla, FBiH
208. 03-2.4-41/19-7 Džamija Plane, grad Tuzla, FBiH
209. 03-2.4-41/19-8 Džamija Slavinovići, grad Tuzla, FBiH
210. 03-2.4-41/19-10 Arslan-agina (Vikaljska) džamija, grad Tuzla, FBiH
211. 03-2.4-41/19-11 Ahmed-dedino turbe u Banjoj Luci, grad Banja Luka, RS
212. 03-2.4-41/19-12 Džamija u Gornjem Lukavcu (Donji džemat), općina Gradačac, FBiH
213. 03-2.4-41/19-13 Džamija u Gornjem Lukavcu (Gornji džemat), općina Gradačac, FBiH
214. 03-2.4-41/19-14 Džamija Međiđa Donja, općina Gradačac, FBiH
215. 03-2.4-41/19-15 Džamija Međiđa Gornja, općina Gradačac, FBiH
216. 03-2.4-41/19-16 Džamija Biberovo Polje, općina Gradačac, FBiH
217. 03-2.4-41/19-17 Džamija u Mahmut mahali, općina Gradačac, FBiH
218. 03-2.4-41/19-18 Džamija Krčevina u Gradačcu, FBiH
219. 03-2.4-41/19-19 Džamija Srnice Gornje u Gradačcu, FBiH
220. 03-2.4-41/19-20 Lokalitet Crkvine u selu Šargovac, na kojem su se nalazili ostaci rimskog naselja i kasnoantička grobnica, Grad Banjaluka, RS
221. 03-2.4-41/19-21 Džamija u Jelovče selu, Grad Gradačac, FBiH
222. 03-2.4-41/19-22 Džamija Novalići, Grad Gradačac, FBiH
223. 03-2.4-41/19-23 Džamija Mionica Centar (Gazijska džamija), Grad Gradačac, FBiH
224. 03-2.4-41/2019-27 Mlin u Knežini, općina Sokolac
225. 03-2.4-41/2019-26 Džamija Husejnovići, općina Teočak
226. 03-2.4-41/2019-25 Džamija Jasikovac, općina Teočak
227. 03-2.4-41/2019-24 Džamija Teočak Centar, općina Teočak
228. 08.1-2.4-80/21-1 Spomenik austrougarskim vojnicima u Maglaju
229. 03-2.4-80/21-2 Džamija u Košutici, Sokolac
230. 04.2-2.4-80/21-3 Graditeljska cjelina – Džamija i mekteb u Ošanjićima, Stolac
231. 07.9-2.4-103/22-1 Kuća u ulici Manjačkih ustanika broj 5 u Banjoj Luci, RS
232. 09-2.4-103/22-2 Groblјe Barlovci Bijeda, Banja Luka, RS
233. 07.10-2.4-103/22-3 Kuća u ulici Mirka Kovačevića broj 29, Banja Luka, RS
234. 07.10-2.4-103/22-4 Kuća u ulici Braće Čubrilović broj 1, Banja Luka, RS
235. 07.10-2.4-103/22-5 Kuća u ulici Meše Selimovića broj 31, Banja Luka, RS
236. 07.10-2.4-103/22-6 Arheološko nalazište Srpske Toplice, Banja Luka, RS
237. 07.10-2.4-103/22-7 Metalurški centar Bronzani Majdan, Banja Luka, RS
238. 07.10-2.4-103/22-8 Praistorijski grad u Piskavici, Banja Luka, RS
239. 07.10-2.4-103/22-9 Praistorijska gradina Ljubačevo, Banja Luka, RS
240. 07.10-2.4-103/22-10 Praistorijski pojedinačni nalaz Potkozarje, Banja Luka, RS
241. 07.10-2.4-103/22-11 Srednjovjekovno groblјe Ljubačevo, Banja Luka, RS
242. 07.10-2.4-103/22-12 Praistorijski pojedinačni nalaz Tijesno Vrbasa u Ljubačevu, Banja Luka, RS
243. 03-2.4-103/22-13 Džamija Brdo, Brčko
244. 03-2.4-103/22-14 Džamija Čande, Brčko distrikt
245. 03-2.4-103/22-15 Džamija Dizdaruša, Brčko distrikt
246. 03-2.4-103/22-16 Džamija Gornji Rahić, Brčko distrikt
247. 03-2.4-103/22-17 Džamija Maoča Nova, Brčko distrikt
248. 03-2.4-103/22-18 Džamija Ograđenovac, Brčko distrikt
249. 03-2.4-103/22-19 Džamija Omerbegovača, Brčko distrikt
250. 03-2.4-103/22-20 Džamija Palanka, Brčko distrikt
251. 03-2.4-103/22-21 Džamija Rašlјani, Brčko distrikt
252. 03-2.4-103/22-22 Džamija Šatorovići, Brčko distrikt
253. 03-2.4-103/22-23 Džamija Bogušići, Goražde, FBiH
254. 03-2.4-103/22-24 Džamija Ilovača, Goražde, FBiH
255. 03-2.4-103/22-25 Džamija Oglečeva, Goražde, FBiH
256. 03-2.4-103/22-26 Džamija Osječani, Goražde, FBiH
257. 03-2.4-103/22-27 Džamija Rešetnica, Goražde, FBiH
258. 03-2.4-103/22-28 Džamija Vranići, Goražde, FBiH
259. 03-2.4-103/22-29 Džamija u Izbišnom, Foča, RS
260. 03-2.4-103/22-30 Džamija u Vragolovima, Rogatica, RS
261. 03-2.4-103/22-31 Džamija u Živalјevićima, Rogatica, RS
262. 03-2.4-103/22-32 Džamija u Kramer Selu, Rogatica, RS
263. 03-2.4-103/22-33 Džamija u Podgradcu, Rogatica, RS
264. 03-2.4-103/22-34 Džamija Drinjača, Zvornik, RS
265. 03-2.4-103/22-35 Džamija Đulići, Zvornik, RS
266. 03-2.4-103/22-36 Džamija Hasići, Zvornik, RS
267. 03-2.4-103/22-37 Džamija Jošanica, Zvornik, RS
268. 03-2.4-103/22-38 Džamija Klisa, Zvornik, RS
269. 09-2.4-103/22-39 Istočni ulaz u grad Travnik, FBiH
270. 03-2.4-103/22-40 Džamija u Gornjim Bešigovcima, Živinice, FBiH
271. 03-2.4-103/22-41 Džamija u Donjim Dubravama, Živinice, FBiH
272. 03-2.4-103/22-42 Džamija u Gornjim Dubravama, Živinice, FBiH
273. 03-2.4-103/22-43 Džamija u Tupkoviću, Živinice, FBiH
274. 03-2.4-103/22-44 Džamija u Svojatu, Živinice, FBiH
275. 03-2.4-103/22-45 Džamija Grivice, Banovići, FBiH
276. 03-2.4-103/22-46 Džamija Seona, Banovići, FBiH
277. 03-2.4-103/22-47 Džamija Orahovica, Bileća, RS
278. 03-2.4-103/22-48 Džamija Kuge, Srebrenik, FBiH
279. 03-2.4-103/22-49 Džamija Babunovići, Srebrenik, FBiH
280. 03-2.4-103/22-50 Džamija Brda, Srebrenik, FBiH
281. 03-2.4-103/22-51 Džamija Čekanići, Srebrenik, FBiH
282. 03-2.4-103/22-52 Džamija Seona, Srebrenik, FBiH
283. 03-2.4-103/22-53 Džamija Tutnjevac, Srebrenik, FBiH
284. 03-2.4-103/22-54 Džamija Brnjik, Čelić, FBiH
285. 03-2.4-103/22-54 Džamija Donji Humci, Čelić, FBiH
286. 03-2.4-103/22-54 Džamija Džihani, Čelić, FBiH
287. 03-2.4-103/22-54 Džamija Gornji Humci, Čelić, FBiH
288. 03-2.4-103/22-58 Džamija Nahvioci, Čelić, FBiH
289. 03-2.4-103/22-59 Džamija Ratkovići, Čelić, FBiH
290. 03-2.4-103/22-60 Džamija Velino selo, Čelić, FBiH
291. 03-2.4-103/22-61 Džamija Vražići, Čelić, FBiH