Projekat serijske nominacije stećaka za upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a

18.3.2019

Projekat serijske nominacije stećaka – srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika za upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a predstavlja jedan od najsloženijih i najobimnijih projekata iz oblasti zaštite graditeljskog naslijeđa u koji su, pored Bosne i Hercegovine, uključene i susjedne države: Hrvatska, Crna Gora i Srbija.

Iz Bosne i Hercegovine u izradi ovih dokumenata učestvovali su timovi stručnjaka iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta, Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, Zemaljskog muzeja BiH, Muzeja Semberije iz Bijeljine i Ministarstva civilnih poslova BiH.

Komisija je 2008. godine donijela odluku o nominaciji nekropola sa stećcima za upis na Listu svjetske baštine, dok je proces nominacije stećaka započeo u novembru 2009. godine, potpisivanjem pisma namjere ministara iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije o zajedničkoj nominaciji. U regionu je ukupno nominirano 30 nekropola, od čega su 22 iz BiH, po tri iz Srbije i Crne Gore, i dvije nekropole iz Hrvatske. Od 70.000 evidentiranih stećaka, u BiH se nalazi preko 60.000.

Komitet za svjetsku baštinu UNESCO-a, u okviru 40. sjednice koja se održala u Istanbulu, je donio odluku o upisu stećaka na Listu svjetske baštine. Odlukom Komiteta na Listu svjetske baštine, kao serijska nominacija, upisano je 28 nekropola sa stećcima (20 iz BiH) što predstavlja krunu šestogodišnjeg rada eksperata iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, među kojima su bili i eksperti iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Sve države pokazale su posvećenost ovom poslu kroz čitav niz aktivnosti - uspostavljanjem kontinuirane saradnje od 2009. godine kada je potpisano Pismo namjere, uspostavljen koordinacioni mehanizam za izradu nominacije, izrada Plana upravljanja i dr., u cilju očuvanja i održivog upravljanja za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

U narednom periodu predstoji nastavak aktivnosti oko potpune implementacije odluka Komisije i Plana upravljanja, odnosno mjera zaštite koje podrazumijevaju konzervaciju, restauraciju i prezentaciju ovih dobara.

Nekropole iz BiH koje su na Listi svjetske baštine UNESCO:

 1. Historijsko područje – Nekropola stećaka I i II Boljuni, Općina Stolac, FBiH;
 2. Historijsko područje – Nekropola stećaka Radimlja kod Stoca, FBiH;
 3. Historijsko područje - Nekropola sa stećcima Dugo polje na Blidinju, Općina Jablanica, FBiH;
 4. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Kalufi u Krekovima, Općina Nevesinje, RS;
 5. Historijsko područje – ostaci crkve i nekropola sa stećcima Grčka glavica u selu Biskup, Općina Konjic, FBiH;
 6. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Olovcima, Općina Kladanj, FBiH;
 7. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Gvozno kod Kalinovika, Općina Kalinovik, RS;
 8. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Potkuk u Bitunji, Općina Berkovići, RS;
 9. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Maculje, Općina Novi Travnik, FBiH;
 10. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Borak (Han-stjenički plato), selo Burati, Općina Rogatica, RS;
 11. Prirodno i historijsko područje – Nekropole sa stećcima, nišanima na lokalitetu Dolovi i ostaci srednjovjekovne građevine na lokalitetu Crkvina, kod sela Umoljani, Općina Trnovo, FBiH;
 12. Historijsko područje – Prahistorijski tumulusi i nekropole sa stećcima u Luburića polju, Općina Sokolac, RS; 
 13. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Čengića Bare, Općina Kalinovik, RS;
 14. Historijsko područje – Prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima Grebnice-Bunčići u selu Radmilovića Dubrava, Općina Bileća, RS;
 15. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kučarin u Hrančićima, Općina Goražde, FBiH; 
 16. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Bečanima, Općina Šekovići, RS; 
 17. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima ”Mramor“ u Musićima, Općina Olovo, FBiH;
 18. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i 4 kasnoantička nadgrobnika na lokalitetu Mramor (Crkvina) u Vrbici, Općina Foča, RS; 
 19. Historijsko područje – Prahistorijska gradina i nekropola sa stećcima Ravanjska Vrata (Donja i Gornja nekropola), Općina Kupres, FBiH;
 20. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Dilić, Bijača, Općina Ljubuški, FBiH. 

UNESCO službena stranica: https://bit.ly/31E496u

Za dodatne informacije u vezi sa projektom nominacije stećaka možete kontaktirati:Copyright:

Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, Google Earth, JU Radimlja Stolac, Mirzah Fočo, Adnan Šahbaz i Miro Raguž