ZAKONI O PROVEDBI ODLUKA KOMISIJE

04.01.2019

Federacija Bosne i Hercegovine

· Zakon o provedbi odluka Komisije/Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02, 8/02, 27/02, 6/04 i 51/07)

Republika Srpska

· Zakon o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovlјene u skladu sa Aneksom 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 9/02, 70/06 i 64/08)

Brčko Distrikt

· Zakon o implementaciji odluke Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika iz Aneksa 8 («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», br. 2/02, 19/07)