JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za zaključivanje ugovora o djelu za vršenje poslova nadzora nad izradom, postavljanjem i restauracijom stolarije na etnološkom odjeljenju Zemaljskog muzeja BiH

6.9.2021

Broj: 11-34.2-92/21-1

Sarajevo, 06.09.2021.godine

 

Na osnovu člana 10. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika,Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list RBiH», br. 12/92,13/92 i 13/94 i «Službene novine FBiH», br. 29/03 i 42/11) i člana 2. Pravila o postupku angažmana vanjskih saradnika u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, Izvršni funkcioner objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje prijava za zaključivanje ugovora o djelu za vršenje poslova nadzora nad izradom, postavljanjem i restauracijom stolarije na etnološkom odjeljenju Zemaljskog muzeja BiH

 

Naručilac posla, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, poziva zainteresirana lica, koja ispunjavaju uvjete iz ovog poziva, da, u svojstvu izvršioca poslova nadzora nad izradom, postavljanjem i restauracijom stolarije na etnološkom odjeljenju Zemaljskog muzeja BiH, dostave svoje prijave.

 

Opis poslova:

−       nadzor nad realizacijom Ugovora za izradu, postavljanje i restauraciju stolarije, potpisanog sa izvođačem radova,

−       korekcija radioničkih nacrta prema zahtjevu investitora;

−       nadzor nad izradom stolarije prema izvornoj stolariji i radioničkim nacrtima;

−       nadzor nad skidanjem postojeće stolarije i ugradnjom nove stolarije i obrade špaleta u Zemaljskom muzeju BIH u Sarajevu;

−       nadzor nad odabirom i ugradnjom roletni na prozorima;

−       nadzor nad restauracijom postojećih prozora i vrata;

−       izvještavanje investitora o progresu radova;

−       ovjeravanje građevinske knjige i dnevnika;

−       priprema dokumentacije za primopredaju izvedenih radova korisniku – Zemaljski muzej BIH.

−       davanje uputa za radove u cilju postizanja kvaliteta izvrsnosti.

 

Trajanje i početak angažmana:

−       Trajanje angažmana je 90 dana. Početak angažmana je odmah nakon okončanja postupka izbora.

 

Naknada:

−       Netto 6.000 KM

 

Kvalifikacije:

−       završen arhitektonski ili građevinski fakultet;

−       iskustvo nadzora nad radovima na nacionalnim spomenicima u trajanju od tri godine;

 

Potrebni dokumenti:

−       prijavni obrazac (može se naći na web-stranici Komisije www.kons.gov.ba - PRIJAVNI OBRAZAC ili dobiti u prostorijama Komisije, Sarajevo, Maršala Tita 9a/I, ili putem e-maila info@kons.gov.ba);

−       Ovjerena kopija univerzitetske diplome o završenom građevinskom ili arhitektonskom fakultetu

−       Original ili ovjerena kopija potvrde/a o relevantnom radnom iskustvu,

−       CV/biografija;

Broj izvršilaca: 1

Postupak prijavljivanja:

−       Prijava na javni poziv vrši se isključivo putem popunjenog i potpisanog prijavnog obrasca.

−       Prijavu na javni poziv treba dostaviti najkasnije u roku od 5 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim glasilima i na web-stranici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, lično u pisarnicu Komisije ili putem pošte, na adresu:

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika

Maršala Tita 9a

71000 Sarajevo

sa naznakom: “Prijava na javni poziv za angažiranje nadzoranad izradom, postavljanjem i restauracijom stolarije na etnološkom odjeljenju Zemaljskog muzeja BiH “.

−       Prijave sa traženom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj neprovidnoj koverti. Na poleđini koverte se obavezno navodi ime i adresa pošiljaoca.

−       Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje. Neblagovremene prijave se vraćaju neotvorene.

−       Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena u ovom oglasu (ta dokumentacija neće se uzimati u razmatranje).  

 

                                                                                                                                                                                                   Izvršni dužnosnik

                                                                                                                                                                                                   Mirzah Fočo