Anketa zadovoljstva korisnika informacijama koje pruža web-stranica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH

Molimo Vas da nekoliko minuta posvetite ovoj anketi, čija je svrha da pruži uvid o zadovoljstvu korisnika (građana, medija, udruženja građana te drugih fizičkih i pravnih lica) informacijama koje su dostupne na službenoj web-stranici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (www.kons.gov.ba). Komisija je posvećena ispunjavanju standarda Strategije reforme javne uprave, pa planira periodično provoditi ankete zadovoljstva korisnika u cilju poboljšanja procesa pružanja informacija ciljnim grupama, što u konačnici rezultira i boljom transparentnošću rada institucije.

Na koji se način informirate o aktivnostima Komisije, proglašenim nacionalnim spomenicima, te uopćeno o stanju kulturno-historijskog naslijeđa u BiH?  
Preko web-stranice i društvenih mreža Komisije
Direktnim kontaktom
Preko drugih izvora (mediji, NVO...)
Da li su podaci i informacije jasno prikazane na web-stranici Komisije?  
Da
Djelomično
Ne
Podatke koje nađete na web-stranici Komisije (a naročito podatke o nacionalnim spomenicima) koristite za:  
Studije i analize koje zahtijeva posao koji obavljate
Potrebe pohađanja fakulteta ili škole (naučni radovi, seminarski i sl.)
Projekte
Studije i analize za potrebe drugih korisnika
Vlastite potrebe
Koje od navedenih područja/tema Vas najviše zanima (možete dati više odgovora):  
Nepokretno nasljeđe (graditeljske cjeline, sakralni objekti, groblja, mostovi, narodna arhitektura, industrijski objekti ...)
Pokretno nasljeđe (knjige, skulpture, zapisi, umjetničke slike i drugi predmeti...)
Zakonodavstvo u oblasti kulturnog nasljeđa (postojeća zakonska regulativa, nadležnosti resornih institucija...)
Međunarodni akti u vezi sa kulturnim nasljeđem (konvencije, povelje, sporazumi) koje je ratificirala i potpisala BiH
Literatura iz domena kulturnog nasljeđa (na jezicima BiH)
Dokumentacija i fotodokumentacija o pojedinim kulturnim dobrima
Koliko često posjećujete našu web-stranicu:  
Prva posjeta
Svakodnevno
Sedmično
Mjesečno
Rijetko
Da li ste na našoj web-stranici pronašli informacije koje su Vam potrebne:  
Da, vrlo lako
Djelomično, ne baš lako
Ne
Molimo navedite kojoj grupi korisnika pripadate:  
Naučno-istraživačka institucija ili organizacija
Privreda/gospodarstvo
Izvršna i zakonodavna vlast
Lokalna uprava
Obrazovna ustanova (fakultet, škola...)
Nevladina organizacija ili interesna grupa (vlasnik, korisnik)
Međunarodna organizacija ili diplomatsko-konzularno predstavništvo
Mediji
Samostalni istraživač
Molimo da navedete kojoj dobnoj grupi pripadate:  
Manje od 18
18–25
25–35
35–45
45–60
60+
Molimo da date prijedloge za poboljšanje web stranice ili unaprjeđenje prikaza informacija,  ukoliko ih imate: