Mapa sajta

О нама
Надлежности
Чланови комисије
Чланови комисије 2021 -
Чланови комисије 2016 - 2021
Чланови комисије 2002 - 2012
Секретаријат комисије
Награде и признања
Документи
Стратешки и оперативни документи
Финансијски документи
Остали документи
Органиграм
Контакт
Законски оквир
Анекс 8
Одлуке Предсједништва
Закони о спровођењу одлука Комисије
Правилник о активностима Комисије везано за међународну сурадњу
Правилник о критеријима вредновања добара
Принципи и смјернице за очување националних споменика
Одлука о привременој листи националних споменика
Преглед конвенција у којима је Босна и Херцеговина уговорна страна
Пословник о раду
Правилник о интерном пријављивању корупције и заштити лица које пријави корупцију у Комисији за очување националних споменика
Списак интерних акти
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
Активности
Сједнице Комисије
Пројекти
Пројекти који су у току
Реализовани пројекти
Сарадња на проведби анекса 8
Кампање
Кампања за заштиту угрожених споменика
Кампања "Моја БиХ - Моје наслијеђе"
Догађаји
Изложбе
Остали догађаји
Моја БиХ - Моје насљеђе
Национални споменици
Одлуке о проглашењу добара националним споменицима
Привремена листа националних споменика
Угрожени споменици
Листа петиција
Листа петиција - хронолошки
Листа петиција по општинама
Списак одлука о одбијању приједлога за проглашење националним спомеником
Национални споменици - свјетско наслијеђе у БиХ
Сервиси
Петиције
Библиотека и документациони центар
Односи с јавношћу
Конкурси
Јавне набавке
Линкови
Претраживач странице
Често постављена питања
Мултимедија
Галерија фотографија националних споменика
Галерије фотографија са промотивних догађаја
Аудио записи са конференције за медије
Видео записи
КОНС
ФЕНА
ДРОН.БА