JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za zaključivanje ugovora o djelu za vršenje poslova nadzora nad izvođenjem elektroinstalaterskih radova u Zemaljskom muzeju BiH

26.1.2022

Broj: 11-34.2-39/22-1

Sarajevo, 26.01.2022.godine

 

Na osnovu člana 10. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list BiH», br. 12/92,13/92,13/94 i «Službene novine FBiH», br. 29/03, 42/11) i Člana 2. Pravila o postupku angažmana vanjskih saradnika u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, Izvršni funkcioner objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje prijava za zaključivanje ugovora o djelu za vršenje poslova nadzora nad izvođenjem elektroinstalaterskih radova u Zemaljskom muzeju BiH

 

Naručilac posla, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, poziva zainteresirana lica, koja ispunjavaju uslove iz ovog poziva, da, u ulozi izvršioca poslova nadzora nad izvođenjem elektroinstalaterskih radova u Zemaljskom muzeju BiH, dostave svoje prijave.

 

Opis poslova:

−      nadzor nad realizacijom Ugovora o izvođenju elektorinstalaterskih radova broj 11-16.5-86/21-21 od 28.12.2021.godine, potpisanog sa izvođačom radova,

−      korekcija radioničkih nacrta prema zahtjevu investitora;

−      izvještavanje investitora o progresu radova;

−      ovjeravanje građevinske knjige i dnevnika;

−      priprema dokumentacije za primopredaju izvedenih radova korisniku - Zemaljski muzej BiH.

−      davanje uputa za radove u cilju postizanja najboljeg kvaliteta

Trajanje i početak angažmana:

−      Trajanje angažmana je 90 dana. Početak angažmana je odmah nakon završetka postupka izbora.

 

Naknada:

-        Netto 4600 KM

 

Kvalifikacije:

−      završen elektrotehnički fakultet;

−      iskustvo nadzora nad elektroinstalaterskim radovima u trajanju od dvije godine;

 

Potrebni dokumenti:

−      Prijavni obrazac (može se naći na web-stranici Komisije www.kons.gov.ba -PRIJAVNI OBRAZAC ili dobiti u prostorijama Komisije, Sarajevo, MaršalaTita 9a/I, ili putem e-maila info@kons.gov.ba);

−      Ovjerena kopija univerzitetske diplome o završenom elektrotehničkom fakultetu,

−      Original ili ovjerena kopija potvrde/a o relevantnom radnom iskustvu,

−      CV/biografija;

Broj izvršilaca: 1

Postupak prijavljivanja:

−      Prijava na javni poziv vrši se isključivo putem popunjenog i potpisanog prijavnog obrasca.

−      Prijavu na javni poziv treba dostaviti najkasnije u roku od 5 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim glasilima i na web-stranici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, lično u pisarnicu Komisije ili putem pošte, na adresu:

−      Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, 71000 Sarajevo, Maršala Tita 9a, sa naznakom: “Prijava na javni poziv za angažiranje nadzoranad izradom, postavljanjem i restauracijom stolarije na etnološkom odjeljenju Zemaljskog muzeja BiH “.

−      Prijave sa traženom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj neprovidnoj koverti. Na poleđini koverte se obavezno navodi ime i adresa pošiljaoca.

−      Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje. Neblagovremene prijave se vraćaju neotvorene.

−      Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena u ovom oglasu (ta dokumentacija neće se uzimati u razmatranje).  

 

Izvršni funkcioner

   

Mirzah Fočo