NACIONALNI SPOMENICI BOSNE I HERCEGOVINE - Tabela

11.1.2022

Odluke Komisije koje su objavljene u službenim glasilima

Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

Odluke stupaju na snagu narednog dana od dana objave u „Službenom glasniku BiH“

 

R.

br.

Broj odluke

Naziv odluke – spomenika koji je proglašen nacionalnim

Broj i datum sjednice Komisije

Broj «Sl. glasnika BiH»

1.      

01-336/02

 

Hadžišabanovića vila na Palama, općina Pale, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

4. sjednica

3-9.9.2002.

40/02, 48/13,

1/21

2.      

01-281/02-1

 

Dom AVNOJ-a u Jajcu, sa pokretnom imovinom koju sačinjavaju: portreti Tita, staljina, Ruzvelta i Čerčila, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020.(zajednička izmjena za 860 odluka)

4. sjednica

3-9.9.2002.

12/03, 48/13, 1/21

3.      

01-277/02

 

Historijsko područje – srednjovjekovni kraljevski grad Bobovac, općina Vareš, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020.(zajednička izmjena za 860 odluka)

5. sjednica

5-11.11.2002.

40/02, 48/13, 1/21

4.      

01-276/02

Izmjena br. 05.2-2.5-58/14-9 

Historijsko područje – nekropola stećaka I i II Boljuni, općina Stolac, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 64. sjednici održanoj 12.-15.12.2014.

Izmjena naziva spomenika: historijsko područje - nekropola sa stećcima Boljuni I i II

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

5. sjednica

5-11.11.2002.

40/02, 48/13, 29/17, 1/21

5.      

01-275/02

Izmjena br. 03-2.5-48/20-15 

Historijsko područje – nekropola stećaka Radimlja kod Stoca, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 35. sjednici održanoj 02.07.2020.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

5. sjednica

5-11.11.2002.

40/02, 48/13, 1/21

6.      

01-274/02

Izmjena br.

05.1-2.5-126/11-1

 

Arheološko područje Gabela kod Čapljine, FBiH

Izmjena na 51. sjednici održanoj 06.-09.09.2011.

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020.(zajednička izmjena za 860 odluka)

5. sjednica

5-11.11.2002.

40/02, 77/11,

48/13, 1/21

7.      

01-273/02

 

Arheološko područje – utvrđena kasnoantička vila Mogorjelo kod Čapljine, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020.(zajednička izmjena za 860 odluka)

5. sjednica

5-11.11.2002.

40/02, 48/13, 1/21

8.      

01-279/02

Izmjena br.

03-2.5-38/18-9 

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline manastira Žitomislići, Mostar, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 24. sjednici održanoj 05.12.2018. Izmjena naziva spomenika – Graditeljska cjelina manastira Žitomislići, grad Mostar

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

5. sjednica

5-11.11.2002.

19/08, 48/13,

94/18, 1/21

 

9.      

01-280/02

 

Muzej I zasjedanja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić-Gradu, zajedno sa stalnom muzejskom postavkom i enterijerskom opremom, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

5. sjednica

5-11.11.2002.

6/03, 48/13,

1/21

10.   

05-6-80/03-2

Izmjena br. 08.1-2.5-27/21-18

Pokretno dobro – Sarajevska  hagada, vlasništvo Bosne i Hercegovine, koja se čuva u Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 43. sjednici održanoj 25.01.2021. godine

6. sjednica

21-27.1.2003.

6/03, 10/21

11.   

05-6-88/03

Izmjena br. 04-02-88/03-5

Pokretno dobro – zbirka od 32 inkunabule, vlasništvo Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci, općina Kakanj, FBiH

Izmjene odluke na 41. sjednici održanoj 04.-10.11.2008.

6. sjednica

21-27.1.2003.

6/03, 100/08

12.   

08.2-6-479/03-2

 

Područje i ostaci graditeljske cjeline– Musa pašina džamija u Dušanovu (Novoj Kasabi),općina Milići, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

6. sjednica

21-27.1.2003.

12/03, 48/13, 1/21

13.   

08.2-6-101/03-5

Izmjena br. 04.2-2.5-43/19-1 

Historijski spomenik – Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 26. sjednici održanoj 28.01.2019.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

6. sjednica

21-27.1.2003.

12/03, 48/13,

20/19, 1/21

14.   

06-6-32/03-4

 

Historijsko područje – Stari grad Stolac, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

6. sjednica

21-27.1.2003.

15/03, 48/13, 1/21

15.   

06-6-538/03-1

 

Arheološko područje - paleolitsko nalazište – Badanj u Borojevićima kod Stoca,  FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

6. sjednica

21-27.1.2003.

15/03, 48/13, 1/21

16.   

06-6-563/03-1

 

Arheološko područje – helenistički grad Daorson u Ošanićima kod Stoca, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

6. sjednica

21-27.1.2003.

15/03, 48/13, 1/21

17.   

06-6-742/03

 

Historijski spomenik – Katakombe u Jajcu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

6. sjednica

21-27.1.2003.

15/03, 48/13, 1/21

18.   

06-6-504/03-1

 

Graditeljska cjelina – Tvrđava u Jajcu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

6. sjednica

21-27.1.2003.

15/03, 48/13, 1/21

19.   

06-6-743/03

 

Historijski (antički sakralni) spomenik – Mitrej u Jajcu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

6. sjednica

21-27.1.2003.

15/03, 48/13, 1/21

20.   

07-6-1/03-1

Izmjena br. 06.1-2-1/03-8

 

Graditeljska cjelina – crkva Svete Marije i zvonik Svetog Luke u Jajcu, FBiH

Izmjena na 32. sjednici održanoj 22.-25.05.2007. Izmjena naziva spomenika: Graditeljska cjelina – crkva Svete Marije (pretvorena u Fethija, odnosno Sultan Sulejmanovu džamiju, 1528. godine) i zvonik Svetog Luke u Jajcu

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

6. sjednica

21-27.1.2003.

 

15/03, 75/07,

48/13, 1/21

 

21.   

07-6-731/03

 

Područje i ostaci graditeljske cjeline– Ćuprijska (Hadži-Alije Hadžisalihovića) džamija u Stocu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

6. sjednica

21-27.1.2003.

15/03, 48/13, 1/21

22.   

07-6-732/03

Izmjena br. 06.1-2-1/03-8

Područje i ostaci historijske građevine – Podgradska džamija u Stocu, (poznata i kao džamija na Mejdanu, džamija u Maloj Čaršiji, džamija Hadži Saliha Bure, Zulfikar-kapetanova džamija i  džamija Ali-paše Rizvanbegovića) općina Stolac, FBiH

Izmjena na 29. sjednici održanoj 07.-10.11.2006.

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

 

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

6. sjednica

21-27.1.2003.

 

15/03 i 18/07, 48/13, 1/21

23.   

07-6-532/03-1

 

Graditeljska cjelina – Uzunovićka džamija (džamija Ismail kapetana Šarića) u Stocu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici (zajednička izmjena  za 551 odluku) održanoj

25.-29.4.2013.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

6. sjednica

21-27.1.2003.

15/03, 48/13, 1/21

24.   

01-278/02

Izmjena br. 07.1-2.5-126/11-5 

Historijsko gradsko područje – Počitelj, općina Čapljina, FBiH

Izmjene na 52. sjednici održanoj 21.-24.11.2011.

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

6. sjednica

21-27.1.2003.

 

06/03, 102/11, 48/13, 1/21

25.   

08.2-6-725/03

Historijska građevina – Most u Klepcima, općina Čapljina, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

6. sjednica

21-27.1.2003.

12/03

48/13, 1/21

26.   

08.2-6-4/03-4

Izmjena br.03-2.5-104/17-7

Ispravka br. 04.1-2.5-104/17-10

Područje i ostaci graditeljske cjeline – Čaršijska (Esme Sultanije) džamija sa pratećim objektima: šadrvanom, stambenim objektom, mektebom i haremom u Jajcu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 14. sjednici održanoj 18.07.2017.

Izmjena naziva spomenika: Graditeljska cjelina – Čaršijska (Esme Sultanije) džamija u Jajcu

Ispravka od 04.12.2017.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

6. sjednica

21-27.1.2003.

12/03, 48/13,

84/17, 1/18, 1/21

27.   

08.2-6-2/03-1

Historijska građevina – Dizdareva ili Ženska džamija u Jajcu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

6. sjednica

21-27.1.2003.

12/03, 48/13, 1/21

28.   

08.2-6-3/03-1

Historijska građevina – Sinan-begova ili Okića džamija u Jajcu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

6. sjednica

21-27.1.2003.

12/03, 48/13, 1/21

29.   

08.2-6-539/03-1

Izmjena br. 

03-2.5-38/18-8 

Područje i ostaci graditeljske cjeline – Džamija Hadži Ali-bega Lafe sa haremom u Mostaru, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 24. sjednici održanoj 05.12.18. Izmjena naziva spomenika: Graditeljska cjelina džamije Hadži Ali-bega Lafe u Mostaru

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

6. sjednica

21-27.1.2003.

15/03, 48/13,

88/18, 1/21

30.   

08.2-6-19/03-1

 

Graditeljska cjelina – Grob Moshe Danona sa okolnim prostorom i havrom na Krajšini, općina Stolac, FBiH

Izmjena na 57. sjednici (zajednička izmjena  za 551 odluku) održanoj

25.-29.4.2013.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

6. sjednica

21-27.1.2003.

15/03, 48/13, 1/21

31.   

08.2-6-12/03-1

Izmjena br.  07.2-2.5-104/17-6 

Graditeljska cjelina - Crkva sv. Petra i Pavla, sa grobljem, sudačkim stolicama, dvorištem, zidom i pokretnom imovinom u Ošanićima, općina Stolac, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 13. sjednici održanoj 13.06.2017. Izmjena naziva spomenika: Graditeljska cjelina - Crkva sv. Petra i Pavla u Ošanjićima

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

6. sjednica

21-27.1.2003.

29/05, 48/13,

7/18, 1/21

32.   

08.2-6-38/03-4,

Ispravka br. 08.2-6-38/03-7

Graditeljska cjelina – Crkva sv. Nikole u  Trijebnju, općina Stolac, FBiH

Ispravka od 21.05.03.

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

6. sjednica

21-27.1.2003.

12/03, 14/03,

48/13, 1/21

33.   

07-6-144/03-4

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Hamidija džamija (Džamija u Rijeci, Riječka džamija, Rička džamija) u  Mrkonjić-Gradu, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

7. sjednica

4-8.3.2003.

23/03, 48/13, 1/21

34.   

07-6-145/03-3

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline-Čaršijska džamija u Prijedoru, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

7. sjednica

4-8.3.2003.

23/03, 48/13, 1/21

35.   

08.2-6-147/03-1

Historijski spomenik – crkva Sv. Klimenta u Mostaćima, općina Trebinje, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

7. sjednica

4-8.3.2003.

23/03, 48/13, 1/21

36.   

08.1-6-912/03

Graditeljska cjelina - Đulhanumina kuća u Stocu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

7. sjednica

4-8.3.2003.

78/05, 48/13, 1/21

37.   

08.2-6-153/03-4

Izmjena br. 03-2.5-38/18-6 

Graditeljska cjelina – manastir Ozren sa freskama u Petrovu,  RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 22. sjednici od 31.07.2018.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

7. sjednica

4-8.3.2003.

23/03, 48/13,

66/18, 1/21

38.   

08.1-6-133/03-3

Arheološko područje-ostaci graditeljske cjeline crkava sv. Petra i sv.  Pavla sa nekropolom stećaka u  Čičevu, općina Trebinje, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

7. sjednica

4-8.3.2003.

21/04, 48/13, 1/21

39.   

08.2-6-137/03-8

Graditeljska cjelina – Crkva Sv. Arhanđela sa nekropolom stećaka u Veličanima, općina Trebinje, RS

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

7. sjednica

4-8.3.2003.

23/03, 48/13, 1/21

40.   

08.2-6-148/03-2,

Izmjena br. 04.2-2.2-106/09-5

 

Graditeljska cjelina crkve Vavedenja Bogorodice u Zavali, općina Ravno, FBiH

Izmjena na 47. sjednici održanoj 01. - 04.12.2009.

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

7. sjednica

4-8.3.2003.

 

104/06, 3/10,

48/13, 1/21

41.   

06-6-138/03-1

Graditeljska cjelina – srednjovjekovni grad Mičevac u Trebinju, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

7. sjednica

4-8.3.2003.

23/03, 48/13, 1/21

42.   

07-6-752/03

Izmjena br. 07.8-2.5-43/19-18 

Područje i ostaci historijskog spomenika - crkva Sv. Georgija (Đurđevica) u Gomiljanima, općina Trebinje, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 30. sjednici od 26.06.2019.

Izmjena naziva spomenika: Građevina - crkva Sv. Georgija (Đurđevica) u Gomiljanima

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

7. sjednica

4-8.3.2003.

23/03,48/13, 53/19, 1/21

43.   

08.1-6-496/03-4

Historijski spomenik – Stara ili Hafizadića česma u Jajcu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

7. sjednica

4-8.3.2003.

23/03, 48/13, 1/21

44.   

08.2-6-498/03-1

Izmjena br.

03-2.5-38/18-7 

Graditeljska cjelina – Crkva sv. Ive u Podmilačju, općina Jajce, FBiH

Izmjena na 23. sjednici održanoj 06.11.2018.

Izmjena naziva spomenika: Kulturni krajolik Crkve Sv. Ive u Podmilačju

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

8. sjednica

6-12.5.2003.

32/03, 48/13,

83/18, 1/21

45.   

05-6-100/03-1

Pokretno dobro – Ulomak kamene japodske urne sa predstavom japodskih konjanika» iz Založja, općina Bihać, FBiH

8. sjednica

6-12.5.2003.

32/03

46.   

05-6-99/03-1

Pokretno dobro – «Ploča desne bočne strane japodske kamene urne» iz Golubića, općina Bihać, FBiH

8. sjednica

6-12.5.2003.

32/03

47.   

05-6-786/03

Pokretno dobro – ploča velikog sudije Gradeše, vlasništvo Muzeja grada Zenice, FBiH

8. sjednica

6-12.5.2003.

32/03

48.   

06-6-95/03-1

Arheološko područje – Korića Han u Gračanici, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

8. sjednica

6-12.5.2003.

32/03, 48/13, 1/21

49.   

06-6-556/03-3

Arheološko područje – Stećak u Baljvinama, općina Mrkonjić Grad, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

8. sjednica

6-12.5.2003.

32/03, 48/13, 1/21

50.   

06-6-741/03-3

Graditeljska cjelina – Stari grad Ključ u Ključu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

8. sjednica

6-12.5.2003.

32/03, 48/13, 1/21

51.   

06-6-541/03-9

Izmjena br. 05.2-2-541/03-29

 

Arheološko područje  - Ripač kod Bihaća, FBiH

Izmjena na 34. sjednici održanoj 11.-17.09.2007.

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

8. sjednica

6-12.5.2003.

32/03, 60/08,

48/13, 1/21

52.   

06-6-89/03-1

Graditeljska cjelina – Stari grad Soko u Sokolu, općina Gračanica, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

8. sjednica

6-12.5.2003.

32/03, 48/13, 1/21

53.   

06-6-91/03-2

Graditeljska cjelina – Stara džamija Soko  u Sokolu, općina Gračanica, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

8. sjednica

6-12.5.2003.

32/03, 48/13, 1/21

54.   

08.2-6-90/03-2

 

Historijska građevina – Sahat kula u Gračanici,  FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

8. sjednica

6-12.5.2003.

23/03, 48/13, 1/21

55.   

08.1-6-125/03-9

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Atik (Stara džamija ili Sultan Sulejmanova) džamije sa haremom i turbetom u Bijeljini, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

8. sjednica

6-12.5.2003.

23/03, 48/13, 1/21

56.   

08.2-6-493/03-5 

Izmjena br. 02-2.5-127/16-8 

Graditeljska cjelina – Gradska džamija sa haremom u Velikoj Kladuši, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 8. sjednici održanoj 22.12.2016.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

8. sjednica

6-12.5.2003.

32/03, 48/13,

12/17, 1/21

57.   

08.2-6-791/03

Područje i ostaci historijske građevine – Sahat kula u Banjoj Luci, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

8. sjednica

6-12.5.2003.

32/03, 48/13, 1/21

58.   

08.2-6-533/03-8

 

Područje i ostaci graditeljske cjeline – Ferhad-pašina džamija (Ferhadija) u Banjoj Luci, sa Ferhad-pašinim turbetom, Turbetom Safi-kadune, Turbetom Ferhad-pašinih bajraktara, šadrvanom, džamijskih haremom, ogradnim zidovima i portalom,  Banja Luka, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

8. sjednica

6-12.5.2003.

23/03, 48/13, 1/21

59.   

07-6-735/03-1

 

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline  Gradske džamije u Derventi, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

8. sjednica

6-12.5.2003.

32/03, 48/13, 1/21

60.   

07-6-782/03

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline Dolnjačke džamije u Derventi, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

8. sjednica

6-12.5.2003.

32/03, 48/13, 1/21

61.   

08.1-6-132/03-6

Graditeljska cjelina – Šarića kuća (Galerija Branka Šotre) u Stocu, sa stalnom muzejskom postavkom, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

8. sjednica

6-12.5.2003.

23/03, 48/13, 1/21

62.   

08.1-6-915/03

Graditeljska cjelina – Čaršijska džamija i čaršija u Stocu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

8. sjednica

6-12.5.2003.

2/05, 48/13, 1/21

63.   

02-6-913/03

 

 

Historijska građevina -  Šeranića kuća u mahali Ilidža u Gornjem Šeheru u Banja Luci, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.04.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Odluka stavljena van snage na 36. sjednici održanoj 15.07.2020. godine, u sklopu Odluke o proglašenju kulturnog krajolika Srpske Toplice (Banje u Gornjem Šeheru) u Banja Luci (vidi red.br. 222.)

8. sjednica

6-12.5.2003.

33/04, 48/13,

57/20-stavljena van snage

64.   

02-6-914/03

 

Područje i ostaci graditeljske cjeline – Halil-pašino turbe i mezarje u Banjoj  Luci, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

8. sjednica

6-12.5.2003.

33/04, 48/13, 1/21

65.   

02-6-740/03-2

Područje i ostaci graditeljske cjeline - Gazanferija džamija u Banjoj Luci, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

8. sjednica

6-12.5.2003.

47/04, 48/13, 1/21

66.   

06-6-711/03-15

 

Arheološko područje – Crkvina u Zavali, općina Ravno, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku-provedbeni akti)

Izmjena na 61. sjednici održanoj 01.-03.04.2014. (zajednička izmjena za 46 odluka-čišćenje stećaka)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

89/09, 48/13,

42/14, 1/21

67.   

06-6-894/03-2

Izmjena br. 05.2-2-106/09-3 

Arheološko područje Mile - krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva u Arnautovićima, općina Visoko, FBiH

Izmjena odluke na 46. sjednici održanoj 08.-11.09.2009.

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

 

32/03, 79/09,

48/13, 1/21

68.   

06-6-893/03-2

 

Graditeljska cjelina – Stari grad Tešanj u Tešnju, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

33/03, 48/13, 1/21

69.   

06-6-546/03-3

 

Graditeljska cjelina – Stari grad Bužim u Bužimu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

32/03, 48/13, 1/21

70.   

06-6-891/03-3

 

Graditeljska cjelina – Stari grad Jezerski u Jezerskom, općina Bosanska Krupa, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

32/03, 48/13, 1/21

71.   

06-6-13/03-3

 

Historijska građevina – Zgrada općine (Beledija ili Mala Vijećnica) u Odžaku, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

32/03, 48/13, 1/21

72.   

06-6-29/03-3

 

Graditeljska cjelina – Turbe Šejh-Gaibije i harem Tekijske džamije u Bosanskoj Gradišci / Gradišci, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

32/03, 48/13, 1/21

73.   

07-6-547/03-1

 

Graditeljska cjelina – Stara drvena džamija u Bužimu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

18/07, 48/13, 1/21

74.   

07-6-554/03-3

 

Harem Gradske džamije u Bosanskoj Dubici / Kozarskoj Dubici, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

32/03, 48/13, 1/21

75.   

08.1-6-803/03-1

 

Mjesto Husein-begove džamije sa haremom u (Bosanskom) Brodu, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

33/03, 48/13, 1/21

76.   

08.1-6-804/03-2

 

Harem Gradske džamije u Prnjavoru, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

32/03, 48/13, 1/21

77.   

08.1-6-5/03-4,

Dopuna br.07.1-02.5-56/13-1

Izmjena br. 07.3-2.5-43/19-23 

Ispravka br. 04.1-2.5-43/19-30 

Historijska građevina – ostaci Starog kamenog mosta u Konjicu, FBiH

Dopuna na 56. sjednici održanoj 05.02.2013.

Izmjena naziva spomenika: historijska građevina – ostaci Starog kamenog mosta (vakuf Haseći Ali-age Kolakovića) u Konjicu

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 31. sjednici održanoj 29.08.2019.

Novi naziv spomenika: Građevina - stari kameni most - ćuprija (vakuf Haseći Ali-age Kolakovića) u Konjicu

Ispravka od 14.10.2019.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

43/03, 47/13,

48/13, 69/19,

1/21

78.   

08.1-6-526/03-4

Izmjena br. 04.1-2.5-126/11-6 

 

Graditeljska cjelina – Franjevački samostan sa pokretnom imovinom  u Kreševu,  FBiH

Izmjene i dopune (dodate tahte) na 52. sjednici održanoj 21.-24.11.2011.

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

32/03, 14/12,

48/13, 1/21

79.   

08.1-6-527/03-6

 

Historijsko gradsko područje Kreševo u Kreševu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003

33/03, 48/13, 1/21

80.   

08.2-6-896/03-3

 

Graditeljska cjelina – Musalla sa grebljem u Kamengradu, općina Sanski Most, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

32/03, 48/13, 1/21

81.   

08.2-6-795/03-8

Izmjena br. 07.2-2-795/03-21

 

Graditeljska cjelina – Fethija džamija sa haremom, devet grobnih ploča i natpisima u Bihaću,  FBiH

Izmjena na 32. sjednici održanoj 22.-25.05.2007. Izmjena naziva spomenika: Graditeljska cjelina – Fethija džamija (crkva svetog Antonija do 1592. godine)  sa haremom, devet grobnih ploča i natpisima u Bihaću

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

 

32/03, 75/07,

48/13, 1/21

82.   

08.2-6-7/03-1

 

Historijska građevina – Sinagoga u Mostaru, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

32/03, 48/13, 1/21

83.   

08.2-6-959/03

Izmjena br.

07.2-2.5-38/18-10 

Graditeljska cjelina – Memorijalni kompleks Šušnjar, Sanski Most, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 24. sjednici održanoj 05.12.2018.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

33/04, 48/13,

06/19, 1/21

84.   

08.2-6-555/03-1

 

Graditeljska cjelina – Nekropola sa stećcima Trzan i turbeta u Večićima, općina Kotor-Varoš,  RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

32/03, 48/13, 1/21

85.   

08.2-6-511/03-1

 

Graditeljska cjelina – Omerbegova kuća u Jajcu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

33/03, 48/13, 1/21

86.   

02-6-960/03

 

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Hadži  Zulfikareva ili Tulekova džamija u Banjoj Luci, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

53/08, 48/13, 1/21

87.   

02-6-961/03

 

Historijsko područje – Harem Hadži Osmanije (Taline) džamije u Banjoj Luci, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

53/08, 48/13, 1/21

88.   

02-6-952/03

 

Graditeljska cjelina – Behram-begova ili Behram-efendijina džamija u Banjoj Luci, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

53/08, 48/13, 1/21

89.   

02-6-744/03-3

 

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Hadži Omerova ili Dolačka džamija u Banjoj Luci, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

53/08, 48/13, 1/21

90.   

02-6-122/03-2

 

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Arnaudija džamija u Banjoj Luci, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

9. sjednica

1-7.7.2003.

97/07, 48/13, 1/21

91.   

05-6-887/03-12

Pokretno dobro – Umjetnička zbirka Draginje i Voje Terzić u Banjoj Luci, RS

10. sjednica

7-11.10.2003.

26/08

92.   

06-6-976/03-2

 

Arheološkog područje – Antički vojni logor na Gračinama u Humcu, općina Ljubuški, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

10. sjednica

7-11.10.2003.

43/03, 48/13, 1/21

93.   

06-6-42/03-3

 

Arheološko područje – Vladarski dvor u Kraljevoj Sutjesci, općina Kakanj, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

10. sjednica

7-11.10.2003.

43/03, 48/13, 1/21

94.   

06-6-892/03-3

 

Historijsko područje – groblje Mainovac i područje Bedra kao pretpostavljeno arheološko nalazište, općina Čitluk, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

10. sjednica

7-11.10.2003.

43/03, 48/13, 1/21

95.   

06-6-746/03-5

 

Arheološko područje rataje u Ratajama kod Miljevine, općina Foča, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

10. sjednica

7-11.10.2003.

33/04, 48/13, 1/21

96.   

06-6-15/03-5

Izmjena br. 05.2-2.5-58/14-7 

Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Kopošićima, općina Ilijaš, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 63. sjednici održanoj 04.-05.11.2014.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

10. sjednica

7-11.10.2003.

43/03, 48/13,

29/15, 1/21

97.   

06-6-975/03-2

 

Graditeljska cjelina – Stari grad Ljubuški u Ljubuškom, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

10. sjednica

7-11.10.2003.

43/03, 48/13, 1/21

98.   

06-6-14/03-3

Izmjena br. 05.2-2.5-58/14-6 

Graditeljska cjelina – Stari grad Dubrovnik u Višnjici, općina Ilijaš, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 63. sjednici održanoj 04.-05.11.2014.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

10. sjednica

7-11.10.2003.

43/03, 48/13,

103/14, 1/21

99.   

06-6-39/03-1

 

Grobljanska cjelina – Rimokatoličko groblje Rabić u Derventi, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

10. sjednica

7-11.10.2003.

43/03, 48/13, 1/21

100.         

07-6-104/03-3

 

Graditeljska cjelina – Džamija u Kotezima (Džamija Muje Kotezlije u Kotezima), općina Trebinje, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

10. sjednica

7-11.10.2003.

12/04, 48/13, 1/21

101.         

07-6-492/03-1

 

Historijska građevina – Mejtef Mektebi Ibtidaije u Stocu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

10. sjednica

7-11.10.2003.

12/04, 48/13, 1/21

102.         

07-6-704/03-6

 

Graditeljska cjelina – džamija u Dabrici (Džamija Sefer-age Begovića u Dabrici), općina Berkovići, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

10. sjednica

7-11.10.2003.

12/04, 48/13, 1/21

103.         

07-6-44/03-1

 

Graditeljska cjelina – Džamija u Kraljevoj Sutjesci, općina Kakanj, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

10. sjednica

7-11.10.2003.

12/04, 48/13, 1/21

104.         

07-6-982/03-2

Izmjena br. 07.8-2.5-43/19-22  

 

Područje i ostaci graditeljske cjeline – Crkva Preobraženja Hristovog u Klepcima, zgrada škole i groblje, općina Čapljina, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 31. sjednici održanoj 29.08.19.

Izmjena naziva spomenika: Graditeljska cjelina crkve Preobraženja Hristovog u Klepcima

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

10. sjednica

7-11.10.2003.

12/04, 48/13, 77/19, 1/21

105.         

08.2-6-965/03-3

Graditeljska cjelina – Stara pravoslavna crkva u Mostaru, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

10. sjednica

7-11.10.2003.

21/04, 48/13, 1/21

106.         

08.2-6-1037/03

Grobljanska cjelina  – Staro pravoslavno groblje na Bjelušinama u Mostaru, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

10. sjednica

7-11.10.2003.

37/04, 48/13, 1/21

107.         

08.2-6-1038/03

Grobljanska cjelina – Staro pravoslavno groblje na Pašinovcu u Mostaru, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

10. sjednica

7-11.10.2003.

33/04, 48/13, 1/21

108.         

08.2-6-971/03-5

Graditeljska cjelina – Župna crkva u Varešu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

10. sjednica

7-11.10.2003.

12/04, 48/13, 1/21

109.         

08.2-6-801/03-9

Graditeljska cjelina – Tabačka (Tabačica) džamija u Visokom, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

10. sjednica

7-11.10.2003.

12/04, 48/13, 1/21

110.         

07-6-540/03-5

Graditeljska cjelina – Džamija u Lizopercima sa mektebom i haremom, općina Prozor Rama, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

10. sjednica

7-11.10.2003.

12/04, 48/13, 1/21

111.         

02-6-402/03-4

Izmjena br.  07.2-2.5-43/19-4 

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Azizija džamija s haremom u Brezovom Polju, Brčko Distrikt BiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 28. sjednici održanoj 17.04.2019. Izmjena naziva spomenika: graditeljska cjelina – Azizija džamija s haremom u Brezovom Polju

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

10. sjednica

7-11.10.2003.

12/04, 48/13,

35/19, 1/21

112.         

02-6-993/03-1

 

Prirodno-graditeljska cjelina – Korito Bregave sa mlinicama, stupama i mostovima, općina Stolac, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

10. sjednica

7-11.10.2003.

3/10, 48/13, 1/21

113.         

06-6-980/03-1

Historijska građevina – Kuća Kočića u Brčkom, Brčko Distrikt BiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

10. sjednica

7-11.10.2003.

21/04, 48/13, 1/21

114.         

06-6-977/03-3

Izmjena br. 07.7-2.5-27/21-2

 

Historijska građevina – Stari jevrejski hram (Il Kal Grandi –Veliki hram, ili Il Kal Vježu – Stari hram, ili Stara sinagoga) u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

Izmjena na 42. sjednici održanoj 13.01.2021. Iz naziva spomenika briše se riječ „historijska“

10. sjednica

7-11.10.2003.

33/04, 48/13, 1/21, 10/21

115.         

06-6-94/03-1

 

Historijska građevina – Kuća Mare Popović u Gračanici, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

10. sjednica

7-11.10.2003.

21/04, 48/13, 1/21

116.         

06-6-1029/03-5

 

Historijsko područje – Stari grad Blagaj u Blagaju na Buni, općina Mostar – Jugoistok, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

11. sjednica

6-11.12.2003.

37/04, 48/13, 1/21

117.         

08.1-6-1029/03-6

 

Historijska građevina – Karađoz-begov hamam u Blagaju kraj Mostara, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

11. sjednica

6-11.12.2003.

37/04, 48/13, 1/21

118.         

08.1-6-1029/03-7

 

 

Historijska građevina – Karađoz-begov most u Blagaju kraj Mostara, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

11. sjednica

6-11.12.2003.

47/04, 48/13, 1/21

119.         

06-6-26/03-1

 

Historijska građevina – Medresa (Derviš Hanume medresa) u Bosanskoj Gradišci / Gradišci, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

11. sjednica

6-11.12.2003.

37/04, 48/13, 1/21

120.         

06-6-1029/03-8

Izmjena br. 06.2-2-1029/03-48

 

Prirodno – graditeljska cjelina – Tekija u Blagaju na Buni, Mostar, FBiH

Izmjene na 26. sjednici održanoj 16.-22.05.2006.

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

11. sjednica

6-11.12.2003.

 

37/04, 18/07,

48/13, 1/21

121.         

07-6-1075/03

 

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline –Potočka (Hadži Perviz) džamija u Banjoj Luci, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

11. sjednica

6-11.12.2003.

47/04, 48/13, 1/21

 

122.         

07-6-1076/03

 

Historijsko područje – harem Stupničke (Hadži Salihija) džamije sa mezarjem u Banjoj Luci,RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

11. sjednica

6-11.12.2003.

47/04, 48/13, 1/21

123.         

07-6-978/03-4

 

Historijsko područje – harem Hadži Kurd džamije u Lijevoj Novoseliji  u Banjoj Luci, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

11. sjednica

6-11.12.2003.

47/04, 48/13, 1/21

124.         

07-6-1077/03

 

Historijsko područje – harem Grabske (Hadži Begzade) džamije sa česmama na Grabu u Banjoj Luci, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

11. sjednica

6-11.12.2003.

47/04, 48/13, 1/21

125.         

07-6-1078/03

 

Historijsko područje – harem Jama (Sofi Mehmed-pašine) džamije u Gornjem Šeheru u Banjoj Luci, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

11. sjednica

6-11.12.2003.

47/04, 48/13, 1/21

126.         

07-6-1071/03-1

 

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Džamija na Hisetima (Mehdibegove džamije) u Banjoj Luci, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

11. sjednica

6-11.12.2003.

47/04, 48/13, 1/21

127.         

07-6-1079/03

 

Historijsko područje – harem Pećinske (Seferbegove) džamije u Banjoj Luci, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

11. sjednica

6-11.12.2003.

47/04, 48/13, 1/21

128.         

06-6-1033/03-5

Arheološko područje – Kasnoantička dvojna bazilika i nekropola sa stećcima u Žitomislićima kod Mostara, Mostar, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

12. sjednica

20-26.01.2004.

21/04, 48/13, 1/21

129.         

06-6-1034/03-3

 

Arheološko područje – Kasnoantička bazilika u Cimu, Mostar, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

12. sjednica

20-26.01.2004.

21/04, 48/13, 1/21

130.         

05.1-2-1046/04-4

Izmjena br. 05.2-2.5-58/14-14 

Historijsko područjeNekropola sa stećcima Dugo polje na Blidinju, općina Jablanica, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 61. sjednici održanoj 01.-03.04.2014. (zajednička izmjena za 46 odluka-čišćenje stećaka)

Izmjena na 64. sjednici održanoj 12.-15.12.2014.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

12. sjednica

20-26.01.2004.

21/04, 48/13,

42/14, 28/18, 1/21

131.         

05.1-2-1044/04-3

 

Arheološko područje – Kasnoantička bazilika u Oborcimaopćina Donji Vakuf, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

12. sjednica

20-26.01.2004.

21/04, 48/13, 1/21

132.         

07.2-2-523/03-1

 

Mjesto historijske građevineMusafirhana u Jajcu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

12. sjednica

20-26.01.2004.

47/04, 48/13, 1/21

133.         

07.2-2-522/03-1

Izmjena br. 07.8-2.5-43/19-3

Mjesto i ostaci historijske građevineKršlakova stara kuća u Jajcu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 28. sjednici održanoj 17.04.2019. Izmjena naziva spomenika: historijska građevina – Kršlakova stara kuća u Jajcu

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

12. sjednica

20-26.01.2004.

37/04, 48/13,

35/19, 1/21

134.         

06.1-2-1043/03-8

Graditeljska cjelina – Manastir Vozuća u Vozući, općina Zavidovići, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

12. sjednica

20-26.01.2004.

37/04, 48/13, 1/21

135.         

07.1-2-8/04-3

Izmjena br. 07.2-2.5-43/19-11 

Graditeljska cjelina – Koski Mehmed-pašina džamija i medresa u Mostaru, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 30. sjednici održanoj 26.06.2019.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

12. sjednica

20-26.01.2004.

47/04, 48/13,

82/19, 1/21

136.         

05.2-2-508/03-1

Historijsko područje – Bedemi i tabije starog grada Jajca, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

12. sjednica

20-26.01.2004.

53/04, 48/13, 1/21

137.         

05.2-2-1045/04-4

Historijsko područje – Stari grad Prusac, općina Donji Vakuf, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

12. sjednica

20-26.01.2004.

37/04, 48/13, 1/21

138.         

05.2-2-699/04-2

Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na groblju pod Dubom u Uboskom (Ubosko I), općina Ljubinje, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

12. sjednica

20-26.01.2004.

44/04, 48/13, 1/21

139.         

05.2-2-700/04-1

Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Ubosko II, općina Ljubinje, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

12. sjednica

20-26.01.2004.

44/04, 48/13, 1/21

140.         

07.2-2-512/03-2

Mjesto i ostaci historijske građevine – Burića kuća u Jajcu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

12. sjednica

20-26.01.2004.

37/04, 48/13, 1/21

141.         

07.2-2-506/04-1

Grobljanska cjelina – Rimokatoličko groblje Hrast u Jajcu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

12. sjednica

20-26.01.2004.

44/04, 48/13, 1/21

142.         

07.2-2-517/03-1

Mjesto i ostaci historijske građevineCrkva presvete Bogorodice u Jajcu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

12. sjednica

20-26.01.2004.

37/04, 48/13, 1/21

143.         

06.1-2-41/04-3

Graditeljska cjelina – Franjevački samostan i crkva sv. Ive Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci, općina Kakanj, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

12. sjednica

20-26.01.2004.

21/04, 48/13, 1/21

144.         

06-6-586/03-3

 

Graditeljska cjelinaCareva džamija ili Sultan Sulejmanova džamija u Blagaju, Mostar, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

12. sjednica

20-26.01.2004.

82/07, 48/13, 1/21

145.         

06.2-2-1067/04-3

Izmjena br. 07.2-2.5-38/18-12 

Mjesto i ostaci historijske građevineSaborna crkvaCrkva svete trojice u Mostaru, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 25. sjednici održanoj 21.12.2018.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

12. sjednica

20-26.01.2004.

44/04, 48/13, 6/19, 1/21

146.         

09-2-1029/04-10

Mjesto i ostaci graditeljske cjelineKolakovića kuća u Blagaju, Mostar, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

12. sjednica

20-26.01.2004.

47/04, 48/13, 1/21

147.         

06.1-2-1063/03-9

 

Graditeljska cjelina – Džamija i medresa Mehmed-paše Kukavice u Foči, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

13. sjednica

02-08.03.2004.

53/04, 48/13, 1/21

148.         

05.1-2-1068/03-4

Arheološko područje – Dabravine sa ostacima iz bronzanog doba i kasne antike, općina Vareš, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

13. sjednica

02-08.03.2004.

47/04, 48/13, 1/21

149.         

05.2-2-38/04-1

 

Historijsko područje – nekropola sa stećcima Rajkov kamen u Mijatovcima, općina Nevesinje, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

13. sjednica

02-08.03.2004.

47/04, 48/13, 1/21

150.         

05.2-2-21/04-6 

Izmjena br. 05.2-2.5-58/14-11 

Historijsko područje – nekropola sa stećcima Kalufi, općina Nevesinje, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 64. sjednici održanoj 12.-15.12.2014. Izmjena naziva spomenika: historijsko područje – Nekropola sa stećcima Kalufi u Krekovima. Ova izmjena nije stupila na snagu jer nije objavljena u „Sl. glasniku BiH“ (nedostaju podaci, odnosno potrebne georeferencirane podloge)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

13. sjednica

02-08.03.2004.

47/04, 48/13, 1/21

151.         

05.1-2-1047/03-2

Izmjena br. 05.2-2-1047/03-12

Izmjena br. 05.1-02-1047/03-42 Izmjena br. 05.1-2-106/09-2

Historijsko područje – Stari grad Visoki, općina Visoko, FBiH

Izmjena na 25. sjednici održanoj 14.-20.03.2006.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 04.-10.11.2008.

Izmjena na 43. sjednici održanoj 10.-16.03.2009.

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

13. sjednica

02-08.03.2004.

 

47/04, 33/06, 100/08, 36/09,

48/13, 1/21

152.         

07.2-2-516/03-1

Graditeljska cjelina -  Zgrada finansija (Niža stručna škola),  Stara osnovna škola (Niža muzička škola) i Saračeva kućaarenica) u Jajcu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

13. sjednica

02-08.03.2004.

44/04, 48/13, 1/21

153.         

07.2-2-91/04-1

 

Historijska građevina – Kršlakova kuća (Kapetanovića kuća, Kršlakova kuća broj 2) u Jajcu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

13. sjednica

02-08.03.2004.

44/04, 48/13, 1/21

154.         

07.2-2-32/04-3

Izmjena br. 07.3-2.5-104/17-1 

Graditeljska cjelina – Crkva sv. Prokopija u Visokom, općina Visoko, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 11. sjednici održanoj 26.04.2017.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

13. sjednica

02-08.03.2004.

16/06, 48/13, 1/21

155.         

07.2-2-29/04-2

Graditeljska cjelina – Crkva brvnara posvećena sv. Nikoli u Romanovcima, općina Bosanska Gradiška / Gradiška, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

13. sjednica

02-08.03.2004.

29/05, 48/13, 1/21

156.         

06-6-22/03-5

Historijsko područje – Harem Kobaške ili Hudar efendije džamije u Bosanskom Kobašu / Kobašu,  općina Srbac, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

13. sjednica

02-08.03.2004.

47/04, 48/13, 1/21

157.         

05.1-2-1023/03-1

Izmjena br. 05.2-2.5-58/14-10 

Historijsko područje – ostaci crkve i nekropola sa stećcima Grčka glavica u selu Biskup, općina Konjic, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 61. sjednici održanoj 01.-03.04.2014. (zajednička izmjena za 46 odluka-čišćenje stećaka)

Izmjena na 64. sjednici održanoj 12.-15.12.2014.

Izmjena naziva spomenika: historijsko područje – Grčka glavica u selu Biskup

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

14. sjednica

04-10.05.2004.

47/04, 48/13,

42/14, 29/17, 1/21

158.         

05.1-2-1074/03-5

 

Arheološko područje – ostaci rimskog naselja i srednevjekovna nekropola sa stećcima u Vranjevom selu kod Neuma, općina Neum, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

14. sjednica

04-10.05.2004.

92/11, 48/13, 1/21

159.         

05.1-2-63/04-7

Historijsko područje – Hutovski grad (Hadžibegov grad), općina Neum, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka

14. sjednica

04-10.05.2004.

84/09, 48/13, 1/21

160.         

05.2-2-39/04-2

 

Historijsko područje – Stari grad Koštun (Koštur) u Dabrici, općina Berkovići, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

14. sjednica

04-10.05.2004.

84/05, 48/13, 1/21

161.         

05.2-2-519/03-1

 

Historijsko područje – Stari grad Vinac, općina Jajce, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

14. sjednica

04-10.05.2004.

18/06, 48/13, 1/21

162.         

06.1-2-1007/03-7

 

Historijska građevina – crkva samostana Trapista «Marija Zvijezda» (Uznesenje Blažene Djevice Marije) sa pokretnom imovinom u Banja Luci, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

14. sjednica

04-10.05.2004.

36/05, 48/13, 1/21

163.         

07.2-2-1056/03-4

Grobljanska cjelina – groblje na Presjeci kod Ustikoline, općina Foča-Ustikolina, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

14. sjednica

04-10.05.2004.

44/04, 48/13, 1/21

164.         

07.1-2-999/03-1 

Izmjena br. 07.2-2.5-43/19-8 

Graditeljska cjelina – Mitropolija (Vladikin dvor ili Episkopska   palata ) u Mostaru, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 30. sjednici održanoj 26.06.2019.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

14. sjednica

04-10.05.2004.

10/05, 48/13

82/19, 1/21

165.         

07.1-2-1005/03-14

 

Historijska građevina – Sahat kula u Mostaru, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

14. sjednica

04-10.05.2004.

53/04, 48/13, 1/21

166.         

07.1-2-113/04-1 

Izmjena br. 07.2-2.5-43/19-9

Graditeljska cjelina – Karađoz-begova džamija (Zaim Hadži Mehmed-bega – Karađoza džamija) u Mostaru, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 30. sjednici održanoj 26.06.2019.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

14. sjednica

04-10.05.2004.

36/05, 48/13,

82/19, 1/21

167.         

02-2-94/04-1

Izmjena br. 07.2-2.5-43/19-10 

Graditeljska cjelina – Roznamedži Ibrahim-efendije džamija u Mostaru, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 30. sjednici održanoj 26.06.2019.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

14. sjednica

04-10.05.2004.

10/05, 48/13,

82/19, 1/21

168.         

02-2-569/03-3

Izmjena br.  07.2-2.5-43/19-13 

Graditeljska cjelina – Nezir-agina džamija u Mostaru, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 30. sjednici održanoj 26.06.2019.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

14. sjednica

04-10.05.2004.

10/05, 48/13,

82/19, 1/21

169.         

02-2-95/04-1

Izmjena br. 07.2-2.5-43/19-12

Graditeljska cjelina – Nasuh-age Vučijakovića džamija u Mostaru, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 30. sjednici održanoj 26.06.2019.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

14. sjednica

04-10.05.2004.

10/05, 48/13,

82/19, 1/21

170.         

02-2-93/04-1

 

Graditeljska cjelina – Sevri-hadži Hasanova džamija u Mostaru, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

14. sjednica

04-10.05.2004.

10/05, 48/13, 1/21

171.         

06.2-2-55/04-6

Mjesto i ostaci historijske građevine – Selimija (Sultan Selima II) džamija u Knežini kod Sokoca, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

14. sjednica

04-10.05.2004.

36/05, 48/13, 1/21

172.         

09-2-84/04-2

 

Historijska građevina – katolička crkva sv. Ane u Neumskom Gradcu, općina Neum, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

14. sjednica

04-10.05.2004.

78/05, 48/13, 1/21

173.         

09-2-92/04-1

Graditeljska cjelina – stambeni kompleks Biščevića-Lakšića u Mostaru, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

14. sjednica

04-10.05.2004.

53/04, 48/13, 1/21

174.         

05.2-02-45/04-5

Historijsko područje – Tvrđava Kastel u Banja Luci, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

15. sjednica

06-10.07.2004.

36/05, 48/13, 1/21

175.         

05.2-02-520/03-2

Historijski spomenik zvani Kraljev grob u Zastinju kod Jajca, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

15. sjednica

06-10.07.2004.

78/05, 48/13, 1/21

176.         

05.2-02-126/04-4

Historijsko područje – Srednjovjekovna nekropola između sela Zabrđe i Toplice, općina Kiseljak, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

15. sjednica

06-10.07.2004.

31/06, 48/13, 1/21

177.         

05.2-02-932/03-3 

Izmjena br. 05.2-2.5-90/15-7 

Arheološko područje – Groblje sv. Ive u Livnu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 67. sjednici održanoj 16.-18.12.2015.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

15. sjednica

06-10.07.2004.

18/06,

48/13, 33/16

178.         

05.2-02-121/04-3

Historijsko područje – Stari grad u Livnu (Bistrički grad), FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

15. sjednica

06-10.07.2004.

13/10, 48/13, 1/21

179.         

02-02-90/04-3

Graditeljska cjelina – Gradašćevića kula sa avlijom i avlijskim zidovima u Bijeloj, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

15. sjednica

06-10.07.2004.

44/04, 48/13, 1/21

180.         

05.1-02-111/04-4

Historijsko područje – nekropola sa stećcima Kaursko groblje, stari nišani i ostaci zidova, Prečani, općina Trnovo, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

15. sjednica

06-10.07.2004.

43/08, 48/13, 1/21

181.         

05.1-02-31/04-3 

Izmjena br. 09-2.5-104/17-3 

Arheološko područje – Kasnoantička bazilika na Crkvini u Brezi, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 12. sjednici održanoj 11.05.2017.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

15. sjednica

06-10.07.2004.

36/05, 48/13,

59/17, 1/21

182.         

06.2-02-716/03-7

Prirodno-graditeljska cjelina stambenog kompleksa porodice Velagić u Blagaju kod Mostara, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

15. sjednica

06-10.07.2004.

2/05, 48/13, 1/21

183.         

06.2-02-1064/03-1

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Careva džamija (Sultan Bajezida Valije II džamija) u Foči, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

15. sjednica

06-10.07.2004.

78/05, 48/13, 1/21

184.         

06.1-2-1062/03-6

 

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Aladža (Hasan Nazirova) džamija u Foči, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

15. sjednica

06-10.07.2004.

85/05, 48/13, 1/21

185.         

06.1-02-122/04-3

Historijska građevina – Srpska pravoslavna crkva Uspenija Presvete Bogorodice u Livnu zajedno sa pokretnom imovinom, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

15. sjednica

06-10.07.2004.

100/08, 48/13, 1/21

186.         

06.1-02-125/04-5

Graditeljska cjelina – Beglučka (Lala-pašina, Mustafa-pašina, Beglek) džamija u Livnu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

15. sjednica

06-10.07.2004.

44/04, 48/13, 1/21

187.         

09-02-80/04-3 

Izmjena br.07.6-2.5-38/2018-3

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Sinan-begova džamija (džamija Sinan-bega Boljanića) u Čajniču, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 20. sjednici od 26.04.2018.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

15. sjednica

06-10.07.2004.

53/04, 48/13,

41/18, 1/21

188.         

09-02-655/03-5

Graditeljska cjelina – Zavra džamija u Livnu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

15. sjednica

06-10.07.2004.

53/04, 48/13, 1/21

189.         

02-02-189/04-3

Grobljanska cjelina – Firduzov mezaristan u Livnu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

15. sjednica

06-10.07.2004.

53/04, 48/13, 1/21

190.         

09-02-1001/03-1

Stambena graditeljska cjelina porodice Muslibegović u Mostaru, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

15. sjednica

06-10.07.2004.

78/05, 48/13, 1/21

191.         

07.2-02-72/04-4

Izmjena br. 03-2.5-43/19-20 

Historijska građevina – Vijećnica u Brčkom, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 30. sjednici održanoj 26.06.2019.

Izmjena naziva spomenika: iz naziva se briše riječ „historijska“

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

15. sjednica

06-10.07.2004.

44/04, 48/13,

53/19, 1/21

192.         

07.2-02-386/03-7, Ispravka br. 07.1- 02.5-56/13-3

Izmjena br. 03-2.5-43/19-19

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Savska (Atik) džamija u Brčkom, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Ispravka od 16.08.2013.

Izmjena na 30. sjednici održanoj 26.06.2019.

Izmjena naziva spomenika: Građevina – Savska (Atik) džamija u Brčkom

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

15. sjednica

06-10.07.2004.

44/04, 69/13,

48/13, 53/19, 1/21

193.         

07.1-02-903/03-29

Izmjena br. 07.2-2.5-43/19-7 

Graditeljska cjelina – Stari most sa kulama u Mostaru, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 30. sjednici održanoj 26.06.2019.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

15. sjednica

06-10.07.2004.

53/04, 48/13,

82/19, 1/21

194.         

08.2-6-1042/03

 

Historijsko gradsko područje Jajca, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

15. sjednica

06-10.07.2004.

53/04, 48/13, 1/21

195.         

08.1-6-1005/03-10

Izmjena br 07.1-2-1005/03-93 

Nova odluka broj 07.2-2.3-42/19-13

Ispravka br. 04.1-2.5-43/19-31 

Historijsko gradsko područje Mostar, FBiH

Izmjena na 36. sjednici

Izmjena na 57. sjednici (zajednička izmjena  za 551 odluku)

Nova odluka i naziv spomenika: Historijski urbani krajolik Mostara, donesena 26. sjednici održanoj 26.06.19. godine[1]

Ispravka od 17.12.2019.

15. sjednica

06-10.07.2004.

 

 

06/05

75/08, 48/13

66/19, 4/20, 1/21

196.         

04-2-15/04-3

Pokretno dobro – Muzejska zbirka i bibliotečki fond franjevačkog samostana Duha svetoga u Fojnici, FBiH

16. sjednica

30. 8-2.9.2004.

75/08

197.         

05.1-2-203/04-2

Historijsko područje – Ostaci predromaničke crkve i srednjevjekovno groblje Crkvina kod sela Vrutci, općina Ilidža, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

16. sjednica

30.08-2.9.2004.

14/05, 48/13, 1/21

198.         

05.1-2-78/03-7

Arheološko područje – Rimske iskopine na Ilidži kod Sarajeva, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

16. sjednica

30.08-2.9.2004.

36/05, 48/13, 1/21

199.         

05.2-2-748/03-2

Izmjena br. 09-2.5-27/21-1

 

 

Historijsko područje – Stari grad u Kreševu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici (zajednička izmjena  za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

Izmjena na 42. sjednici održanoj 13.01.2021.

16. sjednica

30.08-2.9.2004.

78/05, 48/13, 1/21

200.         

05.1-2-916/03-3

 

Arheološko područje – Praistorijsko naselje u Butmiru, općina Ilidža, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

16. sjednica

30.08-2.9.2004.

82/07, 48/13 1/21

201.         

07.2-2-6/03-3

Grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje u Mostaru, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

16. sjednica

30.08-2.9.2004.

36/07, 48/13, 1/21

202.         

07.2-2-201/04-4

Izmjena br.

07.7-2.5-48/20-19

Grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 36. sjednici održanoj 15.07.2020.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

16. sjednica

30.08-2.9.2004.

14/05, 48/13,

64/20, 1/21

203.         

07.2-2-218/04-2

Izmjena br.  03-2.5-43/19-24 

Historijski spomenik – Kozja ćuprija u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 31. sjednici održanoj 29.08.19.

Izmjena naziva spomenika: Građevina – Kozja ćuprija u Sarajevu

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

16. sjednica

30.08-2.9.2004.

90/06, 48/13,

41/20, 1/21

204.         

09-2-211/04-6

Graditeljska cjelina – Rimokatolička crkva Sv. Josipa na Palama, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

16. sjednica

30.08-2.9.2004.

84/05, 48/13, 1/21

205.         

09-2-215/04-3

Historijska građevina – Cekovića kuća na Palama, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

16. sjednica

30.08-2.9.2004.

41/05, 48/13, 1/21

206.         

07.1-2-200/04-3

Izmjena br.

07.9-2.5-27/21-25 

Historijska građevina – Latinska ćuprija u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

Izmjena na 2. sjednici novog saziva održanoj 15.07.2021.

16. sjednica

30.08-2.9.2004.

14/05, 48/13, 1/21, 54/21

207.         

05.1-2-241/04-8

Izmjena br.  06.3.02.5-127/16-3

Arheološko područje – ostaci Tašlihana u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 4. sjednici održanoj 07.07.2016.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

17. sjednica

02.-08.11.2004.

100/07, 48/13,

67/16, 1/21

208.         

05.2-2-246/04-2 

Izmjena br.03-2.5-104/17-2 

Historijsko područje – Stari grad Srebrenik u Srebreniku, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 12. sjednici održanoj 11.05.2017.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

17. sjednica

02.-08.11.2004.

85/05, 48/13,

1/18, 1/21

209.         

05.2-2-83/04-5

Historijsko područje – Stari grad Gradačac sa Gradaščevića kulom u Gradačcu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

17. sjednica

02.-08.11.2004.

85/05, 48/13, 1/21

210.         

05.2-2-247/04-5

Arheološko područje – Gradac na Ilinjači u Gornjem Kotorcu, općina Istočna Ilidža, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

17. sjednica

02.-08.11.2004.

13/10, 48/13, 1/21

211.         

06.1-2-205/04-3 

Izmjena br. 07.4-2.5-43/19-28

Graditeljska cjelina – Čekrekčinica (Čekrekči Muslihudinova) džamija sa dućanima u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 32. sjednici održanoj 10.10.2019.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

17. sjednica

02.-08.11.2004.

84/05, 48/13, 1/21

212.         

06.1-2-206/04-7

Graditeljska cjelina – Careva džamija u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

17. sjednica

02.-08.11.2004.

63/06, 48/13, 1/21

213.         

07.2-2-255/04-5

Graditeljska cjelina – Husejnija džamija u Gradačcu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

17. sjednica

02.-08.11.2004.

84/05, 48/13, 1/21

214.         

07.1-2-204/04-3

Graditeljska cjelina – Ferhadija džamija u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

17. sjednica

02.-08.11.2004.

84/05, 48/13, 1/21

215.         

06.2-2-33/04-8 

Izmjena br.  07.5-2.5-43/19-25 

Stambena graditeljska cjelina –  Svrzina kuća u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 31. sjednici održanoj 29.08.2019.

Izmjena naziva spomenika: Graditeljska cjelina Svrzina kuća u Sarajevu

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

17. sjednica

02.-08.11.2004.

2/06, 48/13,

82/19, 1/21

216.         

05.1-2-283/04-5

Arheološko područje – ostaci rimskog naselja, kasnoantičke bazilike i grobnice na Crkvini u Varošluku, Turbe, općina Travnik, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

18. sjednica

25.-31.01.2005.

78/05, 48/13, 1/21

217.         

05.1-2-284/04-3

Arheološko područje – Batalova grobnica u Turbetu kod Travnika, općina Travnik, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

18. sjednica

25.-31.01.2005.

16/06, 48/13, 1/21

218.         

05.2-2-114/04-5

Izmjena br. 09-2.5-48/20-48

Arheološko područje – Atmejdan u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020.

18. sjednica

25.-31.01.2005.

29/06, 48/13, 1/21, 7/21

219.         

05.2-2-268/04-6

Graditeljska cjelina – Stari grad u Travniku, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

18. sjednica

25.-31.01.2005.

84/05, 48/13, 1/21

220.         

05.2-2-274/04-4

Graditeljska cjelina – Stari grad Vranduk u Vranduku, općina Zenica, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

18. sjednica

25.-31.01.2005.

16/06, 48/13, 1/21

221.         

05.2-2-968/03-5

Graditeljska cjelina – Stari grad Bijela Stijena u Stijeni, općina Cazin, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

18. sjednica

25.-31.01.2005.

29/06, 48/13, 1/21

222.         

06.1-2-1012/03-15

Nova odluka broj

07.9-2.3-81/20-4 

 

Graditeljska cjelina – Banje u mahali Ilidži u Gornjem Šeheru u Banja Luci, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Nova odluka i naziv spomenika: Kulturni pejzaž Srpske Toplice (Banje u Gornjem Šeheru) u Banjoj Luci, donesena 36. sjednici održanoj 15.07.20. godine[2]

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

18. sjednica

25.-31.01.2005.

90/06, 48/13,

57/20, 1/21

223.         

06.2-2-28/04-9

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – džamija u Podhumu (Derviš-paše Bajezidagića džamija) u Mostaru, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

18. sjednica

25.-31.01.2005.

85/05, 48/13, 1/21

224.         

06.2-2-208/04-3 

Izmjena br. 07.8-2.5-48/20-22 

Historijski spomenik – Šeher ćehajina ćuprija u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 36. sjednici održanoj 15.07.2020.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

18. sjednica

25.-31.01.2005.

2/06, 48/13, 1/21

225.         

06.2-2-128/04-6

Izmjena br. 07.5-2.5-48/20-35

Graditeljska cjelina – Alipašina džamija sa haremom u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 38. sjednici održanoj 28.08.2020.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

18. sjednica

25.-31.01.2005.

2/06, 48/13,

64/20, 1/21

226.         

06.2-2-298/04-3

Historijski spomenik – Sahat kula na Musali u Travniku, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

18. sjednica

25.-31.01.2005.

2/06, 48/13, 1/21

227.         

07.1-2-295/04-4

Izmjena br. 07.1-2.5-90/15-8 

Graditeljska cjelina – Šarena (Sulejmanija) džamija u Travniku, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 67. sjednici održanoj 16.-18.12.2015.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

18. sjednica

25.-31.01.2005.

29/06, 48/13,

5/16, 1/21

228.         

07.2-2-300/04-3

Graditeljska cjelina – Turbeta pod lipom ili turbe Abdulah-paše, Dželal-paše i Perišan Mustafa-paše sa česmom u Travniku, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

18. sjednica

25.-31.01.2005.

84/05, 48/13, 1/21

229.         

07.2-2-969/03-7

Historijski spomenik – Most na rijeci Žepi, općina Rogatica, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

18. sjednica

25.-31.01.2005.

18/06, 48/13, 1/21

230.         

06.1-2-285/04-4

Izmjena br. 07.4-2.5-27/21-13

Historijska građevina – Katedrala (Katedrala crkva Srca Isusova) u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

Izmjena na 43. sjednici održanoj 25.01.2021. Iz naziva spomenika briše se riječ „historijska“

18. sjednica

25.-31.01.2005.

2/06, 48/13, 1/21, 10/21

231.         

05.1-2-269/04-6

Graditeljska cjelina – Stari grad Vratnik u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

19. sjednica

15.-21.03.2005.

20/08, 48/13, 1/21

232.         

05.2-2-50/05-3

Graditeljska cjelina – Stari grad Cazin s džamijom, općina Cazin, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

19. sjednica

15.-21.03.2005.

29/06, 48/13, 1/21

233.         

05.2-2-67/05-4

Graditeljska cjelina – Stari grad Dobor, općina Modriča, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

19. sjednica

15.-21.03.2005.

75/08, 48/13, 1/21

234.         

04-2-950/03-4

Pokretno dobro – Legat Stojana Čelića u Kulturno – obrazovnom centru u Bosanskom Novom / Novom Gradu, RS

19. sjednica

15.-21.03.2005.

35/06

235.         

07.1-2-930/03-6

Graditeljska cjelina – Franjevački samostan Gorica, Livno, općina Livno, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

19. sjednica

15.-21.03.2005.

2/06, 48/13, 1/21

 

236.         

06.2-2-213/04-10 

Izmjena br. 07.5-2.5-48/20-36

Historijski spomenik – Magribija džamija u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 38. sjednici održanoj 28.08.2020.

Izmjena naziva spomenika: Građevina - Magribija džamija u Sarajevu

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

19. sjednica

15.-21.03.2005.

2/06, 48/13,

64/20, 1/21

 

237.         

06.2-2-299/04-4

Graditeljska cjelina – džamija u Gornjoj Čaršiji (džamija Mehmed-paše Kukavice, Hadži-Alibegova džamija) i sahat kula u Travniku,  FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

19. sjednica

15.-21.03.2005.

88/07, 48/13, 1/21

238.         

07.2-2-56/05-2 

Izmjena br. 03-2.5-48/20-13 

Historijska građevina – Despića kuća u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 35. sjednici održanoj 02.07.2020.

Izmjena naziva spomenika: Građevina – Despića kuća u Sarajevu

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

19. sjednica

15.-21.03.2005.

99/06, 48/13, 54/20, 1/21

239.         

07.2-2-135/03-17

Prirodno-graditeljska cjelina – Isa-begova zavija u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

19. sjednica

15.-21.03.2005.

29/05, 48/13, 1/21

240.         

07.2-2-21/05-4 

Izmjena br. 03-2.5-43/19-29 

Graditeljska cjelina – Bijela džamija (džamija Divan katiba Hajdara) u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 32. sjednici održanoj 10.10.2019.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

19. sjednica

15.-21.03.2005.

78/05, 48/13, 1/21

241.         

09-2-17/05-6

Graditeljska cjelina – Handanija džamija (Handan-begova, Hajdar Ćehajina ili Čaršijska džamija) u Pruscu , općina Donji Vakuf, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

19. sjednica

15.-21.03.2005.

2/06, 48/13, 1/21

 

242.         

09-2-238/04-3, Ispravka br. 07.2-2.5-54/12-1

Graditeljska cjelina – Kuršumlija (Hadži Bali-begova) džamija u Kladnju, FBiH

Ispravka od 24.02.2012.

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

19. sjednica

15.-21.03.2005.

85/05, 20/12,

48/13, 1/21

243.         

09-2-129/04-4

Graditeljska cjelina – Poljska (Turalibegova) džamija sa grebljem i turbetom u Tuzli , općina Tuzla, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

19. sjednica

15.-21.03.2005.

29/06, 48/13, 1/21

244.         

09-2-63/05-7 

Izmjena br. 03-2.5-27/21-5

Ambijentalna cjelina – Hadži Sinanova (Silahdar Mustafa paše) tekija sa Sarač Alijinom džamijom i mezarjem uz nju u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici (zajednička izmjena  za 551 odluku) održanoj

25.-29.4.2013.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

Izmjena na 42. sjednici održanoj 13.01.2021.

19. sjednica

15.-21.03.2005.

97/07, 48/13, 1/21, 10/21

245.         

06.1-2-75/03-3

Prirodno-graditeljska cjelina – Most u Plandištu (“Rimski” most; most preko rijeke Bosne u Plandištu), općina Ilidža, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

19. sjednica

15.-21.03.2005.

18/06, 48/13, 1/21

246.         

02-02-132/04-5

Historijska građevina - Pirijina (Smailagića) kula u Livnu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

20. sjednica

3.-9.05.2005.

90/07, 48/13, 1/21

247.         

02-02-1040/03-5

Graditeljska cjelina – Balagija (Balaguša) džamija sa haremom u Livnu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

20. sjednica

3.-9.05.2005.

97/07, 48/13, 1/21

248.         

05.2-02-806/03-12

Arheološko područje – Debelo brdo, praistorijsko gradinsko naselje,  antički i kasnoantički odbrambeni objekat u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

20. sjednica

3.-9.05.2005.

22/06, 48/13, 1/21

249.         

05.1-02-104/05-6

Graditeljska cjelina – Stari grad Zvornik, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

20. sjednica

3.-9.05.2005.

84/05, 48/13, 1/21

250.         

05.1-02-103/05-4

Izmjena br. 05.2-2.5-58/14-18 

Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Olovcima, općina Kladanj, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 64. sjednici održanoj 12.-15.12.2014.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

20. sjednica

3.-9.05.2005.

85/05, 48/13,

39/17, 1/21

251.         

05.2-02-68/05-6

Graditeljska cjelina – Stari grad Bočac u Mrkonjić Gradu, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

20. sjednica

3.-9.05.2005.

85/05, 48/13, 1/21

252.         

06.2-02-57/05-4 

Izmjena br. 07.5-2.5-43/19-27

Graditeljska cjelina – Hadžijska (Vekil Harčova) džamija u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 32. sjednici održanoj 10.10.2019.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

20. sjednica

3.-9.05.2005.

12/06, 48/13, 1/21

253.         

06.2-02-127/05-7

Izmjena br. 07.5-2.5-27/21-17

 

Grobljanska cjelina – Alifakovac u Sarajevu,  FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

Izmjena na 43. sjednici održanoj 25.01.2021.

20. sjednica

3.-9.05.2005.

12/06, 48/13, 1/21, 10/21

254.         

06.1-02-151/05-1

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Kizlaragina džamija u Mrkonjić Gradu, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

20. sjednica

3.-9.05.2005.

90/06, 48/13, 1/21

255.         

06.1-02-73/03-5

Graditeljska cjelina –Pravoslavna crkva sv. Save u Blažuju sa grobljem, općina Ilidža, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

20. sjednica

3.-9.05.2005.

99/06, 48/13, 1/21

256.         

07.1-02-1029/03-37

Historijsko gradsko područje – Blagaj, Mostar, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

20. sjednica

3.-9.05.2005.

42/06, 48/13, 1/21

257.         

07.1-02-192/04-5 

Izmjena br. 07.7-2.5-48/20-29

Graditeljska cjelina – Spomen-park Vraca u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 37. sjednici održanoj 04.08.2020. godine

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

20. sjednica

3.-9.05.2005.

12/06, 48/13, 64/20, 1/21

258.         

07.2-02-296/04-5

Graditeljska cjelina – Jeni  (Hasan-agina) džamija u Travniku, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

20. sjednica

3.-9.05.2005.

90/06, 48/13

259.         

07.2-02-106/05-6

Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva brvnara (crkva posvećena prenosu moštiju sv. Nikole) u Jelićki, općina Prijedor, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

20. sjednica

3.-9.05.2005.

90/06, 48/13, 1/21

260.         

07.2-02-108/05-5

Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva brvnara (crkva svetih apostola Petra i Pavla) u Palačkovcima, općina Prnjavor, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

20. sjednica

3.-9.05.2005.

90/06, 48/13, 1/21

261.         

05.1-2-167/05-2

Arheološko područje – ostaci naselja iz prahistorijskog perioda, nekropola sa stećcima i ostaci crkve iz srednjevjekovnog perioda Kličanj u Krajkovićima kod Trebinja, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

21. sjednica

27.6-2.7.2005.

35/06, 48/13, 1/21

262.         

05.2-2-222/04-6

Arheološko područje – Pod, prahistorijsko gradinsko naselje u Bugojnu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

21. sjednica

27.6.-2.7.2005.

75/08, 48/13, 1/21

263.         

05.2-2-165/05-4

Historijsko područje– Stari grad Ključ i Ključka džamija (Džamija Ajnebeg deda, Džamija ključkih kapetana ili Starica) sa haremom u Ključu kod Gacka, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

21. sjednica

27.6.-2.7.2005.

22/06, 48/13, 1/21

264.         

06.1-2-124/05-5

Graditeljska cjelina – Manastir Papraća u Papraći kod Šekovića zajedno sa pokretnim naslijeđem, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

21. sjednica

27.6.-2.7.2005.

99/06, 48/13, 1/21

265.         

06.2-2-154/05-7

Graditeljska cjelina – crkva sv. Nikole u Srđevićima kod Gacka, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

21. sjednica

27.6.-2.7.2005.

18/06, 48/13, 1/21

266.         

07.2-2-695/03-1

Graditeljska cjelina – crkva rođenja Bogorodice u Ljubinju, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

21. sjednica

27.6.-2.7.2005.

90/06, 48/13, 1/21

267.         

07.2-2-674/03-5

Historijska građevina – Čelebića (Džaferovića ili Šurkovića) džamija u Donjoj Bijenjoj, općina Nevesinje, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

Izmjena na 57. sjednici (zajednička izmjena  za 551 odluku)

21. sjednica

27.6.-2.7.2005.

90/06, 48/13, 1/21

268.         

07.2-2-963/03-7

Historijska građevina – Eminagića konak u Tešnju, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

21. sjednica

27.6.-2.7.2005.

18/06, 48/13, 1/21

269.         

09-2-670/03-6

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline Dugalića džamije (džamija hadži Velijjudina Bakrača ili Velagina džamija) sa historijskom građevinom sahat-kule u Nevesinju, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

21. sjednica

27.6.-2.7.2005.

18/06, 48/13, 1/21

270.         

09-2-166/05-4

Historijska građevina – crkva svetog Vaznesenja Hristovog u Nevesinju, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

21. sjednica

27.6.-2.7.2005.

84/05, 48/13, 1/21

271.         

04-2-770/03-6

Historijsko područje – nekropola sa stećcima u selu Kosače kod Goražda, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

22. sjednica

30.8.-5.9.2005.

90/06, 48/13, 1/21

272.         

05.1-2-204/05-4

Historijski spomenik – Stećci u Banovići Selu kod Banovića, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

22. sjednica

30.8.-5.9.2005.

18/06, 48/13, 1/21

273.         

05.1-2-1070/03-6

Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Delijaš kod Trnova, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 61. sjednici održanoj 01.-03.04.2014. (zajednička izmjena za 46 odluka-čišćenje stećaka)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

22. sjednica

30.8.-5.9.2005.

19/08, 48/13,

42/14

274.         

06.2-2-677/03-7

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline džamije u Kazancima (džamija Osman-paše Kazanca) kod Gacka, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

22. sjednica

30.8.-5.9.2005.

22/06, 48/13, 1/21

275.         

06.2-2-49/05-9

Graditeljska cjelina – Crkva Rođenja Presvete Bogorodice sa grobljem i pokretnim naslijeđem u Obudovcu kod Bosanskog Šamca (Šamca), RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

22. sjednica

30.8.-5.9.2005.

90/06, 48/13, 1/21

276.         

07.2-2-768/03-2

Historijski spomenik – Most u Kožetini, općina Foča, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

22. sjednica

30.8.-5.9.2005.

84/05, 48/13, 1/21

277.         

09-2-667/03-13

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Careva džamija (džamija Sultan Bajazid Velije) u Nevesinju, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

22. sjednica

30.8.-5.9.2005.

19/08, 48/13, 1/21

278.         

08-2-668/03-9

Graditeljska cjelina – Čaršijska džamija (Sinan-kadi efendijina ili Čučkova džamija) u Nevesinju, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

22. sjednica

30.8.-5.9.2005.

97/07, 48/13, 1/21

279.         

09-2-22/05-10

Izmjena br. 04.2-2.5-27/21-4

Graditeljska  stambena cjelina kuće poznate kao kuća Alije Đerzeleza u Sarajevu, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.4.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

Izmjena na 42. sjednici održanoj 13.01.2021. Izmjena naziva spomenika: Graditeljska cjelina poznata kao kuća Alije Đerzeleza

22. sjednica

30.8.-5.9.2005.

82/07, 48/13, 1/21, 10/21

280.         

05.2-2-78/04-5

Graditeljska cjelina – Stari grad Maglaj u Maglaju, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

22. sjednica

30.8.-5.9.2005.

60/08, 48/13, 1/21

281.         

05.2-2-203/05-6

Graditeljska cjelina – Stari grad Doboj u Doboju, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

22. sjednica

30.8.-5.9.2005.

53/08, 48/13, 1/21

282.         

05.2-2-223/04-5

Arheološko područje – Crkvina (Grudine) u Čipuljiću, općina Bugojno, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

22. sjednica

30.8.-5.9.2005.

75/08, 48/13, 1/21

283.         

06.2-02-229/05-4 

Graditeljska cjelina – Crkva sv. Arhanđela Mihaila sa nekropolom stećaka u Aranđelovu, općina Trebinje, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 61. sjednici održanoj 01.-03.04.2014. (zajednička izmjena za 46 odluka-čišćenje stećaka)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

23. sjednica

08.-14.11.2005.

18/06, 48/13,

42/14, 1/21

284.         

07.1-02-280/05-4

Historijski spomenik – Sahat kula Mehmed-paše Kukavice u Foči, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

23. sjednica

08.-14.11.2005.

42/06, 48/13, 1/21

285.         

07.2-02-77/05-4

Historijska građevina – Stara džamija u selu Šenkovići, općina Novi Travnik, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

23. sjednica

08.-14.11.2005.

75/06, 48/13, 1/21

286.         

07.2-02-239/03-3

Historijska građevina – Donja džamija u selu Lukavica, zaseok Delići, općina Gračanica, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

23. sjednica

08.-14.11.2005.

75/06, 48/13, 1/21

287.         

07.2-02-212/05-5

Prirodno-graditeljska cjelina – Manastir Lomnica, općina Šekovići, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

23. sjednica

08.-14.11.2005.

44/09, 48/13, 1/21

288.         

09-02-850/03-7

Mjesto i ostaci historijskog spomenika – Šehova džamija (Kadi Osman-efendijina džamija) u Foči, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

23. sjednica

08.-14.11.2005.

29/08, 48/13, 1/21

289.         

05.1-02-231/05-4

Historijsko područje – nekropola sa stećcima Risovac, općina Jablanica, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 61. sjednici održanoj 01.-03.04.2014. (zajednička izmjena za 46 odluka-čišćenje stećaka)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

23. sjednica

08.-14.11.2005.

12/06, 48/13,

42/14, 1/21

290.         

05.1-02/245/05-3

Historijsko područje – nekropola sa stećcima Ponor, općina Jablanica, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 61. sjednici održanoj 01.-03.04.2014. (zajednička izmjena za 46 odluka-čišćenje stećaka)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

23. sjednica

08.-14.11.2005.

12/06, 48/13,

42/14, 1/21

291.         

05.1-02-232/05-4

Izmjena br. 05.2-2.5-90/15-5 

Historijsko područje – nekropola sa stećcima Donje Bare, općina Posušje, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 61. sjednici održanoj 01.-03.04.2014. (zajednička izmjena za 46 odluka-čišćenje stećaka)

Izmjena na 67. sjednici održanoj 16.-18.12.2015.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

23. sjednica

08.-14.11.2005.

43/08, 48/13,

42/14, 19/16, 1/21

292.         

05.1-02-228/05-5

Izmjena br. 05.2-2.5-58/14-15 

Historijsko područje – nekropola sa stećcima Gvozno kod Kalinovika, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 61. sjednici održanoj 01.-03.04.2014. (zajednička izmjena za 46 odluka-čišćenje stećaka)

Izmjene na 64. sjednici održanoj 12.-15.12.2014.

Ova izmjena nije stupila na snagu jer nije objavljena u „Sl. glasniku BiH (nedostaju podaci, odnosno potrebne georeferencirane podloge)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

23. sjednica

08.-14.11.2005.

12/06, 48/13,

42/14, 1/21

293.         

05.2-02-230/05-3

Graditeljska cjelina – Stari grad Glamoč, općina Glamoč, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

23. sjednica

08.-14.11.2005.

35/06, 48/13, 1/21

294.         

05.2-02-192/05-7

Historijsko područje – Stari grad Vesela straža, općina Bugojno, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

23. sjednica

08.-14.11.2005.

42/06, 48/13, 1/21

295.         

05.1-2-282/05-3 

Izmjena br. 05.2-2.5-90/15-4 

Arheološko područje – Praistorijsko naselje i srednjovjekovna nekropola sa stećcima Barzonja, Tomislavgrad, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 61. sjednici održanoj 01.-03.04.2014. (zajednička izmjena za 46 odluka-čišćenje stećaka)

Izmjena na 67. sjednici održanoj 16.-18.12.2015.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

24. sjednica

19.-23.01.2006.

42/06, 48/13,

42/14, 19/16, 1/21

296.         

05.1-2-295/05-4

Historijsko područje – stari krstovi u Drežnici kod Mostara, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

24. sjednica

19.-23.01.2006.

53/08, 48/13, 1/21

297.         

05.2-2-257/05-7

Graditeljska cjelina – Stari grad Samobor, općina Novo Goražde, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

24. sjednica

19.-23.01.2006.

60/08, 48/13, 1/21

298.         

05.2-2-294/05-4

Graditeljska cjelina – Stari grad Klobuk, Trebinje, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

24. sjednica

19.-23.01.2006.

60/08, 48/13, 1/21

299.         

05.2-2-308/05-4

Historijsko područje –  nekropola sa stećcima na lokalitetu Han u Šabićima, Trnovo, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

24. sjednica

19.-23.01.2006.

18/09, 48/13, 1/21

300.         

06.1-2-278/05-2 

Izmjena br. 03-2.5-43/19-17 

Historijska građevina – Vijećnica u Bosanskom Novom/Novom Gradu, RS

Izmjena na 57. sjednici (zajednička izmjena  za 551 odluku)

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 30. sjednici održanoj 26.06.2019.

Izmjena naziva spomenika: Građevina - Vijećnica u Novom Gradu

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

24. sjednica

19.-23.01.2006.

104/06, 48/13,

66/19, 1/21

301.         

06.2-2-304/05-6

Historijski spomenik – Arslanagića most u Trebinju, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

24. sjednica

19.-23.01.2006.

90/06, 48/13, 1/21

302.         

06.2-2-298/05-11

Graditeljska cjelina – Katedralna crkva posvećena Rođenju Blažene Djevice Marije – Mala Gospa u Trebinju, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

24. sjednica

19.-23.01.2006.

42/06, 48/13, 1/21

 

303.         

06.2-2-215/05-9

Graditeljska stambena cjelina – Pašića kula sa dvorima u Bivoljem Brdu kod Čapljine, FbiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

24. sjednica

19.-23.01.2006.

90/06, 48/13, 1/21

304.         

07.1-2-275/05-8

Historijski spomenik – Han Mehmed-paše Kukavice u Foči, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

24. sjednica

19.-23.01.2006.

90/06, 48/13, 1/21

305.         

07.1-2-924/03-4,

Dopuna br. 03.2-2.5-126/11-2

Izmjena br. 07.2-2.5-43/19-14 

Graditeljska cjelina – Partizansko spomen-groblje u Mostaru, FBiH

Dopuna na 51. sjednici održanoj 08.09.2011.

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 30. sjednici održanoj 26.06.2019.

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

24. sjednica

19.-23.01.2006.

90/06, 97/11

48/13, 82/19, 1/21

 

306.         

07.1-2-1066/03-4

Historijsko područje – Čaršija u Foči, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

24. sjednica

19.-23.01.2006.

29/06, 48/13, 1/21

307.         

07.1-2-52/04-4

Graditeljska cjelina – Manastir Gomionica, Banja Luka, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

24. sjednica

19.-23.01.2006.

88/07, 48/13, 1/21

308.         

05.1-2-306/05-6

Historijsko područje – Crkva sv. Neđeljke (sv. Nedelje), nekropola sa stećcima i ostaci prahistorijskog naselja Taleža kod Trebinja, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

Izmjena na 57. sjednici (zajednička izmjena  za 551 odluku)

24. sjednica

19.-23.01.2006.

90/06, 48/13, 1/21

309.         

04-35-143/05-2

Pokretno dobro – zbirka drvorezbarskih proizvoda poznata kao muzej «Mulićev-Rekord»  u Konjicu, FBiH

25. sjednica

14.-20.03.2006.

63/06

 

310.         

04-2-142/05-2

Pokretno dobro – zbirka namještaja porodice Nikšić, vlasništvo Besima Nikšića u Konjicu, FBiH

25. sjednica

14.-20.03.2006.

63/06

311.         

05.2-2-1026/03-4 

 

Arheološki spomenici u sklopu Parka na Vardi ispod Društvenog doma u Konjicu, FbiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 61. sjednici održanoj 01.-03.04.2014. (zajednička izmjena za 46 odluka-čišćenje stećaka)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

25. sjednica

14.-20.03.2006.

42/06, 48/13,

42/14, 1/21

312.         

05.2-2-307/05-6

Arheološko područje - Praistorijska gradina na lokalitetu Grabovik – Zaketuša iznad sela Straža, Srebrenik, FbiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

25. sjednica

14.-20.03.2006.

35/06, 48/13, 1/21

313.         

06.1-2-261/04-7

Kulturni pejzaž i područje – Franjevački samostan i crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Šćitu, Prozor, FbiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

25. sjednica

14.-20.03.2006.

105/06, 48/13, 1/21

314.         

06.1-2-1021/03-1

Historijska građevina – Pravoslavna crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Borcima, Konjic, FbiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

Izmjena na 57. sjednici (zajednička izmjena  za 551 odluku)

25. sjednica

14.-20.03.2006.

99/06, 48/13, 1/21

315.         

06.1-2-71/03-1

Historijska građevina – Katolička crkva Uznesenja Marijina na Stupu, Ilidža, FbiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

25. sjednica

14.-20.03.2006.

90/06, 48/13, 1/21

316.         

07.1-2-130/05-3

Graditeljska cjelina – Pruščakova (Hasana Kjafije) džamija u Pruscu, Donji Vakuf, FbiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

25. sjednica

14.-20.03.2006.

13/10, 48/13, 1/21

317.         

02-2-79/04-4

Historijska građevina – Uzeirbegovićev konak u Maglaju, FbiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

25. sjednica

14.-20.03.2006.

53/08, 48/13, 1/21

318.         

02-2-35/04-7

Graditeljska cjelina – Kalavun Jusuf pašina (Kuršumlija) džamija sa grobljem i česmom, Maglaj, FbiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

25. sjednica

14.-20.03.2006.

53/08, 48/13, 1/21

319.         

02-2-43/03-2

Historijska građevina – Kuća Ive Duspera, Kraljeva Sutjeska, Kakanj, FbiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

25. sjednica

14.-20.03.2006.

12/09, 48/13, 1/21

320.         

06.2-2-738/03-4

Mjesto i ostaci historijske građevine – Šantića vila u Borcima kod Konjica, FbiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

25. sjednica

14.-20.03.2006.

90/06, 48/13, 1/21

321.         

06.2-2-603/03-4

Graditeljska cjelina – Tekijska (Muhamed-Mehmed-Čauševa) džamija u Konjicu, FbiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

25. sjednica

14.-20.03.2006.

90/06, 48/13, 1/21

322.         

07.2-2-311/05-9

Izmjena br. 03-2.5-43/19-33

 

Historijski spomenik – Oficirska kasina (Dom Armije, Dom vojske Federacije) u Sarajevu, FbiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 33. sjednici održanoj 17.12.2019.

Izmjena naziva spomenika: Građevina – Dom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

25. sjednica

14.-20.03.2006.

97/07, 48/13, 10/20, 1/21

323.         

07.2-2-771/03-3

Grobljanska cjelina – Turbeta Sijerčića sa grobljem, Novo Goražde, RS

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

25. sjednica

14.-20.03.2006.

90/06, 48/13, 1/21

324.         

07.2-2-602/03-12

Graditeljska cjelina – Čaršijska (Junuz-Čauš) džamija u Konjicu, FbiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

25. sjednica

14.-20.03.2006.

75/06, 48/13, 1/21

325.         

07.2-2-65/05-4

Grobljanska cjelina – Kajtazovića nišani, Donja Lučka, Cazin, FBiH

Izmjena na 57. sjednici održanoj 25.-29.05.2013. (zajednička izmjena za 551 odluku)

Izmjena na 41. sjednici održanoj 14.12.2020. (zajednička izmjena za 860 odluka)

25. sjednica

14.-20.03.2006.

63/06, 48/13, 1/21