Održan 2. konsultativni sastanak novih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH

25.2.2021

Danas je u kancelarijama Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u Banjoj Luci održan 2. konsultativni sastanak novih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Na sastanku su analizirani zaključci sa sastanaka koje je Komisija u proteklih nekoliko dana obavila sa predstavnicima nadležnih institucija i lokalne zajednice po pitanju implementacije odluke za Historijski urbani krajolik Sarajevo. Na sastanku su precizirani dalji zadaci i nastavak aktivnosti na implementaciji odluke u skladu s aneksom VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH.