Održana prezentacija projekta „Preventivna konzervacija zbirki Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu“

7.6.2016

U prostorijama Zemaljskog muzeja BiH danas je održana prezentacija projekta „Preventivna konzervacija zbirki Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu“ za koji je sredstva donirao Cultural Heritage Center, U.S. Department of State putem „The U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation“- tj. Specijalnog fonda američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa u iznosu od 625.000,00 USD (1.070.000,00 konvertibilnih maraka). Implementator projekta je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika.

Glavni cilj projekta jeste podrška obnove Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu kroz restauraciju i preventivnu konzervaciju. Projektne aktivnosti će se provoditi u fazama, u trajanju od tri godine. Glavne aktivnosti projekta su:

  • Preventivna konzervacija (faza I i faza II)
  • Restauracija krovova na zgradama gdje su smještena odjeljenja za arheologiju i prirodne nauke
  • Restauracija zidnih i stropnih slika u Odjeljenju za prahistoriju
  • Djelomična restauracija stolarije

Sve aktivnosti na projektu vezane su za preventivnu konzervaciju čiji je cilj spriječiti, zaustaviti ili usporiti propadanje muzejske građe uvođenjem visokih standarda zaštite i stvaranjem optimalnih uvjeta za njeno očuvanje.

Za 2016. godinu planirana je implementacija dijela aktivnosti na preventivnoj konzervaciji kompleksa Muzeja koja podrazumijeva osiguranje uvjeta sigurnosti kompleksa te aktivnosti u vezi sa restauracijom krovova na zgradama gdje su smještena odjeljenja za arheologiju i prirodne nauke, kao i restauraciju betonske balustradne ograde kompleksa.

Sve provedene projektne aktivnosti će poboljšati prezentaciju i sigurnost muzejskih zbirki u svim paviljonima Zemaljskog muzeja.

Naglašavamo da je i ovaj projekat rehabilitacije od izuzetnog značaja ne samo za identitet grada Sarajeva, nego i za cjelokupnu bosanskohercegovačku baštinu. Osim njegove važnosti sa aspekta provođenja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, on predstavlja nastavak uspješne dugogodišnje saradnje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Zemaljskog muzeja BiH i Ambasade SAD u Sarajevu.