JAVNI POZIV ZA ANGAŽIRANJE FOTOGRAFA

6.10.2017

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA ANGAŽIRANJE FOTOGRAFA

 

Opis poslova: izrada visokokvalitetnih fotografija sljedećih dobara:

1.    Područje Starog mosta starog grada Mostara;

2.    Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu;

3.    Prirodno-graditeljska cjelina Jajca;

4.    Sarajevo – jedinstveni simbol univerzalne multikulturalnosti – trajno otvoreni grad;

5.    Historijsko urbano područje Počitelj;

6.    Prirodno i urbano područje Blagaj;

7.    Prirodno i historijsko područje Blidinje;

8.    Prirodno i historijsko područje Stolac;

9.    Spomenik prirode pećina Vjetrenica s arhitektonskom cjelinom sela Zavala;

10. Historijsko urbano područje Trebinje;

11. Historijsko urbano područje Banja Luka;

12. Historijsko urbano područje Bihać.

 

Potrebni dokumenti:

-        prijavni obrazac (može se naći na web-stranici Komisije www.kons.gov.ba - PRIJAVNI OBRZAC ili dobiti u prostorijama Komisije, Sarajevo, Maršala Tita 9a/I, ili putem e-maila aneks8ko@bih.net.ba);

-        dokument kojim se dokazuje da je kandidat osvojio nagradu na međunarodnim ili domaćim fotografskim takmičenjima;

-        dokument kojim se dokazuje da je kandidat imao samostalnu izložbu fotografija ili učestvovao na drugim izložbama;

-        dokument kojim se dokazuje da je kandidat objavljivao svoje fotografije u elektronskim ili pisanim medijima;

-        potvrda o završenoj školi fotografije (nije uvjet).

 

Napomena: Komisija će izabrati tri (3) fotografa sa kojima će zaključiti ugovor o autorskom djelu. Predviđeno je da svaki fotograf obiđe četiri lokaliteta, napravi i Komisiji dostavi 30 fotografija po lokalitetu u elektronskoj formi. Predviđeni iznos naknade za četiri lokaliteta, odnosno 120 fotografija, jeste 1.500,00 KM, što uključuje sve troškove (prevoz do lokaliteta, dodatnu opremu poput reflektora, dronova i slično). Početak angažmana je odmah nakon okončanja postupka izbora.

 

Postupak prijavljivanja:

Prijava na javni poziv vrši se isključivo putem popunjenog i potpisanog prijavnog obrasca.

Prijavu na javni poziv treba dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim glasilima i na web-stranici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, lično u pisarnicu Komisije ili putem pošte, na adresu:

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, 71000 Sarajevo, Maršala Tita 9a, sa naznakom: “Prijava na javni poziv za angažiranje fotografa“.

Prijave sa traženom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj neprovidnoj koverti. Na poleđini koverte se obavezno navodi ime i adresa pošiljaoca.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje. Neblagovremene prijave se vraćaju neotvorene.

Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena u ovom oglasu (ta dokumentacija neće se uzimati u razmatranje).