Saopćenje za javnost povodom završetka 2. sjednice Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

16.7.2021

Druga sjednica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održana je 15. jula 2021. godine u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Komisije Faruk Kapidžić i članovi Anđelina Ošap Gaćanović i Zoran Mikulić donijeli su odluke o proglašenju sljedećih dobara nacionalnim spomenicima BiH:

  1. Arheološko područje – Mandina gradina i nekropola sa stećcima, Općina Tomislavgrad,
  2. Historijsko područje – Nekropole sa stećcima i groblje s nišanima u Grivićima, Općina Hadžići,
  3. Graditeljska cjelina Srpske pravoslavne crkve Vaznesenja Hristovog u Stocu,
  4. Pokretno dobro – Zbirka filmskog materijala Javnog preduzeća Filmski centar u Sarajevu.

 

  • Članovi Komisije usvojili su izmjene i dopune ranije donesenih odluka za sljedeće nacionalne spomenike: Baščaršijska (Havadže Duraka) džamija u Sarajevu, Latinska ćuprija (Principov most) u Sarajevu,  Pravoslavna crkva Uspenja presvete Bogorodice na Palama sa pokretnom imovinom, „Gospođicina kuća” u ulici H. Kreševljakovića broj 1 u Sarajevu i Stambena zgrada u ulici Franjevačka broj 2 (zgrada Mehmedbega Fadilpašića) u Sarajevu. Izmjene i dopune navedenih odluka odnose se na kategorizaciju i redefiniranje mjera zaštite u skladu sa trenutnim stanjem ovih dobara.

 

  • Pored toga, na sjednici je donesen zaključak da se zgrada Prve pošte u Brčkom uvrsti na Listu ugroženih spomenika BiH, obzirom da se nalazi u veoma lošem konstruktivnom stanju. Oštećenja su evidentirana na krovu što je za posljedicu imalo i štetan uticaj atmosferilija na konstruktivnu stabilnost objekta. Lista ugroženih spomenika predstavlja listu prioriteta koje utvrđuje Komisija, s ciljem usmjeravanja pažnje svih nadležnih institucija kao i mogućih donatora i investitora, na one slučajeve gdje nacionalnim spomenicima prijeti nestanak. Ta lista je na raspolaganju entitetskim vladama i Vladi Brčko Distrikta, kao instrument kojim mogu osigurati provedbu svojih obveza na sistematičan način. Trenutno se na Listi ugroženih spomenika nalazi 86 dobara iz BiH. Ugroženi spomenici (kons.gov.ba)