NACIONALNI SPOMENICI BOSNE I HERCEGOVINE

13.3.2019

NACIONALNI SPOMENICI BOSNE I HERCEGOVINE

 

1.            Ambijentalna cjelina – Hadži Sinanova (Silahdar Mustafa-paše) tekija sa Sarač Alijinom džamijom i mezarjem uz nju u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;

2.            Ambijentalna cjelina – Kazandžiluk, Male Daire i Luledžina ulica u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

3.            Arheološki lokalitet – Crkvina u Makljenovcu, Općina Doboj, RS;

4.            Arheološki lokalitet – Mekota, Gornji Rakani, Općina Novi Grad, RS;

5.            Arheološki lokalitet – Rimski logor i civilno naselje u Makljenovcu, Općina Doboj, RS;

6.            Arheološki lokalitet – Višeslojno prahistorijsko naselje na Visu, Općina Derventa, RS;

7.            Arheološki lokalitet – Zidine, Gornja Skakava, Brčko Distrikt BiH;

8.            Arheološki spomenici u sklopu Parka na Vardi ispod Društvenog doma u Konjicu, Općina Konjic, FBiH;

9.            Arheološki spomenik – Kamena ploča sa natpisom Radovca Vukanovića u Gornjem Hutovu, Općina Neum, FBiH;

10.         Arheološko područje – “Crkvina“ ili Ledenica, u Potočanima pored Livna, Općina Livno, FBiH;

11.         Arheološko područje – Antički vojni logor na Gračinama u Humcu, Općina Ljubuški, FBiH;

12.         Arheološko područje – Batalova grobnica u Turbetu kod Travnika, Općina Travnik, FBiH;

13.         Arheološko područje – Crkvina (Grudine) u Čipuljiću, Općina Bugojno, FBiH;

14.         Arheološko područje – Crkvina u Zavali, Općina Ravno, FBiH;

15.         Arheološko područje – Dabravine sa ostacima iz bronzanog doba i kasne antike, Općina Vareš, FBiH;

16.         Arheološko područje – Debelo brdo, prahistorijsko gradinsko naselje, antički i kasnoantički odbrambeni objekat u Sarajevu, Općina Novo Sarajevo i Općina Centar  Sarajevo, FBiH;

17.         Arheološko područje – Gradac na Ilinjači u Gornjem Kotorcu u Istočnom Sarajevu, Općina Kasindo, RS;

18.         Arheološko područje – Gradina Varina gruda, u Dživaru, Trebinje, RS;

19.         Arheološko područje – Groblje sv. Ive u Livnu, FBiH;

20.         Arheološko područje – Helenistički grad Daorson u Ošanićima kod Stoca, FBiH

21.         Arheološko područje – Kasnoantička bazilika na Crkvini u Brezi, FBiH;

22.         Arheološko područje – Kasnoantička bazilika u Cimu, Mostar, FBiH;

23.         Arheološko područje – Kasnoantička bazilika u Oborcima, Općina Donji Vakuf, FBiH

24.         Arheološko područje – Kasnoantička dvojna bazilika i nekropola sa stećcima u Žitomislićima kod Mostara, Mostar, FBiH;  

25.         Arheološko područje – Kasnoantička grobnica i ostaci sakralnog objekta na lokalitetu Studena Česma, Općina Donji Vakuf, FBiH;

26.         Arheološko područje – Korića Han u Gračanici, FBiH;

27.         Arheološko područje – Lištani – Podvornice, s ostacima iz rimskog antičkog razdoblja, ranog i kasnog srednjeg vijeka, Općina Livno, FBiH;

28.         Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Hutovu, Općina Neum, FBiH;

29.         Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu kod Boškailovih kuća (Glavica i Haremi), zaselak Brdo, naselje Hodovo, Općina Stolac, FBiH;

30.         Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu kod Boškailovih kuća (Radan krst), zaselak Brdo, naselje Hodovo, Općina Stolac, FBiH;

31.         Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Međugorje u Glumini, Općina Neum, FBiH;

32.         Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Perića njiva u zaseoku Perići, naselje Hodovo, Općina Stolac, FBiH;

33.         Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Pogrebnice u zaseoku Brdo, naselje Hodovo, Općina Stolac, FBiH;

34.         Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Pravoslavnog groblja u selu Ljubljenici, Općina Berkovići, RS;

35.         Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na rimokatoličkom groblju kod Jurkovića kuća u Brštanici, Donje Hrasno, Općina Neum, FBiH;

36.         Arheološko područje – Neolitsko naselje Lug, Općina Goražde, FBiH;

37.         Arheološko područje – ostaci crkve i nekropola sa stećcima Zakuk u Bitunji, Berkovići, RS;

38.         Arheološko područje – ostaci graditeljske cjeline crkava sv. Petra i sv. Pavla sa nekropolom stećaka u  Čičevu, Općina Trebinje, RS;

39.         Arheološko područje – ostaci Kasnoantičke bazilike u selu Vrba, Općina Glamoč, FBiH;

40.         Arheološko područje – ostaci naselja iz prahistorijskog perioda, nekropola sa stećcima i ostaci crkve iz srednjovjekovnog perioda Kličanj u Krajkovićima kod Trebinja, RS;

41.         Arheološko područje – ostaci rimskog naselja i srednjovjekovna nekropola sa stećcima u Vranjevom selu kod Neuma, Općina Neum, FBiH;

42.         Arheološko područje – ostaci rimskog naselja, kasnoantičke bazilike i grobnice na Crkvini u Varošluku, Turbe, Općina Travnik, FBiH;

43.         Arheološko područje – ostaci srednjovjekovne crkve i nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Koluniću, Općina Bosanski Petrovac, FBiH;

44.         Arheološko područje – ostaci srednjovjekovnog grada i nekropola sa stećcima Luka, Općina Ilijaš, FBiH;

45.         Arheološko područje – ostaci Tašlihana u Sarajevu, FBiH;

46.         Arheološko područje – Otinovci (Kupres) s ostacima crkava iz V, XV i XIX vijeka, Općina Kupres, FBiH;

47.         Arheološko područje – paleolitsko nalazište Badanj u Borojevićima kod Stoca, FBiH;

48.         Arheološko područje – Pod, prahistorijsko gradinsko naselje u Bugojnu, FBiH;

49.         Arheološko područje – prahistorijska “Velika gradina“ u Vidošima, Općina Livno, FBiH;

50.         Arheološko područje – prahistorijska gradina Brijeg u Mostaćima, Trebinje, RS;

51.         Arheološko područje – prahistorijska gradina na lokalitetu Grabovik – Zaketuša iznad sela Straža, Srebrenik, FBiH;

52.         Arheološko područje – prahistorijska gradina, željeznodobne grobnice, rimsko naselje, nekropola i pokretno naslijeđe u Vašarovinama, Priluka, Općina Livno, FBiH;

53.         Arheološko područje – prahistorijski  tumuli u Moskom, Trebinje, RS;

54.         Arheološko područje – prahistorijsko naselje Donja Dolina u selu Donja Dolina, Gradiška, RS;

55.         Arheološko područje – prahistorijsko naselje i srednjovjekovna nekropola sa stećcima Barzonja, Tomislavgrad, FBiH;

56.         Arheološko područje – prahistorijsko naselje na lokalitetu Okolište u naseljima Okolište i Radinovići, Općina Visoko, FBiH;

57.         Arheološko područje – prahistorijsko naselje u Butmiru, Općina Ilidža, FBiH;

58.         Arheološko područje – prahistorijsko neolitsko naselje Obre II na lokalitetu Gornje polje u naselju Obre, Općina Kakanj, FBiH;

59.         Arheološko područje – Rešetarica s ostacima ranokršćanske bazilike, dvije nekropole i pokretnim naslijeđem, Općina Livno, FBiH;

60.         Arheološko područje – Rimska vila (Villa Rusticae) – Višići, (lokalitet “Kućišta“) s ostacima iz rimskog antičkog razdoblja, ranog i kasnog srednjeg vijeka (slavensko naselje i groblje), Općina Čapljina, FBiH;

61.         Arheološko područje – Rimske iskopine na Ilidži kod Sarajeva, FBiH;

62.         Arheološko područje – Ripač kod Bihaća, Općina Bihać, FBiH;

63.         Arheološko područje – Skelani, Općina Srebrenica, RS;

64.         Arheološko područje – Stari grad Dubrovnik u Višnjici, Općina Ilijaš, FBiH;

65.         Arheološko područje – Stari grad Kozograd, Općina Fojnica, FBiH;

66.         Arheološko područje – Stećak u Baljvinama, Općina Mrkonjić-Grad, RS;

67.         Arheološko područje – Utvrđena kasnoantička vila Mogorjelo kod Čapljine, FBiH;

68.         Arheološko područje – Vladarski dvor u Kraljevoj Sutjesci, Općina Kakanj, FBiH;

69.         Arheološko područje – Zelena pećina – prahistorijsko pećinsko naselje, Blagaj, Grad Mostar, FBiH;

70.         Arheološko područje (neolitsko naselje) – Nebo, Han Bila, Općina Travnik, FBiH;

71.         Arheološko područje Gabela kod Čapljine, FBiH;

72.         Arheološko područje i ostaci stare tvrđave Prozor u Prozoru, FBiH;

73.         Arheološko područje Mili – Krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva u Arnautovićima, Općina Visoko, FBiH;

74.         Arheološko područje Rapovine, Općina Livno, FBiH;

75.         Arheološko područje Rataje, Općina Foča, RS;

76.         Arheološkog područja – At Mejdan u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

77.         Dom AVNOJ-a u Jajcu, sa pokretnom imovinom koju sačinjavaju: portreti Tita, Staljina, Ruzvelta i Čerčila, FBiH;

78.         Graditelјska cjelina – Crkva Prečistoga srca Marijina i župni ured u Bijelјini, Općina Bijelјina, RS;

79.         Graditelјska cjelina – Crkva Sv. Ante Padovanskog sa župnom kućom, Općina Lukavac, FBiH;

80.         Graditeljska cjelina – “Javno ljetno kupalište – Kupaje“ u Stocu, Općina Stolac, FBiH;

81.         Graditeljska cjelina – Abdesthana (Šejh Feruhova džamija) sa grobljem i česmom u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;

82.         Graditeljska cjelina – Alipašina džamija sa haremom u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;

83.         Graditeljska cjelina – Balagija (Balaguša) džamija sa haremom u Livnu, FBiH;

84.         Graditeljska cjelina – Banje u mahali Ilidži u Gornjem Šeheru u Banjoj Luci, RS;

85.         Graditeljska cjelina – Beglučka (Lala-pašina, Mustafa-pašina, Beglek) džamija u Livnu, FBiH;

86.         Graditeljska cjelina – Behram-begova ili Behram-efendijina džamija u Banjoj Luci, RS;

87.         Graditeljska cjelina – Bijela džamija (džamija Divan katiba Hajdara) u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;

88.         Graditeljska cjelina – Brusa bezistan (Rustem-pašin bezistan, Mali bezistan) sa dućanima u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

89.         Graditeljska cjelina – Careva džamija ili Sultan Sulejmanova džamija u Blagaju, Mostar, FBiH;

90.         Graditeljska cjelina – Careva džamija, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

91.         Graditeljska cjelina – Crkva brvnara posvećena sv. Nikoli u Romanovcima, Općina Gradiška, RS;

92.         Graditeljska cjelina – Crkva brvnara posvećena Vaznesenju Hristovom u Kolima, Grad Banja Luka, RS;

93.         Graditeljska cjelina – Crkva Pokrova Presvete bogorodice i škola / parohijski dom u Rudicama, Općina Novi Grad, RS;

94.         Graditeljska cjelina – Crkva Prenos mošti Sv. Oca Nikolaja i zgrada Bogoslovije u Reljevu, Općina Novi Grad Sarajevo, FBiH;

95.         Graditeljska cjelina – Crkva rođenja Bogorodice u Ljubinju, RS;

96.         Graditeljska cjelina – Crkva Rođenja Presvete Bogorodice sa grobljem i pokretnim nasljeđem u Obudovcu kod Šamca Šamca, RS;

97.         Graditeljska cjelina – Crkva sv. Arhanđela Mihaila sa nekropolom sa stećcima u Aranđelovu, Općina Trebinje, RS;

98.         Graditeljska cjelina – Crkva sv. Arhanđela sa nekropolom stećaka u Veličanima, Općina Trebinje, RS;

99.         Graditeljska cjelina – Crkva sv. Ćirila i Metoda sa Bogoslovijom u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;

100.       Graditeljska cjelina – Crkva sv. Georgija u Sopotnici kod Novog Goražda, Općina Novo Goražde, RS;

101.       Graditeljska cjelina – Crkva sv. Ilije sa župnim uredom u Zenici, FBiH;

102.       Graditeljska cjelina – Crkva sv. Ilije u Marićki kod Prijedora, Općina Prijedor, RS;

103.       Graditeljska cjelina – Crkva sv. Ive u Podmilačju, Općina Jajce, FBiH;

104.       Graditeljska cjelina – Crkva sv. Marije (pretvorena u Fethija, odnosno Sultan Sulejmanovu džamiju, 1528. godine) sa zvonikom sv. Luke u Jajcu, FBiH;  

105.       Graditeljska cjelina – Crkva sv. Nikole u Srđevićima kod Gacka, RS;

106.       Graditeljska cjelina – Crkva sv. Nikole u Trijebnju, Općina Stolac, FBiH;

107.       Graditeljska cjelina – Crkva sv. Prokopija u Visokom, Općina Visoko, FBiH;

108.       Graditeljska cjelina – Crkva sv. Vinka Paulskoga sa samostanom i školom u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;

109.       Graditeljska cjelina – Crkva svete Petke (Petkovica) i most u Mostaćima kod Trebinja, RS;

110.       Graditeljska cjelina – Crkva Svetog Petra i Pavla, sa grobljem, sudačkim stolicama, dvorištem, zidom i pokretnom imovinom u Ošanićima kod Stoca, Općina Stolac, FBiH;

111.       Graditeljska cjelina – Crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom stećaka i starim kamenim nadgrobnicima u Lugu kod Trebinja, RS;

112.       Graditeljska cjelina – Crkva Uspenja Presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom, zid porte i zgrada nekadašnje Prve Srpske škole u Travniku, FBiH;

113.       Graditeljska cjelina – Crkva Vaznesenja Hristovog i crkva Uspenja Bogorodičinog u Čajniču, RS;

114.       Graditeljska cjelina – Čaršijska (Gazi Ferhad-begova) džamije u Tešnju, FBiH;

115.       Graditeljska cjelina – Čaršijska (Junuz-Čauš) džamija u Konjicu, FBiH;

116.       Graditeljska cjelina – Čaršijska džamija (Džudža Džaferova džamija) sa haremom, Općina Tomislavgrad, FBiH;

117.       Graditeljska cjelina – Čaršijska džamija (Sinan-kadi efendijina ili Čučkova džamija) u Nevesinju, RS;

118.       Graditeljska cjelina – Čaršijska džamija sa Čaršijom u Stocu, FBiH;

119.       Graditeljska cjelina – Čekrekčijina džamija, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

120.       Graditeljska cjelina – Drvena džamija u Solunu kod Olova; FBiH;

121.       Graditeljska cjelina – Džamija Ali-bega Kapetanovića u Vitini, Općina Ljubuški, FBiH;

122.       Graditeljska cjelina – Džamija i medresa Mehmed-paše Kukavice u Foči, RS;

123.       Graditeljska cjelina – Džamija u Ćojluku, Općina Srebrenik, FBiH;

124.       Graditeljska cjelina – Džamija u Dabrici (Džamija Sefer-age Begovića u Dabrici), Općina Berkovići, RS;

125.       Graditeljska cjelina – Džamija u Gornjoj Čaršiji (džamija Mehmed-paše Kukavice, Hadži-Alibegova džamija) i sahat-kula u Travniku, Općina Travnik, FBiH;

126.       Graditeljska cjelina – Džamija u Kotezima (Džamija Muje Kotezlije u Kotezima), Općina Trebinje, RS;

127.       Graditeljska cjelina – Džamija u Kraljevoj Sutjesci, Općina Kakanj, FBiH;

128.       Graditeljska cjelina – Džamija u Lizopercima sa mektebom i haremom, Općina Prozor, FBiH;

129.       Graditeljska cjelina – Džamija u Umoljanima, Općina Trnovo, FBiH;

130.       Graditeljska cjelina – Džamija Zagrad sa haremom u Velikoj Kladuši, FBiH;

131.       Graditeljska cjelina – Đulhanumina kuća u Stocu, FBiH;

132.       Graditeljska cjelina – Električna centrala na Hisetima (Marijin-Dvoru) u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;

133.       Graditeljska cjelina – Ferhadija džamija u Sarajevu, FBiH;

134.       Graditeljska cjelina – Fethija džamija (crkva svetog Antonija do 1592. godine) sa haremom, devet grobnih ploča i natpisima u Bihaću, FBiH;

135.       Graditeljska cjelina – Franjevački samostan Gorica, Općina Livno, FBiH;

136.       Graditeljska cjelina – Franjevački samostan i crkva sv. Ante u Sarajevu zajedno sa pokretnom imovinom, Općina Stari Grad, FBiH;

137.       Graditeljska cjelina – Franjevački samostan i crkva sv. Ive Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci, Općina Kakanj, FBiH;

138.       Graditeljska cjelina – Franjevački samostan i crkva u Širokom Brijegu, FBiH;

139.       Graditeljska cjelina – Franjevački samostan sa pokretnom imovinom u Kreševu, FBiH;

140.       Graditeljska cjelina – Franjevački samostan u Konjicu, FBiH;

141.       Graditeljska cjelina – Gazi Husref-begova džamija u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

142.       Graditeljska cjelina – Gazi Husrev-begov bezistan sa dućanima u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

143.       Graditeljska cjelina – Gazi Husrev-begova medresa sa mjestom i ostacima Hanikaha u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

144.       Graditeljska cjelina – Gradašćevića kula sa avlijom i avlijskim zidovima u Bijeloj, Brčko Distrikt;

145.       Graditeljska cjelina – Gradska džamija sa haremom u Velikoj Kladuši, FBiH;

146.       Graditeljska cjelina – Grob Moshe Danona sa okolnim prostorom i havrom na Krajšini, Općina Stolac, FBiH;

147.       Graditeljska cjelina – grupa spomenika posvećenih Igmanskom maršu u Sarajevu, općine Trnovo, Hadžići, Ilidža, Novi Grad i Vogošća, FBiH;

148.       Graditeljska cjelina – grupa zgrada u Kotromanićevoj ulici (Kotromanićeva br. 36,  br. 38. i zgrada na uglu Kotromanićeve i ul. Kalmija Baruha ) u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;

149.       Graditeljska cjelina – Hadžiahmetovića kula u Mostaćima kod Trebinja, RS;

150.       Graditeljska cjelina – Hadžijska (Vekil Harčova) džamija u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

151.       Graditeljska cjelina – Hadžimuratovića Daire u Sarajevu (Velike Daire), Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

152.       Graditeljska cjelina – Handanija džamija (Handan-begova, Hajdar Ćehajina ili Čaršijska džamija) u Pruscu , Općina Donji Vakuf, FBiH;

153.       Graditeljska cjelina – Hastahana (zgrada Vakufske bolnice) u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;

154.       Graditeljska cjelina – Hotel Stari Grad (nekadašnji han Gazi Husrev-begovog vakufa, Hotel Gazi) i stambeni objekat Kadić, djela arhitekte Josipa Vancaša, u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;

155.       Graditeljska cjelina – Husejnija džamija u Gradačcu, FBiH;

156.       Graditeljska cjelina – Islahijet u Brčkom, Brčko Distrikt;

157.       Graditeljska cjelina – Jajce kasarna u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;

158.       Graditeljska cjelina – Jeni (Hasan-agina) džamija u Travniku, FBiH;

159.       Graditeljska cjelina – Kalavun Jusuf pašina (Kuršumlija) džamija sa grobljem i česmom, Maglaj , FBiH;

160.       Graditeljska cjelina – Karađoz-begova džamija u Mostaru, FBiH;

161.       Graditeljska cjelina – Katedralna crkva posvećena Rođenju Blažene Djevice Marije – Mala Gospa u Trebinju, RS;

162.       Graditeljska cjelina – Katolička crkva Presvijetlog Srca Isusova u Brčkom, Brčko Distrikt BiH;

163.       Graditeljska cjelina – Katolička crkva sv. Trojstva u Blagaju, Grad Mostar, FBiH;

164.       Graditeljska cjelina – Kompleks vila iz austrougarskog perioda u Petrakijinoj ulici (Vila Mandić, vila Heinricha Reitera, vila Hermine Radisch i vila Forstratha Miklaua) u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;

165.       Graditeljska cjelina – Konak Suljagića sa pratećim objektima u Donjoj Špionici, Općina Srebrenik, FBiH;

166.       Graditeljska cjelina – Konak u Sarajevu zajedno sa pokretnim naslijeđem, Općina Stari grad Sarajevo, FBiH;

167.       Graditeljska cjelina – Koski Mehmed-pašina džamija i medresa u Mostaru, FBiH;

168.       Graditeljska cjelina – Kuršumlija (Hadži Bali-begova) džamija u Kladnju, Općina Kladanj, FBiH;

169.       Graditeljska cjelina – Lalića kula sa dvorima u Ljubuškom, Općina Ljubuški, FBiH;

170.       Graditeljska cjelina – Lipanjska (Hadži Džaferova, Lipa) džamija sa haremom u Gračanici, FBiH;

171.       Graditeljska cjelina – Manastir Gomionica, Banja Luka, RS;

172.       Graditeljska cjelina – Manastir Ozren sa freskama u Bosanskom Petrovom Selu /  Petrovu, RS;

173.       Graditeljska cjelina – Manastir Papraća u Papraći kod Šekovića zajedno sa pokretnim naslijeđem u Papraći kod Šekovića, RS;

174.       Graditeljska cjelina – Manastir Vavedenja Bogorodice u Dobrićevu, Općina Bileća, RS;

175.       Graditeljska cjelina – Manastir Vozuća u Vozući, Općina Zavidovići, FBiH;

176.       Graditeljska cjelina – Milošnik (Bušatlijina ili Milosnik) džamija sa haremom u Livnu, FBiH;

177.       Graditeljska cjelina – Mitropolija (Vladikin dvor ili Episkopska palata) u Mostaru, FBiH;

178.       Graditeljska cjelina – Musalla sa grebljem u Kamengradu, Općina Sanski Most, FBiH;

179.       Graditeljska cjelina – Musluk (Atik Ali-pašina) džamija u Foči, Općina Foča, RS;

180.       Graditeljska cjelina – Nakšibendijska tekiija u Živčićima kod Fojnice, Općina Fojnica, FBiH;

181.       Graditeljska cjelina – Nekropola sa stećcima Trzan i turbeta u Večićima, Općina Kotor-Varoš, RS;

182.       Graditeljska cjelina – Nesuh-age Vučijakovića džamija u MostaruFBiH;

183.       Graditeljska cjelina – Nezir-agina džamija u Mostaru, FBiH;

184.       Graditeljska cjelina – Oficirski paviljoni u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;

185.       Graditeljska cjelina – Omerbegova kuća u Jajcu, FBiH;

186.       Graditeljska cjelina – Partizansko spomen-groblje u Mostaru, FBiH;

187.       Graditeljska cjelina – Poljska (Turalibegova) džamija sa grebljem i turbetom u Tuzli, Općina Tuzla, FBiH;

188.       Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva brvnara (crkva posvećena prenosu moštiju sv. Nikole) u Jelićki, Općina Prijedor, RS;

189.       Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva brvnara (crkva svetih apostola Petra i Pavla) u Palačkovcima, Općina Prnjavor, RS;

190.       Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva brvnara sa pokretnom imovinom i ostacima nekropole u selu Malo Blaško, Općina Laktaši, RS;

191.       Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva Rođenja Bogorodice sa starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u Dračevu, Općina Trebinje, RS;

192.       Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva sv. Klimenta sa starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u selu Dražin Do, Općina Trebinje, RS;

193.       Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva sv. Nikole sa starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u selo Domaševo, Općina Trebinje, RS;

194.       Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva sv. Save u Blažuju sa grobljem, Općina Ilidža, FBiH;

195.       Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva sv. Vasilija Ostroškog u Blagaju zajedno sa pokretnim naslijeđem, Grad Mostar, FBiH;

196.       Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva Svetog arhanđela Mihaila u Trnovom Dolu, Općina Bileća, RS;

197.       Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva Svetog Velikomučenika Georgija sa grobljem na Trnovcu u Tuzli, FBiH;

198.       Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom sa stećcima i starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u selu Drijenjani, Popovo polje, Općina Trebinje, RS;

199.       Graditeljska cjelina – Pruščakova (Hasana Kjafije) džamija u Pruscu, Donji Vakuf, FBiH;

200.       Graditeljska cjelina – Radničko naselje Majdan, Općina Vareš, FBiH;

201.       Graditeljska cjelina – Repovačka dzamija u Konjicu, FBiH;

202.       Graditeljska cjelina – Rimokatolička crkva Sv. Josipa na Palama, RS;

203.       Graditeljska cjelina – Roznamedži Ibrahim-efendije džamija u MostaruFBiH;

204.       Graditeljska cjelina – Samostan Sv. Bonaventure u Visokom sa pokretnim naslijeđem, FBiH;

205.       Graditeljska cjelina – Saračeva kuća, zgrada Finansija (Niža stručna škola) i Stara osnovna škola (Niža muzička škola) u Jajcu, FBiH;

206.       Graditeljska cjelina – Semiz Ali-paše turbe sa haremom Semiz Ali-pašine džamije u Prači, Općina Pale, Prača, FBiH;

207.       Graditeljska cjelina – Sevri-hadži Hasanova džamija u Mostaru, FBiH;

208.       Graditeljska cjelina – Spahovića kula sa dvorima u Bihovu kod Trebinja, RS;

209.       Graditeljska cjelina – Spomenik borcima NOR-a (Spomen-kosturnica u Velikom parku na Ilidži), Općina Ilidža, FBiH;

210.       Graditeljska cjelina – Spomenik na Makljenu, Općina Prozor-Rama, FBiH;

211.       Graditeljska cjelina – Spomenik na Šehitlucima (Kompleks spomenika palim Krajišnicima na Šehitlucima – Banj-brdu) u Banjoj Luci, RS;

212.       Graditeljska cjelina – Spomen-kompleks Šušnjar, Sanski Most, FBiH;

213.       Graditeljska cjelina – Spomen-park Vraca u Sarajevu, Općina Novo Sarajevo, FBiH;

214.       Graditeljska cjelina – Srednjovjekovni grad Mičevac u Trebinju, RS;

215.       Graditeljska cjelina – Stambeni kompleks Biščevića-Lakšića u Mostaru, FBiH;

216.       Graditeljska cjelina – Stambeni kompleks na Džidžikovcu u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;

217.       Graditeljska cjelina – Stambeno naselje Crni Vrh u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;

218.       Graditeljska cjelina – Stara Biskupska rezidencija u Vukodolu (Biskupija u Vukodolu), grad Mostar; FBiH;

219.       Graditeljska cjelina – Stara drvena džamija sa haremom u Tuholju, Općina Kladanj, FBiH;

220.       Graditeljska cjelina – Stara drvena džamija u Bužimu, FBiH;

221.       Graditeljska cjelina – Stara džamija sa haremom u Orahovici, Općina Zenica, FBiH;

222.       Graditeljska cjelina – Stara džamija sa haremom u Špionici, Općina Srebrenik, FBiH;

223.       Graditeljska cjelina – Stara džamija Soko u Sokolu, Općina Gračanica, FBiH;

224.       Graditeljska cjelina – Stara džamija u selu Rujnica kod Zavidovića, FBiH;

225.       Graditeljska cjelina – Stara pravoslavna crkva (crkva rođenja Bogorodičina) u Mostaru, FBiH;

226.       Graditeljska cjelina – Stara pravoslavna crkva (Crkva svetih arhanđela Mihaila i Gavrila) u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

227.       Graditeljska cjelina – Stari grad Bijela Stijena u Stijeni, Općina Cazina, FBiH;

228.       Graditeljska cjelina – Stari grad Bočac u Mrkonjić-Gradu, RS;

229.       Graditeljska cjelina – Stari grad Bužim u Bužimu, FBiH;

230.       Graditeljska cjelina – Stari grad Cazin s džamijom, Općina Cazin, FBiH;

231.       Graditeljska cjelina – Stari grad Doboj u Doboju, RS;

232.       Graditeljska cjelina – Stari grad Dobor, Općina Modriča, RS;

233.       Graditeljska cjelina – Stari grad Glamoč, Općina Glamoč, FBiH;

234.       Graditeljska cjelina – Stari grad Jezerski u Jezerskom, Općina Bosanska Krupa, FBiH;

235.       Graditeljska cjelina – Stari grad Klobuk, Trebinje, RS;

236.       Graditeljska cjelina – Stari grad Ključ u Ključu, FBiH;

237.       Graditeljska cjelina – Stari grad Ljubuški u Ljubuškom, FBiH;

238.       Graditeljska cjelina – Stari grad Maglaj u Maglaju, FBiH;

239.       Graditeljska cjelina – Stari grad Ostrožac, Općina Cazin, FBiH;

240.       Graditeljska cjelina – Stari grad Samobor, Novo Goražde, RS;

241.       Graditeljska cjelina – Stari grad Soko u Sokolu, Općina Gračanica, FBiH;

242.       Graditeljska cjelina – Stari grad Tešanj u Tešnju, FBiH;

243.       Graditeljska cjelina – Stari grad u Travniku, FBiH;

244.       Graditeljska cjelina – Stari grad Vranduk u Vranduku, Općina Zenica, FBiH;

245.       Graditeljska cjelina – Stari grad Vratnik u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;

246.       Graditeljska cjelina – Stari grad Zvornik, RS;

247.       Graditeljska cjelina – Stari most sa kulama u Mostaru, FBiH;

248.       Graditeljska cjelina – Sultan-Ahmedova džamija i Medresa u Zenici, Općina Zenica, FBiH;

249.       Graditeljska cjelina – Šarena (Časna, Atik, Gradska, Behram-begova) džamija sa haremom, ulazni portal i mjesto Behram-begove medrese u Tuzli, Općina Tuzla, FBiH;

250.       Graditeljska cjelina – Šarena (Sulejmanija) džamija u Travniku, FBiH;

251.       Graditeljska cjelina – Šarića kuća (Galerija Branka Šotre) u Stocu, sa stalnom muzejskom postavkom, FBiH;

252.       Graditeljska cjelina – Tabačka (Tabačica) džamija u Visokom, FBiH;

253.       Graditeljska cjelina – Tekijska (Muhamed-Mehmed-Čauševa) džamija u Konjicu, FBiH;

254.       Graditeljska cjelina – Turbe Šejh-Gaibije i harem Tekijske džamije u Gradiški, RS;

255.       Graditeljska cjelina – Turbeta pod lipom ili turbe Abdulah-paše, Dželal-paše i Perišan Mustafa-paše sa česmom u Travniku, FBiH;

256.       Graditeljska cjelina – Turkovića-kula u Stocu, Općina Stolac, FBiH;

257.       Graditeljska cjelina – Tvrđava u Jajcu, FBiH;

258.       Graditeljska cjelina – Utvrda Vrnograč u Vrnograču, Općina Velika Kladuša, FBiH;

259.       Graditeljska cjelina – Utvrđeni grad Podzvizd, Općina Velika Kladuša, FBiH;

260.       Graditeljska cjelina – Uzunovićka džamija (džamija Ismail-kapetana Šarića) u Stocu, FBiH;

261.       Graditeljska cjelina – Vijećnica i Hotel Kaiser (sada Zavičajni muzej Gradiške) u Gradiški, Općina Gradiška, RS;

262.       Graditeljska cjelina – Vojni objekat Armijska ratna komanda (ARK/D-0) u Konjicu, Općina Konjic, FBiH;

263.       Graditeljska cjelina – Zavra džamija u Livnu, FBiH;

264.       Graditeljska cjelina – Zgrada Klostera (Samostan i škola časnih sestara Klanateljica Krvi Kristove i Zgrada I zasjedanja AVNOJ-a (Muzej AVNOJ-a) u Bihaću, FBiH;

265.       Graditeljska cjelina – Župna crkva sv. Ante Padovanskog sa grobnicom bihaćkog plemstva (grobnica hrvatskih velikaša) u Bihaću, FBiH;

266.       Graditeljska cjelina – Župna crkva u Varešu, FBiH;

267.       Graditeljska cjelina – Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i franjevački samostan u Tolisi, zajedno sa pokretnom imovinom, Općina Orašje, FBiH;

268.       Graditeljska cjelina crkve Sv Nikole u Foči sa objektom bivše škole i pokretnom imovinom, RS;

269.       Graditeljska cjelina crkve Uspenija Presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom i nadgrobnim spomenicima u Gabeli, Općina Čapljina, FBiH;

270.       Graditeljska cjelina Manastir sa crkvom u Zavali, Općina Ravno, FBiH;

271.       Graditeljska cjelina nekadašnje Fabrike Papira (“Papirne“) u Zenici, FBiH;

272.       Graditeljska cjelina Novo Selo (Franz Josefsfeld), grad Bijeljina, RS;

273.       Graditeljska cjelina poznata kao kuća Alije Đerzeleza u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

274.       Graditeljska cjelina školskih zgrada iz Gimnazijske ulice u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;

275.       Graditeljska stambena cjelina – Begovina u Stocu, Općina Stolac, FBiH;

276.       Graditeljska stambena cjelina – Pašića kula sa dvorima u Bivoljem Brdu kod Čapljine, FBiH;

277.       Graditeljske cjelina – Crkva Blagovijesti Presvete Bogorodice u Donjem Vukovskom kod Kupresa, Općina Kupres, FBiH;

278.       Groblјanska cjelina – Kul mahalsko mezarje u Banjoj Luci, RS;

279.       Grobljanska cjelina – Alifakovac u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

280.       Grobljanska cjelina – Cincarsko groblje u Bijeloj – Kalajdžijama, Brčko Distrikt BiH;

281.       Grobljanska cjelina – Firduzov mezaristan u Livnu, FBiH;

282.       Grobljanska cjelina – Groblje na Presjeci kod Ustikoline, Općina Foča, FBiH;

283.       Grobljanska cjelina – Harem “Jablanice“ u Novom Gradu, RS;

284.       Grobljanska cjelina – Harem Bukva (Bukvačke ili Bukvarske) džamije u Gradačcu, FBiH;

285.       Grobljanska cjelina – Harem Hadži Reuf-begove ili Nove (Džedid) džamije u Gradačcu, FBiH;

286.       Grobljanska cjelina – Harem i dva (šehidska) nišana u Slapovićima, Općina Srebrenica, RS;

287.       Grobljanska cjelina – Harem Musala u Gradiški, RS;

288.       Grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje u Jajcu, Općina Jajce, FBiH;

289.       Grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje u Mostaru, FBiH;

290.       Grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;

291.       Grobljanska cjelina – Kajtazovića nišani, Donja Lučka, Cazin, FBiH;

292.       Grobljanska cjelina – Mezarje Velika drveta (Stari nišani) na Stupu u Sarajevu, Općina Ilidža, FBiH;

293.       Grobljanska cjelina – Poljsko groblje u Novom Martincu, Općina Srbac, RS;

294.       Grobljanska cjelina – Rimokatoličko groblje Hrast u Jajcu, FBiH;

295.       Grobljanska cjelina – Rimokatoličko groblje Rabić u Derventi, RS;

296.       Grobljanska cjelina – Staro groblje na Kovačima, Općina Stari Grad, Sarajevo, FBiH;

297.       Grobljanska cjelina – Staro pravoslavno groblje na Bjelušinama u Mostaru, FBiH;

298.       Grobljanska cjelina – Staro pravoslavno groblje na Pašinovcu u Mostaru, FBiH;

299.       Grobljanska cjelina – Turbe Malkoča i Skenderpašića u Kopčiću, Općina Bugojno, FBiH;

300.       Grobljanska cjelina – Turbeta Sijerčića sa grobljem, Novo Goražde, RS;

301.       Grupa građevina – 7 kuća u Selu Vranci – selu srednjovjekovnih rudara i kovača, Općina Kreševo, FBiH;

302.       Grupa grobljanskih cjelina – Prahistorijski  tumulusi, nekropole sa stećcima i nišanima u selu Sovići, Općina Jablanica, FBiH;

303.       Grupa objekata Gazi Husrev-begovog vakufa sa pokretnom imovinom u Sarajevu, FBiH;

304.       Grupa spomenika  – šest prahistorijskih grobnih gomila (tumulusa) u Gomiljanima, opštiina Trebinje, RS;

305.       Hadžišabanovića vila na Palama, RS;

306.       Harem Gradske džamije u Kozarskoj Dubici, RS;

307.       Harem Gradske džamije u Prnjavoru, RS;

308.       Historijska cjelina – Stari grad Bjelaj (Bilaj) u Bjelaju, Općina Bosanski Petrovac, FBiH;

309.       Historijska građevina – Banka na Obali (bivši Objekat Filijale austro-ugarske banke), Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

310.       Historijska građevina – Baščaršijska (Havadže Duraka) džamija u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

311.       Historijska građevina – Careva džamija (Gradska ili Obradovića džamija) u Bileći, RS;

312.       Historijska građevina – Cekovića kuća na Palama, RS;

313.       Historijska građevina – Crkva Majke Božje sa pokretnom imovinom u Olovu, Općina Olovo, FBiH;

314.       Historijska građevina – Crkva presvetog Trojstva u Sarajevu, Općina Novo Sarajevo, FBiH;

315.       Historijska građevina – Crkva Rođenja Presvete Bogorodice u Zenici, FBiH;

316.       Historijska građevina – Crkva samostana Trapista “Marija Zvijezda“ (Uznesenje Blažene Djevice Marije) sa pokretnom imovinom u Banjoj Luci, RS;

317.       Historijska građevina – Crkva sv. Ante Padovanskog u Busovači, FBiH;

318.       Historijska građevina – Crkva sv. Josipa na Marijin Dvoru, Općina Centar Sarajevo, FBiH;

319.       Historijska građevina – Crkva sv. Mihovila u Ovčarevu kod Travnika, FBiH;

320.       Historijska građevina – Crkva sv. Save u Bileći, RS;

321.       Historijska građevina – Crkva svetog Vaznesenja Hristovog u Nevesinju, RS;

322.       Historijska građevina – Čamdžića kuća u Puračiću, Općina Lukavac, FBiH;

323.       Historijska građevina – Čelebića (Džaferovića ili Šurkovića) džamija u Donjoj Bijenjoj, Općina Nevesinje, RS;

324.       Historijska građevina – Despića kuća u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;

325.       Historijska građevina – Dizdareva ili Ženska džamija u Jajcu, FBiH;

326.       Historijska građevina – Dom društva Gajret u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;

327.       Historijska građevina – Donja džamija u selu Lukavica, zaseok Delići, Općina Gračanica, FBiH;

328.       Historijska građevina – Dvor Srpskopravoslavne zvorničko-tuzlanske eparhije sa pokretnim naslijeđem u Tuzli, FBiH;

329.       Historijska građevina – Džamija Hasan-paše Predojevića u Polju, Grabovica, Bileća, RS;

330.       Historijska građevina – Džamija u Slapovićima, kod Srebrenice, Općina Srebrenica, RS;

331.       Historijska građevina – Eminagića konak u Tešnju, FBiH;

332.       Historijska građevina – Filijalni hram Sv. apostola Petra i Pavla u Grbavcima, Općina Gradiška, RS;

333.       Historijska građevina – Gospođicina kuća u Ulici Hamdije Kreševljakovića broj 1 u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;

334.       Historijska građevina – Gradska galerija u Novom Gradu, RS;

335.       Historijska građevina – Gradska vijećnica u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

336.       Historijska građevina – Hajduk kula na Kručevića Brdu, Općina Čitluk, FBiH;

337.       Historijska građevina – Hotel Zagreb u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;

338.       Historijska građevina – Hram Svetog proroka Ilije sa pokretnom imovinom u Puračiću, Općina Lukavac, FBiH;

339.       Historijska građevina – Kapetanova kula u Bihaću, FBiH;

340.       Historijska građevina – Kapidžića kuća (rodna kuća Nasihe Kapidžić Hadžić) u Banjoj Luci, RS;

341.       Historijska građevina – Karađoz-begov hamam u Blagaju kraj Mostara, Mostar, FBiH;

342.       Historijska građevina – Karađoz-begov most u Blagaju na Buni, Mostar, FBiH;

343.       Historijska građevina – Katedrala (Katedrala crkva Srca Isusova) u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

344.       Historijska građevina – Katolička crkva sv. Ane u Neumskom Gradcu, Općina Neum, FBiH;

345.       Historijska građevina – Katolička crkva sv. Petra i Pavla u Tešnju, Općina Tešanj, FBiH;

346.       Historijska građevina – Katolička crkva Uznesenja Marijina na Stupu, Ilidža, FBiH;

347.       Historijska građevina – Kino Centar, Grad Tuzla, FBiH;

348.       Historijska građevina – Konak – Vijećnica u Gračanici, FBiH;

349.       Historijska građevina – Kršlakova-Kapetanovića kuća u Jajcu, FBiH;

350.       Historijska građevina – Kuća Damić u Radićevoj ulici broj 10 u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;

351.       Historijska građevina – Kuća Ibre Alagića u Cazinu, FBiH;

352.       Historijska građevina – Kuća Ive Duspera, Kraljeva Sutjeska, Kakanj, FBiH;

353.       Historijska građevina – Kuća Kočića u Brčkom, Brčko Distrikt;

354.       Historijska građevina – Kuća Mare Popović u Gračanici, FBiH;

355.       Historijska građevina – Kuća Mulalić u ulici kralja Aleksandra broj 5 u Doboju, RS;

356.       Historijska građevina – Kuća Nurije Pozderca (Kuća porodice Pozderac) u Cazinu, FBiH;

357.       Historijska građevina – Kuća poznata kao Trnkina kula u Argudu, Općina Konjic, FBiH;

358.       Historijska građevina – Kuća srebreničkog kadije hadži Husejna ef. Đozića (sada Dervišagića kuća) u mahali Crvena rijeka, Općina Srebrenica, RS;

359.       Historijska građevina – Kuća Zehre Bahtijarević u Banjoj Luci, RS;

360.       Historijska građevina – Latinska ćuprija u Sarajevu, Općina Stari grad Sarajevo, FBiH;

361.       Historijska građevina – Medresa (Derviš Hanume medresa) u Gradiški, RS;

362.       Historijska građevina – Mejtef Mektebi Ibtidaije u Stocu, FBiH;

363.       Historijska građevina – Mišćina (Kebkebir hadži Ahmedova) džamija, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

364.       Historijska građevina – mjesto i ostaci Sulejmanpašića kule u Odžaku, Općina Bugojno, FBiH;

365.       Historijska građevina – Most na Dumanu u Livnu, FBiH;

366.       Historijska građevina – Most u Klepcima, Općina Čapljina, FBiH;

367.       Historijska građevina – Muzička akademija (Zavod Svetog Augustina) u Sarajevu, FBiH;

368.       Historijska građevina – Muzička škola u Travniku, FBiH;

369.       Historijska građevina – Napretkova palača (Zgrada Hrvatskog kulturnog društva "Napredak" Napretkov Zakladni dom), u Titovoj 56. u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;

370.       Historijska građevina – Narodno pozorište u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;

371.          Historijska građevina – ostaci Starog kamenog mosta (vakuf Haseći Ali-age Kolakovića) u Konjicu, FBiH;

372.       Historijska građevina – Palata Ješue D. Saloma na Obali Kulina bana 20 u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

373.       Historijska građevina – Palata Musafija u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;

374.       Historijska građevina – Pirijina (Smailagića) kula u Livnu, FBiH;

375.       Historijska građevina – Porodična kuća Đumišića u Banjoj Luci, RS;

376.       Historijska građevina – Pravoslavna crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Borcima, Konjic, FBiH;

377.       Historijska građevina – Pravoslavna Mitropolija u Sarajevu zajedno sa pokretnim nasljeđem, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

378.       Historijska građevina – Prva pošta u Brčkom, Brčko Distrikt;

379.       Historijska građevina – Redžep-pašina kula u Žepi, Općina Rogatica, RS;

380.       Historijska građevina – Rt kula (Kulina na rijeci Krupi) u Dračevu, Općina Čapljina, FBiH;

381.       Historijska građevina – Rustempašića kula u Odžaku kod Bugojna, FBiH;

382.       Historijska građevina – Saborna crkva (crkva Presvete Bogorodice) sa pokretnim naslijeđem u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

383.       Historijska građevina – Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice sa pokretnim naslijeđem u Tuzli, FBiH;

384.       Historijska građevina – Sahat-kula u Gračanici, FBiH;

385.       Historijska građevina – Sahat-kula u Mostaru, FBiH;

386.       Historijska građevina – Salomova palata u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;

387.       Historijska građevina – Sinagoga u Mostaru, FBiH;

388.       Historijska građevina – Sinan-begova ili Okića džamija u Jajcu, FBiH;

389.       Historijska građevina – Sportski centar FIS (nekadašnji Sokolski dom društva “Matica”) u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;

390.       Historijska građevina – Srpska pravoslavna crkva Uspenija Presvete Bogorodice u Livnu zajedno sa pokretnom imovinom, FBiH;

391.       Historijska građevina – Stambeni objekat u ulici Višnjik 16 u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;

392.       Historijska građevina – Stambeno-poslovna zgrada (Nekadašnja upravna zgrada Trgovačko-transportnog akcionarskog društva) u Ulici Mula Mustafe Bašeskije broj 5 u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;

393.       Historijska građevina – Stambeno-poslovna zgrada u Ulici Maršala Tita broj 27 u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;

394.       Historijska građevina – Stambeno-poslovni objekat Vakufa Čokadži Sulejmana u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;

395.       Historijska građevina – Stambeno-poslovni objekat Vakufa Hovadža Kemaludina (Mekteb) u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;

396.       Historijska građevina – Stara džamija u Gornjoj Mahali, Seonica, Općina Konjic, FBiH;

397.       Historijska građevina – Stara džamija u Lubardi, Općina Bužim, FBiH;

398.       Historijska građevina – Stara džamija u selu Šenkovići, Općina Novi Travnik, FBiH;

399.       Historijska građevina – Stara željeznička stanica na Ilidži u Sarajevu, Općina Ilidža, FBiH;

400.       Historijska građevina – Stara željeznička stanica u Banjoj Luci (Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske), Grad Banja Luka, RS;

401.       Historijska građevina – Stara željeznička stanica, Općina Lukavac, FBiH;

402.       Historijska građevina – Stari grad Rmanj u Martin-Brodu, ostaci kule i zidova, Općina Bihać, FBiH;

403.       Historijska građevina – Stari jevrejski hram (Il Kal Grandi – Veliki hram, ili Il Kal Vježu – Stari hram ili Stara sinagoga) u Sarajevu, FBiH;

404.       Historijska građevina – Šurkovića (Odžakovića) kula u Odžacima, Općina Konjic, FBiH;

405.       Historijska građevina – Turbe – Mauzolej u Bihaću, FBiH;

406.       Historijska građevina – Uzeirbegovićev konak u Maglaju, FBiH;

407.       Historijska građevina – Vatrogasna kasarna u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;

408.       Historijska građevina – Vijećnica u Brčkom, Brčko Distrikt;

409.       Historijska građevina – Vijećnica u Novom Gradu, RS;

410.       Historijska građevina – Vila “Stefanija“ u ulici Mjedenica broj 5 u Sarajevu,  FBiH;

411.       Historijska građevina – Vila Emericha Pascola u Banjoj Luci, RS;

412.       Historijska građevina – Vila Solvay, Općina Lukavac, FBiH;

413.       Historijska građevina – Zgrada Ante Štambuka u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;

414.       Historijska građevina – Zgrada Društva Crvenog krsta u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;

415.       Historijska građevina – Zgrada Jozefa Zadika Danona u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;

416.       Historijska građevina – Zgrada kina Apolo u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;

417.       Historijska građevina – Zgrada Marijinog dvora i unutrašnje dvorište, Općina Centar Sarajevo, FBiH;

418.       Historijska građevina – Zgrada muzeja revolucije (zgrada Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine) u Sarajevu, Općina Novo Sarajevo, FBiH;

419.       Historijska građevina – Zgrada Narodne (Centralne) banke u Sarajevu, Općina Centar sa pokretnom imovinom, FBiH;

420.       Historijska građevina – Zgrada nekadašnjeg Samostana i škole časnih sestara Milosrdnica u Travniku, Općina Travnik, FBiH;

421.       Historijska građevina – Zgrada Oficirskog doma u Travniku, FBiH;

422.       Historijska građevina – Zgrada općine (Beledija ili Mala Vijećnica) u Odžaku, FBiH;

423.       Historijska građevina – Zgrada Penzionog fonda (zgrada na uglu ulica Maršala Tita i Hamze Hume) u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;

424.       Historijska građevina – Zgrada Predsjedništva Bosne i Hercegovine (Zgrada zemaljske vlade I) sa pokretnim nasljeđem u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;

425.       Historijska građevina – Zgrada Radničkog doma (Kinoteka) u Alipašinoj ulici br. 19 u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;

426.       Historijska građevina – Zgrada Slavije u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;

427.       Historijska građevina – Zgrada Srpskog kulturno-prosvjetnog društva “Prosvjeta“ u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

428.       Historijska građevina – Zgrada stare željezničke stanice, Općina Sanski Most, FBiH;

429.       Historijska građevina – Zgrada zemaljske vlade II (Zgrada željeznica), Općina Centar Sarajevo, FBiH;

430.       Historijska građevina – Zgrada Zemaljskog vakufa (Rijaseta IZ u BiH i Vakufske direkcije) i Hadin Ali-pašinog vakufa u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;

431.       Historijska građevina – Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

432.       Historijska građevina – Ženska gimnazija u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

433.       Historijska građevina – Župna crkva Bezgrešnog začeća u Vidošima, Općina Livno, FBiH;

434.       Historijska građevina Palata banskog dvora u Banjoj Luci, RS;

435.       Historijska građevina poznata kao Zildžića kuća u Sarajevu, Općina Ilidža, FBiH;

436.       Historijski  (antički sakralni) spomenik – Mitrej u Jajcu, FBiH;

437.       Historijski  spomenik – Arslanagića most u Trebinju, RS;

438.       Historijski  spomenik – Careva ćuprija u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;

439.       Historijski  spomenik – Crkva sv. Klimenta u Mostaćima, Općina Trebinje, RS;

440.       Historijski  spomenik – Crkva sv. Vasilija Velikog u Konjicu sa pokretnim naslijeđem (pet ikona), Općina Konjic, FBiH;

441.       Historijski  spomenik – Crkva svete Trojice u Tavnoj (Crkva manastira Tavna), Općina Bijeljina, RS;

442.       Historijski  spomenik – Crkva svetog Ilije Proroka u Maglaju, FBiH;

443.       Historijski  spomenik – Crkva svetog Velikomučenika Georgija u Velikoj Kladuši, FBiH;

444.       Historijski  spomenik – Grob sa stećkom u selu Bistro, Općina Novi Travnik, FBiH;

445.       Historijski  spomenik – Han Mehmed-paše Kukavice u Foči, RS;

446.       Historijski  spomenik – Hastahana (prva javna bolnica) u Tuzli, Općina Tuzla, FBiH;

447.       Historijski  spomenik – Hram Svetog proroka Ilije u Gradačcu, FBiH;

448.       Historijski  spomenik – Hram Vaznesenja Gospodnjeg sa ikonostasom u Gračanici, FBiH;

449.       Historijski  spomenik – Katakombe u Jajcu, FBiH;

450.       Historijski  spomenik – Kozića kuća u Jaseniku, Općina Konjic, FBiH;

451.       Historijski  spomenik – Kozja ćuprija u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

452.       Historijski  spomenik – Kuća porodice Gašić u Mrkonjić-Gradu, RS;

453.       Historijski  spomenik – Magribija džamija u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;

454.       Historijski  spomenik – Mlinica u Budošima, grad Trebinje, RS;

455.       Historijski  spomenik – Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, RS;

456.       Historijski  spomenik – Most na rijeci Žepi, Općina Rogatica, RS;

457.       Historijski  spomenik – Most na Viševskom potoku u Dolovima, Općina Rudo, RS;

458.       Historijski  spomenik – Pravoslavna crkva Uspenja presvete Bogorodice na Palama, RS;

459.       Historijski  spomenik – Sahat-kula Mehmed-paše Kukavice u Foči, RS;

460.       Historijski  spomenik – Sahat-kula na Musali u Travniku, FBiH;

461.       Historijski  spomenik – Sahat-kula u Donjem Vakufu, FBiH;

462.       Historijski  spomenik – Sahat-kula, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

463.       Historijski  spomenik – Sokolski dom u Banjoj Luci, RS;

464.       Historijski  spomenik – Stara ili Hafizadića česma u Jajcu, FBiH;

465.       Historijski  spomenik – Stećci u Banovići Selu kod Banovića, FBiH;

466.       Historijski  spomenik – Šeranića kuća u Banjoj Luci, RS;

467.       Historijski  spomenik – Zgrada II zasjedanja ZAVNOBIH-a u Sanskom Mostu, FBiH;

468.       Historijski  spomenik – Zgrada Krajinaputeva u Bihaću, FBiH;

469.       Historijski  spomenik – Zgrada Muftijinog konaka u Tešnju, FBiH;

470.       Historijski  spomenik – Zgrada nekadašnje Sinagoge u Zenici, FBiH;

471.       Historijski  spomenik – Zgrada u ul. Varoš 11 u Jajcu, FBiH;

472.       Historijski  spomenik – Zgrada želјezničke stanice u Jezeru, Općina Jezero, RS;

473.       Historijski  spomenik – Zgrada željezničke sekcije u Prijedoru, RS;

474.       Historijski  spomenik – Željezni most princa Karla, Općina Foča, RS;

475.       Historijski  spomenik zvani Kraljev grob u Zastinju kod Jajca, FBiH;

476.       Historijski spomenik – Aškenaski hram u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

477.       Historijski spomenik – Crkva posvećena Pokrovu Presvete Bogorodice u Varešu sa pokretnom imovinom, FBiH;

478.       Historijski spomenik – Gradska tržnica (Markale ili Markthalle), Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

479.       Historijski spomenik – Kuća porodice Gradaščević sa pokretnim naslijeđem u Gradačcu, Općina Gradačac, FBiH;

480.       Historijski spomenik – most poznat kao ''Rimski most'' na rijeci Orlji kod sela Klinčići, Općina Olovo, FBiH;

481.       Historijski spomenik – most poznat kao ''Rimski most'' u selu Vranci, Općina Kreševo, FBiH;

482.       Historijski spomenik – Most u Kožetini, Općina Foča, FBiH;

483.       Historijski spomenik – Most u Starom Majdanu (poznat kao Rimski most), Općina Sanski Most, FBiH;

484.       Historijski spomenik – Musafirhana (Salihagića kuća) u Fojnici, FBiH;

485.       Historijski spomenik – Narodno pozorište Republike Srpske, Grad Banja Luka, RS;

486.       Historijski spomenik – Oficirska kasina (Dom Armije, Dom vojske Federacije) u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;

487.       Historijski spomenik – Parna lokomotiva, dio postavke Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu, FBiH;

488.       Historijski spomenik – Partizanski – Titov voz na Oštrelju, Općina Bosanski Petrovac, FBiH;

489.       Historijski spomenik – Sahat-kula u Gornjem Vakufu-Uskoplju, Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, FBiH;

490.       Historijski spomenik – Samostan sestara Kćeri Božje ljubavi Josipovac u Tuzli, Grad Tuzla, FBiH;

491.       Historijski spomenik – Šeher ćehajina ćuprija u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

492.       Historijski spomenik – Zgrada poznata kao “Turski sud“ (Kula hadži Muhamed-bega) u Ribnici, Općina Kakanj, FBiH;

493.       Historijski spomenik – Zgrada željezničke stanice Šipad (Zgrada bivše željezničke stanice Steinbeiss) u Jajcu, FBiH;

494.       Historijski spomenik “Mramorje” – grupa od 39 stećaka u Donjim Čevljanovićima, Općina Ilijaš, FBiH;

495.       Historijsko gradsko područje – Blagaj, Mostar, FBiH;

496.       Historijsko gradsko područje – Sarajevska čaršija, Općina Stari Grad, FBiH;

497.       Historijsko gradsko područje Jajca, FBiH;

498.       Historijsko gradsko područje Kreševo u Kreševu, FBiH;

499.       Historijsko gradsko područje Mostar, FBiH;

500.       Historijsko gradsko područje Počitelj, Općina Čapljina, FBiH;

501.       Historijsko područje –  Nekropola sa stećcima na lokalitetu Han u Šabićima, Trnovo, FBiH;

502.       Historijsko područje – Bedemi i tabije starog grada Jajca, FBiH;

503.       Historijsko područje – Crkva brvnara posvećena svetom Nikoli u Krupi na Vrbasu, Grad Banja Luka, RS;

504.       Historijsko područje – Crkva sv. Ilije sa prahistorijskom grobnom gomilom (tumulusom) i nekropolom sa stećcima u Mesarima, Trebinje, RS;

505.       Historijsko područje – Crkva sv. Neđeljke (sv. Nedelje), nekropola sa stećcima i ostaci prahistorijskog naselja Taleža kod Trebinja, RS;

506.       Historijsko područje – Crkva sv. Varvare sa grobljem i nekropola sa stećcima u selu Strujići, Općina Trebinje, RS;

507.       Historijsko područje – Čaršija u Foči, RS;

508.       Historijsko područje – Donji grad u Srebrenici, RS;

509.       Historijsko područje – Dva stećka na lokalitetu “Gromile“ u zaseoku Račica, Općina Konjic, FBiH;

510.       Historijsko područje – Glavica u Bilješevu, Općina Kakanj, FBiH;

511.       Historijsko područje – Gradac, Općina Hadžići, FBiH;

512.       Historijsko područje – Groblje Mainovac i područje Bedra kao pretpostavljeno arheološko nalazište, Općina Čitluk, FBiH;

513.       Historijsko područje – Harem džamije Crvena rijeka u Srebrenici, RS;

514.       Historijsko područje – Harem džamije Trnovi, Polje, Općina Velika Kladuša, FBiH;

515.       Historijsko područje – Harem džamije u Gornjim Potočarima, Općina Srebrenica, RS;

516.       Historijsko područje – Harem Grabske (Hadži Begzade) džamije sa česmama na Grabu u Banjoj Luci, RS;

517.       Historijsko područje – Harem Hadži Kurd džamije u Lijevoj Novoseliji u Banjoj Luci, RS;

518.       Historijsko područje – Harem Hadži Omerove (Dolačke) džamija u Banjoj Luci, RS;

519.       Historijsko područje – Harem Jama (Sofi Mehmed-pašine) džamije u Gornjem Šeheru u Banjoj Luci, RS;

520.       Historijsko područje – Harem Kobaške ili Hudar-efendije džamije u Kobašu, Općina Srbac, RS;

521.       Historijsko područje – Harem Pećinske (Seferbegove) džamije u Banjoj Luci, RS;

522.       Historijsko područje – Harem Stare džamije na Svatovskoj glavici u Lastvi, Trebinje, RS;

523.       Historijsko područje – Harem Stupničke (Hadži Salihija) džamije sa mezarjem u Banjoj Luci, RS;

524.       Historijsko područje – Harem u Grahovu, Općina Velika Kladuša, FBiH;

525.       Historijsko područje – Harem u Šabićima, Općina Velika Kladuša, FBiH;

526.       Historijsko područje – Hutovski grad (Hadžibegov grad), Općina Neum, FBiH;

527.       Historijsko područje – Jevrejsko groblje u Bihaću, FBiH;

528.       Historijsko područje – Kovačnice (majdani) u selu Očevlje, Općina Vareš, FBiH;

529.       Historijsko područje – memorijalni kompleks Bitka za ranjenike na Neretvi u Jablanici, FBiH;

530.       Historijsko područje – memorijalni kompleks Crna kuća – spomenik žrtvama fašističkog terora u Kruščici, Općina Vitez, FBiH;

531.       Historijsko područje – Mjesto i ostaci Arnaudija džamije, Općina Rogatica, RS;

532.       Historijsko područje – Modro Polje, Općina Foča-Ustikolina, FBiH;

533.       Historijsko područje – Nekropola kod sela Orašac, Općina Novi Travnik, FBiH;

534.       Historijsko područje – Nekropola sa dva sačuvana stećka, selo Krupac, Općina Konjic, FBiH;

535.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima “Mramor“ u Musićima Općina Olovo, FBiH;

536.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima “Mramorje“ i starim nišanima u Lavšićima, Općina Olovo, FBiH;

537.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Bijača, Općina Ljubuški, FBiH;

538.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Bistro, Općina Novi Travnik, FBiH;

539.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Borak (Han-stjenički plato), selo Burati, Općina Rogatica, RS;

540.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Čengića Bare, Općina Kalinovik, RS;

541.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Delijaš kod Trnova, FBiH;

542.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Donje Bare, Općina Posušje, FBiH;

543.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Dugo polje na Blidinju, Općina Jablanica, FBiH;

544.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Grčka glavica i ostaci crkve u selu Biskup, Općina Konjic, FBiH;

545.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Gvozno kod Kalinovika, Općina Kalinovik, RS;

546.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i četiri kasnoantička spomenika na lokalitetu Mramor (Crkvina) u Vrbici, Općina Foča, RS;

547.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i grobovima u Gračanima, Općina Konjic, FBiH;

548.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima (Stari harem) na Gorici, Općina Stolac, FBiH;

549.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima Borjanice-Marevska kosa u Malom Marevu, Općina Foča, RS;

550.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Crljanke u Putojevićima, Općina Foča, RS;

551.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Muzga, Argud, Općina Konjic, FBiH;

552.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima u Faletićima, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

553.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima u Krupcu, Općina Kasindo, Istočno Sarajevo, RS;

554.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i ostaci srednjovjekovne crkve na lokalitetu “Crkvina“ u Razićima, Općina Konjic, FBiH;

555.       Historijsko područje – nekropola sa stećcima i pravoslavna crkva Sv kneza Lazara (grobna crkva kneza Vlađa Bijelića) u Vlahovićima, Općina Ljubinje, RS;

556.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Jesenice – Argud, Općina Konjic, FBiH;

557.       Historijsko područje – nekropola sa stećcima Kalufi, Općina Nevesinje, RS;

558.       Historijsko područje – nekropola sa stećcima Kaursko groblje, stari nišani i ostaci zidova, Prečani, Općina Trnovo, FBiH;

559.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Kunja – Argud, Općina Konjic, FBiH;

560.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima lokalitet Crkvina (Pod) i ostaci temelja srednjovjekovne građevine, Donja Drežnica (Jasenjani), Grad Mostar, FBiH;

561.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Maculje, Općina Novi Travnik, FBiH;

562.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Mramorje u Buđi, Općina Pale, RS;

563.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Mramorje u Grborezima, Općina Livno, FBiH;

564.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Mramorje, Gornji Studenci, Općina Ljubuški, FBiH;

565.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na groblju pod Dubom u Uboskom (Ubosko I), Općina Ljubinje, RS;

566.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetima Kaursko groblje (Ciklice) i Brdo u Vrbljanima, Konjic, FBiH;

567.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu “Dub“, selo Bulatovići, Općina Konjic, FBiH;

568.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu “Greblje“, selo Tuhobići, Općina Konjic, FBiH;

569.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Bor u Hrđavcima, Općina Foča, RS;

570.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Brdo (Križ) u Deževicama, Kreševo, FBiH;

571.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Brdo u zaseoku Lopate, Općina Breza, FBiH;

572.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Bjelosavljevićima, Općina Sokolac, RS;

573.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crnač u Donjem Kotorcu, Općina Istočna Ilidža, RS;

574.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Han na Hreši, Općina Istočni Stari Grad, RS;

575.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Hrasno, Slivno, Općina Breza, FBiH;

576.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Jasik u Gračanici, Općina Živinice, FBiH;

577.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kapova selišta (Borija) u Ledićima, Općina Trnovo, FBiH;

578.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kaursko groblje u Borcima, Konjic, FBiH;

579.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kaursko groblјe, Koritnik, Općina Breza, FBiH;

580.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Klupe i nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvenjak u Komarima, Općina Kreševo, FBiH;

581.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kose u Crnićima, Općina Kreševo, FBiH;

582.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Križevac u Doljanima, Konjic, FBiH;

583.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Lokve (Brijeg, Bunarevi) u zaseoku Zabrđe u Gornjoj Bitunji, Općina Berkovići, RS;

584.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mašeti u području zaseoka Velika, Bradina, Općina Konjic, FBiH;

585.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu ''Mramorje'' u selu Moguš, Općina Olovo, FBiH;

586.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u naselju Hrid u Međurječju, Općina Čajniče, RS;

587.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u naselju Bučje, Općina Srebrenica, RS;

588.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Navitak u selu Boganovići, Općina Olovo, FBiH;

589.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Omeđak u naselju Sudići, Općina Čajniče, RS;

590.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Ravnice u Dubočanima, Općina Konjic, FBiH;

591.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Stijene u Vihnićima, Općina Čajniče, RS;

592.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Suhodanj u Milatkovićima, Općina Čajniče, RS;

593.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Zlatarić u Ledićima, Općina Trnovo, FBiH;

594.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Opara, Općina Novi Travnik, FBiH;

595.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Poljice, lokalitet Veliko Jezero, Općina Konjic, FBiH;

596.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Ponor, Općina Jablanica, FBiH;

597.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Potkuk u Bitunji, Općina Berkovići, RS;

598.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Rajkov kamen u Mijatovcima, Općina Nevesinje, RS;

599.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Risovac, Općina Jablanica, FBiH;

600.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Salikovac, Općina Olovo, FBiH;

601.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Srednje, Općina Ilijaš, FBiH;

602.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Stupni Do, Općina Vareš, FBiH;

603.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Šarampovlje (Vitina) u Kruševu, Grad Mostar, FBiH;

604.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Trnovo 1, Trnovo, Općina Šekovići, RS;

605.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Bečanima, Općina Šekovići, RS;

606.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Donjim Ivančićima, Općina Ilijaš, FBiH;

607.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Glavatičevu, lokalitet Gajine, Općina Konjic, FBiH;

608.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Hrančićima, Općina Goražde, FBiH;

609.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Kopošiću, Općina Ilijaš, FBiH;

610.        Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Lađanici, Općina Konjic, FBiH;

611.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u naselju Kutuzero, Općina Srebrenica, RS;

612.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Olovcima, Općina Kladanj, FBiH;

613.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u selu Kosače kod Goražda, FBiH;

614.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Starim kućama, Donje Breške,  Općina Tuzla, FBiH;

615.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Vincu, Općina Jajce, FBiH;

616.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u zaseoku Moconje (u Gornjem Šljivnu) i Pravoslavno groblje na Stražbenici, selo Šljivno na Dobrinji, grad Banja Luka, RS;

617.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Ubosko II, Općina Ljubinje, RS;

618.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, antropomorfnim nadgrobnicima koji podsjećaju na križ i tumulusom Sebešić, Općina Novi Travnik, FBiH;

619.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, Česmina glava u Odžacima Općina Konjic, FBiH;

620.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, Gradić u Odžacima, Općina Konjic, FBiH;

621.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, krstačama i nišanom na lokalitetu Kaurlaš u Zagrlju, Općina Novi Travnik, FBiH;

622.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, nišanima i krstačama u Gornjoj Bradini, Općina Konjic, FBiH;

623.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, selo Ribari, Općina Konjic, FBiH;

624.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, selo Zukići Općina Konjic, FBiH;

625.       Historijsko područje – Nekropola stećaka I i II Boljuni, Općina Stolac, FBiH;

626.       Historijsko područje – Nekropola stećaka Radimlja kod Stoca, FBiH;

627.       Historijsko područje – Nekropole sa stećcima i nišanima na Ozrenu, Općina Ilijaš, FBiH;

628.       Historijsko područje – Nekropole sa stećcima i nišanima u Gurdićima, Općina Olovo, FBiH;

629.       Historijsko područje – Nekropole sa stećcima i starim nišanima u naselju Budoželje, Općina Vareš, FBiH;

630.       Historijsko područje – Nekropole sa stećcima lokalitet Ograda (Vlah), Općina Konjic, FBiH;

631.       Historijsko područje – Nekropole sa stećcima na lokalitetima Lipa I, II i III u Lipi, Općina Tomislavgrad, FBiH;

632.       Historijsko područje – Nekropole sa stećcima na lokalitetima Pokojnica (Mramorje) i Podgroblje (Luka) u selu Nevačka, Općina Han Pijesak, RS;

633.       Historijsko područje – Nekropole sa stećcima na lokalitetu Mramorje i Strane u Bulatovcima, Općina Kalesija, FBiH;

634.       Historijsko područje – Nekropole sa stećcima u Hočevlјu, Općina Breza, FBiH;

635.       Historijsko područje – Nekropole sa stećcima u selu Čičevo, Općina Konjic, FBiH;

636.       Historijsko područje – Obri, Općina Konjic, FBiH;

637.       Historijsko područje – ostaci predromaničke crkve i srednjovjekovno groblje Crkvina kod sela Vrutci, Općina Ilidža, FBiH;

638.       Historijsko područje – Ostrovica – Ostrovački grad, Općina Bihać, FBiH;

639.       Historijsko područje – prahistorijska  gradina i nekropola sa stećcima Ravanjska vrata (Donja i Gornja nekropola), Općina Kupres, FBiH;

640.       Historijsko područje – prahistorijska gradina, srednjovjekovni i osmanski grad Sokolac u selu Sokolcu, Općina Bihać, FBiH;

641.       Historijsko područje – prahistorijski   tumulus i nekropola sa stećcima, Veliki i Mali Han u Lištanima, Općina Livno, FBiH;

642.       Historijsko područje – prahistorijski  tumuli i nekropola sa stećcima Baba u Gornjoj Bitunji, Berkovići, RS;

643.       Historijsko područje – prahistorijski  tumulus i nekropola sa stećcima na lokalitetu Dabića (Velika) poljana, Općina Konjic, FBiH;

644.       Historijsko područje – prahistorijski  tumulus i nekropola sa stećcima Grebnice-Bunčići u selu Radmilovića Dubrava, Općina Bileća, RS;

645.       Historijsko područje – prahistorijski  tumulus i nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u zaseoku Raonići, Kaoštice, Općina Višegrad, RS;

646.       Historijsko područje – prahistorijski  tumulusi i nekropole sa stećcima u Luburića polju, Općina Sokolac, RS;

647.       Historijsko područje – Pravoslavna crkva Kostadinovica (Crkva posvećena sv. Konstantinu i Jeleni) sa nekropolom sa stećcima u Gomiljanima, Općina Trebinje, RS;

648.       Historijsko područje – Pravoslavna crkva Vračevica (Crkva sv. Vrača) sa prahistorijskom gomilom (tumulusom) u Gomiljanima, Trebinje, RS;

649.       Historijsko područje – Sedam grobnica i stari nišani na lokalitetu Dobro selo u naselju Sudići, Općina Čajniče, RS;

650.       Historijsko područje – Srednjovjekovna nekropola između sela Zabrđe i Toplice, Općina Kiseljak, FBiH;

651.       Historijsko područje – Srednjovjekovni kraljevski grad Bobovac, Općina Vareš, FBiH;

652.       Historijsko područje – Stari grad Blagaj u Blagaju kraj Mostara, Mostar, FBiH;

653.       Historijsko područje – Stari grad Gradačac sa Gradaščevića kulom u Gradačcu, FBiH;

654.       Historijsko područje – Stari grad Kamengrad, Općina Sanski Most, FBiH;

655.       Historijsko područje – Stari grad Kamičak, Ključ, FBiH;

656.       Historijsko područje – Stari grad Ključ i Ključka džamija (Džamija Ajnebeg deda, Džamija ključkih kapetana ili Starica) sa haremom u Ključu kod Gacka, RS;

657.       Historijsko područje – Stari grad Komotin, Općina Jajce, FBiH;

658.       Historijsko područje – Stari grad Koštun (Koštur) u Dabrici, Općina Berkovići, RS;

659.       Historijsko područje – Stari grad Kreševo, FBiH;

660.       Historijsko područje – Stari grad Prusac, Općina Donji Vakuf, FBiH;

661.       Historijsko područje – Stari grad Srebrenik u Srebreniku, FBiH;

662.       Historijsko područje – Stari grad Stolac, FBiH;

663.       Historijsko područje – Stari grad Todorovo (Novigrad) i džamija u Todorovu, Općina Velika Kladuša, FBiH;

664.       Historijsko područje – Stari grad u Livnu (Bistrički grad), FBiH;

665.       Historijsko područje – Stari grad Vesela straža, Općina Bugojno, FBiH;

666.       Historijsko područje – Stari grad Vinac, Općina Jajce, FBiH;

667.       Historijsko područje – Stari grad Visoki, Općina Visoko, FBiH;

668.       Historijsko područje – Stari križevi u Drežnici kod Mostara, FBiH;

669.       Historijsko područje – Staro vojničko groblje na području Hrtar u Milatkovićima, Čajniče, RS;

670.       Historijsko područje – Stećak i staro muslimansko groblje u Mrkovićima, Općina Centar Sarajevo, FBiH;

671.       Historijsko područje – Tvrđava Kastel u Banjoj Luci, RS;

672.       Historijsko područje – Tvrđava u Bosanskoj Krupi, FBiH;

673.       Historijsko područje – Zebina šuma, Općina Foča-Ustikolina, FBiH;

674.       Historijsko područje – Zmajevac, Općina Čelinac, RS;

675.       Historijsko područje “Mramorovi“ – nekropola sa stećcima Dubac u Batovu, Čajniče, RS;

676.       Historijsko područje Zaplanik, Općina Ravno, FBiH;

677.       Industrijska graditeljska cjelina električne centrale na Hridu (Dudinom Hridu) u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;

678.       Industrijska graditeljska cjelina hidroelektrane (Mala HE “Bihać“, ili HE Jarak ili HE Kanal Una) na Jarku u Bihaću FBiH;

679.       Industrijsko naslijeđe – Proizvodnja soli u Tuzli, Grad Tuzla, FBiH;

680.       Kulturni krajolik – Plivska jezera sa kompleksom mlinica na Plivi kod Jajca, FBiH;

681.       Kulturni krajolik – Selo Lukomir (Gornji Lukomir) Općina Konjic, FBiH;

682.       Kulturni krajolik sa natpisom Mastana Bubanjića u Donjoj Drežnici kod Mostara, FBiH;

683.       Kulturni pejzaž – Blatačko jezero sa dijelom kanjona rijeke Rakitnice, prahistorijskim grobnim gomilama, nekropolama sa stećcima i nišanima, naselje Blace, Općina Konjic FBiH;

684.       Kulturni pejzaž – Dabarska pećina, Općina Sanski Most, FBiH;

685.       Kulturni pejzaž – Dolovi-Poljice, Općina Konjic, FBiH;

686.       Kulturni pejzaž – Hrustovačka pećina, Općina Sanski Most, FBiH;

687.       Kulturni pejzaž – Memorijalni kompleks Muzej “25. maj“ u Drvaru, FBiH;

688.       Kulturni pejzaž – Nekropola žrtvama fašizma, Općina Novi Travnik, FBiH;

689.       Kulturni pejzaž – Spomen-park žrtava fašističkog terora Garavice, Općina Bihać, FBiH;

690.       Kulturni pejzaž i područje – Franjevački samostan i crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Šćitu, Prozor, FBiH;

691.       Kulturni pejzaž na Plavoj vodi u Travniku, Općina Travnik, FBiH;

692.       Mjesto Gradske (Sultan Ahmedove) džamije sa haremom i nišanima u Prijedoru, Općina Prijedor, RS;

693.       Mjesto historijske građevine – Musafirhana u Jajcu, FBiH;

694.       Mjesto Husein-begove džamije sa haremom u Brodu, RS;

695.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Aladža (Hasan Nazirova) džamija u Foči, RS;

696.      Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Arnaudija džamija u Banjoj Luci, RS;

697.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Atik (Stara džamija ili Sultan Sulejmanova) džamije sa haremom i turbetom u Bijeljini, RS;

698.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Azizija džamija s haremom u Brezovom Polju, Brčko Distrikt;

699.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Careva džamija (džamija Sultan Bajazid Velije) u Nevesinju, RS;

700.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Careva džamija (Sultan Bajezida Valije II džamija) u Foči, RS;

701.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Čaršijska džamija u Prijedoru, RS;

702.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Čurčinica džamija sa haremom u Livnu, FBiH;

703.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – džamija hadži Hane hanume Ljubović (Ljubovića džamija) u Odžaku kod Nevesinja, RS;

704.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Džamija na Hiseti (Mehdibegova džamija) u Banjoj Luci, RS;

705.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Džamija u Međurječju sa haremom (Maldovan-pašina džamija), kod Čajniča, Općina Čajniče, RS;

706.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Džamija u Podhumu (Derviš-paše Bajezidagića džamija) u Mostaru, FBiH;

707.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Džumanuša (Sinan Čauševa ili Džemanuša) džamija sa haremom u Livnu, FBiH;

708.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline  Gradske džamije u Derventi, RS;

709.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Hadži  Zulfikareva ili Tulekova džamija u Banjoj Luci, RS;

710.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Hadži Osmanija ili Talina džamija u Banjoj Luci, RS;

711.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Hamidija džamija (Džamija u Rijeci, Riječka džamija, Rička džamija) u  Mrkonjić-Gradu, RS;

712.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Kizlaragina džamija u Mrkonjić-Gradu, RS;

713.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Kolakovića kuća u Blagaju, Mostar, FBiH;

714.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Mir-Muhamedova džamija (Mehmed i Mustajbegova džamija) u Čajniču, RS;

715.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Potočka (Hadži Perviz) džamija u Banjoj Luci, RS;

716.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Resulbegovića  kuća u Trebinju, RS;

717.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Savska (Atik) džamija u Brčkom, Brčko Distrikt;

718.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Sejmenska džamija u Zenici, FBiH;

719.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Sinan-begova džamija (džamija Sinan-bega Boljanića) u Čajniču, RS;

720.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Srpski pravoslavni manastir Rmanj sa ostacima originalnih fresaka u Martin-Brodu, Općina Bihać, FBiH;

721.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Trzanska  (Alibegova, džamija na Trznju) džamija sa haremom u Žepču, FBiH;

722.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline Dolnjačke džamije u Derventi, RS;

723.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline Dugalića džamije (džamija hadži Velijjudina Bakrača ili Velagina džamija) sa historijskom građevinom sahat-kule u Nevesinju, RS;

724.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline džamije u Kazancima (džamija Osman-paše Kazanca) kod Gacka, RS;

725.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline manastira Žitomislići, Mostar, FBiH;

726.       Mjesto i ostaci historijske  građevine – Hamam na Ćupriji u Stocu, FBiH;

727.       Mjesto i ostaci historijske građevine – Burića kuća u Jajcu, FBiH;

728.       Mjesto i ostaci historijske građevine – Crkva presvete Bogorodice u Jajcu, FBiH;

729.       Mjesto i ostaci historijske građevine – Filijalna crkva Blažene djevice Marije u Bosanskoj Krupi, FBiH;

730.       Mjesto i ostaci historijske građevine – Firuz-begov hamam, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

731.       Mjesto i ostaci historijske građevine – Kameni most na Kosoru, Grad Mostar, FBiH;

732.       Mjesto i ostaci historijske građevine – Katolička crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Nevesinju, RS;

733.       Mjesto i ostaci historijske građevine – Kršlakova stara kuća u Jajcu, FBiH;

734.       Mjesto i ostaci historijske građevine – Most na rijeci Zeleni jadar u Slapovićima, Općina Srebrenica, RS;

735.       Mjesto i ostaci historijske građevine – Saborna crkva – Crkva svete trojice u Mostaru, FBiH;

736.       Mjesto i ostaci historijske građevine – Selimija (Sultan Selima II) džamija u Knežini kod Sokoca, RS;

737.       Mjesto i ostaci historijske građevine – Šantića vila u Borcima kod Konjica, FBiH;

738.       Mjesto i ostaci historijske građevine Konaka u Bihaću, FBiH;

739.       Mjesto i ostaci historijskog spomenika – Avdića džamija u Plani, Općina Bileća, RS;

740.      Mjesto i ostaci historijskog spomenika – Džamija u Pridvorici kod Gacka, RS;

741.       Mjesto i ostaci historijskog spomenika – Ljubunčića (Teskeredžića) kula u Voljicama, Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, FBiH;

742.       Mjesto i ostaci historijskog spomenika – Stara drvena džamija u Miljevićima, Općina Olovo, FBiH;

743.       Mjesto i ostaci historijskog spomenika – Šehova džamija (Kadi Osman-efendijina džamija) u Foči, RS;

744.       Mural Zuke Džumhura, Općina Konjic, FBiH;

745.       Muzej I zasjedanja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić-Gradu, zajedno sa stalnom muzejskom postavkom i enterijerskom opremom, Mrkonjić-Grad, RS;

746.       Objekti skloništa u krugu nekadašnje industrijske zone – Glavne željezničke radionice Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, FBiH;

747.       Ostaci graditeljske cjeline – džamija sa haremom u Đakovićima, Općina Čajniče, RS

748.       Park narodnih heroja sa kosturnicom, Općina Bileća, RS;

749.       Pirodno graditeljska cjelina – Kula Radetina sa prirodnim naslijeđem, Općina Cazin, FBiH;

750.       Područje i ostaci graditeljske cjeline – Crkva Preobraženja Hristovog sa zgradom škole i grobljem, u Klepcima, Općina Čapljina, FBiH;

751.       Područje i ostaci graditeljske cjeline – Čaršijska (Esme Sultanije) džamija sa pratećim objektima: šadrvanom, stambenim objektom, mektebom i haremom u Jajcu, FBiH;

752.       Područje i ostaci graditeljske cjeline – Ćuprijska (Hadži Alije Hadžisalihovića) džamija u Stocu, FBiH;

753.       Područje i ostaci graditeljske cjeline – Džamija Hadži Ali-bega Lafe sa haremom u Mostaru, FBiH;

754.       Područje i ostaci graditeljske cjeline – Ferhad-pašina džamija (Ferhadija) u Banjoj Luci, sa Ferhad-pašinim turbetom, Turbetom Safi-kadune, Turbetom Ferhad-pašinih bajraktara, šadrvanom, džamijskih haremom, ogradnim zidovima i portalom,  Banja Luka, RS;

755.       Područje i ostaci graditeljske cjeline – Halil-pašino turbe i mezarje u Banja  Luci, RS;

756.       Područje i ostaci graditeljske cjeline – Musa-pašina džamija u Novoj Kasabi /  Dušanovu, Općina Milići, RS;

757.       Područje i ostaci graditeljske cjeline Gazanferija džamija sa graditeljskom cjelinom turbeta i harema u Banjoj Luci, RS;

758.       Područje i ostaci historijske građevine – Podgradska džamija u Stocu (poznata i kao džamija na Mejdanu, džamija u Maloj Čaršiji, džamija Hadži Saliha Bure, Zulfikar-kapetanova džamija i  džamija Ali-paše Rizvanbegovića) Općina Stolac, FBiH;

759.       Područje i ostaci historijske građevine – Sahat-kula u Banjoj Luci, RS;

760.       Područje i ostaci historijskog spomenika – Crkva sv. Georgija (Đurđevica) u Gomiljanima, Općina Trebinje, RS;

761.       Pokretno dobro – “Ploča desne bočne strane japodske kamene urne“ iz Golubića, Općina Bihać, FBiH;

762.       Pokretno dobro – Arhivski fondovi i zbirke Arhiva Republike Srpske, Banja Luka, RS;

763.       Pokretno dobro – Čajničko evanđelje koje se čuva u Muzeju Crkve Uspenja Bogorodice i Crkve Vaznesenja Hristovog u Čajniču, RS;

764.       Pokretno dobro – Filmski materijal Kinoteke Bosne i Hercegovine u Sarajevu, FBiH;

765.       Pokretno dobro – Fondovi i zbirke Historijskog arhiva Sarajevo, FBiH;

766.       Pokretno dobro – Fondovi i zbirke JU Arhiv Tuzlanskog kantona u Tuzli, FBiH;

767.       Pokretno dobro – Kameni reljef sa figurom muškarca, Općina Bihać, FBiH;

768.       Pokretno dobro – Kameni reljef sa grbom grada Bihaća, Općina Bihać, FBiH;

769.       Pokretno dobro – Kunovski zapis u vlasništvu Zemaljskog muzeja BiH, Općina Centar Sarajevo, FBiH;

770.       Pokretno dobro – Legat Stojana Čelića u Kulturno-obrazovnom centru u Novom Gradu, RS;

771.       Pokretno dobro – Musaf Fadil-paše Šerifovića smješten u zgradi Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, FBiH“;

772.       Pokretno dobro – Muzej “Mlade Bosne“ (“Muzej Sarajevo 1878–1918“), Općina Stari Grad, FBiH;

773.       Pokretno dobro – Muzejska zbirka i bibliotečki fond franjevačkog samostana Duha svetoga u Fojnici, FBiH;

774.       Pokretno dobro – Muzejska zbirka, vlasništvo franjevačkog samostana u Plehanu, Općina Derventa, RS;

775.       Pokretno dobro – Ploča velikog sudije Gradeše, vlasništvo Muzeja grada Zenice, FBiH;

776.       Pokretno dobro – Sarajevska  hagada, vlasništvo Bosne i Hercegovine, koja se čuva u Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevu, FBiH;

777.       Pokretno dobro – Ulomak kamene japodske urne sa predstavom japodskih konjanika iz Založja, Općina Bihać, FBiH;

778.       Pokretno dobro – Umjetnička zbirka Damirke i Envera Mulabdića u Bihaću, FBiH;

779.      Pokretno dobro – Umjetnička zbirka Draginje i Voje Terzić u Banjoj Luci, RS;

780.       Pokretno dobro – Zavičajna zbirka Boška Karanovića, smještena u  Centru za kulturu, obrazovanje i informisanje u Bosanskoj Krupi, FBiH;

781.       Pokretno dobro – Zbirka drvorezbarskih proizvoda poznata kao muzej “Mulićev-Rekord“  u Konjicu, FBiH;

782.       Pokretno dobro – Zbirka namještaja porodice Nikšić, vlasništvo Armina Nikšića u Konjicu, FBiH;

783.       Pokretno dobro – Zbirka namještaja porodice Nikšić, vlasništvo Besima Nikšića u Konjicu, FBiH;

784.       Pokretno dobro – Zbirka od 32 inkunabule, vlasništvo Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci, Općina Kakanj, FBiH;

785.       Pokretno dobro – Zbirka slika Ismeta Mujezinovića u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla u Tuzli, FBiH;

786.       Pokretno dobro – Zbirka Tito u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla u Tuzli, FBiH;

787.       Pokretno dobro – Zbirka umjetničkih djela Dževada Hoze u Muzeju Unsko-sanskog kantona u Bihaću, FBiH;

788.       Pokretno dobro – Zbirka umjetničkih djela i ličnih predmeta Jovana Bijelića, Bosanski Petrovac, FBiH;

789.       Pokretno dobro – Zbirka umjetničkih djela Jovana Bijelića u Muzeju Unsko-sanskog kantona u Bihaću, FBiH;

790.       Prirodno i historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima ''Grčko groblje'' / ''Svatovsko groblje'' (Greblje) u selu Donji Močioci, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

791.       Prirodno i historijsko područje – Nekropole sa stećcima, nišanima, obeliskom i ostacima ckve sv. Roka u Bakićima Donjim, Općina Olovo, FBiH;

792.       Prirodno i historijsko područje – Nekropole sa stećcima, starim nišanima i ostaci srednjovjekovne građevine na lokalitetu Dolovi, selo Umoljani, Općina Trnovo, FBiH;

793.       Prirodno i historijsko područje u selu Gorani, Općina Konjic, FBiH;

794.       Prirodno-graditeljska cjelina – Crkva Šklopotnica (Crkva sv. Nikole) u Rijeci, Čelebići kod Foče, RS;

795.       Prirodno-graditeljska cjelina – Drvena džamija u selu Priluk, Općina Živinice, FBiH;

796.       Prirodno-graditeljska cjelina – Isa-begova zavija u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;

797.       Prirodno-graditeljska cjelina – Korito Bregave sa mlinicama, stupama i mostovima, Općina Stolac, FBiH;

798.       Prirodno-graditeljska cjelina – Manastir Lomnica, Općina Šekovići, RS;

799.       Prirodno-graditeljska cjelina – Most u Plandištu (“Rimski” most, most preko rijeke Bosne u Plandištu), Općina Ilidža, FBiH;

800.       Prirodno-graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Požarnici sa starim hrastom, Općina Tuzla, FBiH;

801.       Prirodno-graditeljska cjelina – Tekija u Blagaju na Buni, Mostar, FBiH;

802.       Prirodno-graditeljska cjelina crkve svetoga Duha i  Franjevačkog samostana u Fojnici, FBiH;

803.       Prirodno-graditeljska cjelina stambenog kompleksa porodice Velagić u Blagaju kod Mostara, FBiH;

804.       Spomenička cjelina i historijsko područje – prahistorijska gradina, kasnoantička utvrda – refugij, ostaci kasnoantičke crkve posvećene sv. Luciji i nekropole sa stećcima u Podastinju, Općina Kiseljak, FBiH;

805.       Spomenik Petru Kočiću u Banjoj Luci, RS;

806.       Stambena cjelina – Saburina kuća u Sarajevu, FBiH;

807.       Stambena graditeljska cjelina – Ćumurijina kula sa dvorima u Kutima, Općina Bileća, RS;

808.       Stambena graditeljska cjelina – Hadžibegova kuća (kuća Ljubović Hasanbega) u Zvorniku, RS;

809.       Stambena graditeljska cjelina – Hadžišabanovića kuća u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

810.       Stambena graditeljska cjelina – Ishodna kuća porodice Džabić, poznata kao Džabića kula, u Vrapčićima kod Mostara, FBiH;

811.       Stambena graditeljska cjelina – Kompleks Svrzine kuće, Općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;

812.       Stambena graditeljska cjelina – Kuća na Luci (Vakuf Hatidže Hajdarbegović) u Stocu, FBiH;

813.       Stambena graditeljska cjelina – Kuće porodice Behmen u sklopu mahale Behmenluk u Stocu, FBiH.

814.       Stambena graditeljska cjelina – Rodna kuća Vladislava Skarića (Kuća Jeftana Despića, Objekat Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH) u Sarajevu, Općina Stari Grad, FBiH;

815.       Stambena graditeljska cjelina – Vakuf Zejne Elezović (stambeni kompleks Zejne Elezović, Vakufski dvor) u Stocu, Općina Stolac, FBiH;

816.       Stambena graditeljska cjelina Hadži Junuz-age Mehmedbašića u Stocu, FBiH;

817.       Stambena graditeljska cjelina porodice Čokljat sa dućanom u mahali Zagrad u Stocu, FBiH;

818.       Stambena graditeljska cjelina porodice Muslibegović u Mostaru, FBiH;

819.       Graditeljska cjelina – ulica Čekaluša na području između Mejtaša i Džidžikovca u Sarajevu, Općina Centar, Sarajevo, FBiH, 

820.       Graditeljska cjelina Stare župne crkve i Stare župne kuće Župe sv. Franje Asiškog u Zoviku, Brčko Distrikt,

821.       Historijska građevina – Društveni dom u Konjicu, Općina Konjic, FBiH,

822.       Crkva Rođenja Presvete Bogorodice u Marinima, Općina Oštra Luka, RS,  

823.       Historijska građevina – Srpska pravoslavna crkva sv. Trojice u Ravnom,  

824.       Pokretno dobro - Zbirka rukopisa Ferhat-pašine biblioteke, Grad Banja Luka, RS, 

825.       Historijsko područje – nekropola sa stećcima na lokalitetu Grebnica, Općina Srebrenica, RS,

826.       Historijska građevina – neboder Željezničarsko-štedne zadruge u Sarajevu, Općina Centar, FBiH;

827.       Historijsko područje – nekropola sa stećcima na lokalitetu Grebnice u naselju Drinsko, Općina Višegrad;

828.       Historijsko područje – Nekropole sa stećcima na lokalitetima Krstovi i Borike (Bare-Sudari) u naselju Bare, Općina Konjic;

829.       Historijsko područje – Stari grad Kaštele, Općina Kiseljak;

830.       Graditeljska cjelina franjevačkog samostana i crkve sv. Nikole Tavelića u Tomislavgradu, Općina Tomislavgrad;

831.       Ambijentalna cjelina – Ulice Kralja Petra I Karađorđevića i Mladena Stojanovića u Banjoj Luci, Grad Banja Luka;

832.       Graditeljska cjelina – Katolička crkva sv. Ilije proroka i Župna kuća u Solakovoj Kuli, Općina Konjic;

833.       Graditeljska cjelina – mjesto i ostaci džamije sa mejtefom u Bandolu kod Guče Gore, Općina Travnik;

834.       Historijski spomenik – Munarica Kotlinog (Kotlevijinog) mesdžida u Mostaru; Grad Mostar;

835.       Historijsko područje – Crkva sv. Roka u selu Trebimlje, Općina Ravno;

836.       Graditeljska cjelina – Kapela Gospe Lipničke u Srednjoj Lipnici, Grad Tuzla.

837.        Graditeljska cjelina – Bakarevića (Kekeki-Sinanova) džamija u Sarajevu;

838.        Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje / Bektića brdo u naselju Bektići, Općina Srebrenica;

839.       Graditeljska cjelina crkve Sv. Nikole i crkve Rođenja Sv. Jovana Krstitelja sa pravoslavnim grobljem u Poljicama, Grad Trebinje;

840.       Grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje u Travniku;

841.       Historijski spomenik – Džamija u Podgori, općina Breza;

842.       Graditeljska cjelina – Atik džamija u Ćivama (Gornje Vukovije), općina Kalesija;

843.       Graditeljska cjelina – Crkva sv. Proroka Ilije zajedno sa pokretnim naslijeđem i sa pravoslavnim grobljem u Sedlarima, grad Trebinje;

844.       Graditeljska cjelina - Tekija na Oglavku, općina Fojnica;

845.       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Katica u selu Bistrica, općina Jajce;

846.       Historijska građevina – Željeznička stanica sa trgom u Sarajevu, općina Novo Sarajevo;

847.       Historijska građevina – Zgrada Kantona i Općine Centar u Sarajevu (Treća zgrada Zemaljske vlade), općina Centar;

848.       Graditeljska cjelina – Crkva Prenosa moštiju Svetog Nikolaja Čudotvorca sa pravoslavnim grobljem u Grmljanima, Grad Trebinje

849.       Historijsko područje - Nekropola sa stećcima i nišanima Bostahovina, općina Srebrenica

850.       Historijsko područje - Nekropola sa stećcima na lokalitetima Milaševica i Grebčine u naselju Kruščica, općina Konjic

851.       Pokretno dobro – Tora, koja se čuva u Gradskoj biblioteci u Olovu, općina Olovo;

852.       Grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje na lokalitetu Borić u Tuzli, Grad Tuzla;

853.       Graditeljska cjelina – Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu sa pokretnim naslijeđem, općina Centar Sarajevo;

854.       Historijsko područje – srednjovjekovne nekropole sa stećcima i stari muslimanski nišani u naselju Drecelj, općina Olovo;

855.       Graditeljska cjelina (grupe građevina) komunalnog infrastrukturnog sistema starog gradskog vodovoda u Derventi, općina Derventa;

856.       Historijska građevina – „Ovčiji brod“ - Most u selu Bratač, općina Nevesinje;

857.       Historijsko područje – Srednjovjekovna nekropola sa stećcima na lokalitetu Gradac u Donjem Selu, općina Konjic;

858.       Graditeljska cjelina – Džindijska (Husein-Čauš) džamija, Grad Tuzla;

859.       Kameni most na rijeci Bistrici u Ocrkavlju, općina Foča;

860.       Historijska građevina – džamija u Mostaćima kod Trebinja, Grad Trebinje;

861.       Pokretno dobro – Arhiv Instituta za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu;

862.       Historijsko područje – nekropola sa stećcima i starim muslimanskim nišanima na Mramorju u selu Sućeska, općina Srebrenica;

863.       Historijska građevina – Vila/Upravna zgrada Krivaja d.o.o. u stečaju u Zavidovićima;

864.       Historijska građevina – Bugilovića kuća u Gornjoj Tuzli;

865.       Historijska građevina – Pravosudna palata u Sarajevu;

866.       Crkva sv. Pantelejmona u Aleksinoj Međi, grad Trebinje;

867.       Historijska građevina – Stambena zgrada u ulici Franjevačka br. 2 (zgrada Mehmedbega Fadilpašića) u Sarajevu, općina Stari Grad, FBiH;

868.       Historijska građevina – džamija Dživar u Donjem Čičevu kod Trebinja, grad Trebinje, RS;

869.       Graditeljska cjelina – Jalska (Mehmed-agina, ili Kizler, djevojačka, Hafiz-hanumina) džamija sa haremom u Tuzli, grad Tuzla, FBiH;

870.       Arheološko područje – stećci kraj potoka Ričine, općina Posušje, FBiH

871.       Graditeljska cjelina – Štrosmajerova ulica u Sarajevu, općina Stari Grad Sarajevo, FBiH

872.       Graditeljska cjelina – Stara džamija sa haremom u Goduši kod Visokog, općina Visoko, FBiH

873.       Historijski spomenik – Centralna Spomen-kosturnica poginulim učesnicima NOR-a, općina Lukavac, FBiH

874.       Arheološko područje – Nekropola sa stećcima u Humilišanima kod Mostara, Grad Mostar

875.       Historijsko gradsko područje Trebinja, Grad Trebinje

876.       Graditeljska cjelina – crkva Sv. Jovana Krstitelja zajedno sa pokretnim naslijeđem i pravoslavnim grobljem u Donjem Vrbnu, Grad Trebinje

877.       Spomenik – Husinski rudar (Spomenik rudarima palim u Husinskoj buni i revoluciji), Grad Tuzla

878.       Crkva pokrova Bogorodice, Ljubomir, Mosko, Grad Trebinje

879.       Crkva Vaznesenja Hristovog u Konjskom – Zupci, Grad Trebinje

880.       Zbirka antičkih i srednjovjekovnih kamenih spomenika u Zemaljskom muzeju BiH, Grad Sarajevo

881.       Pokretno dobro – zbirka filmova/negativa Ćirila Ćire Raiča, Grad Mostar

882.       Graditeljska cjelina crkve Sv. Vasilija Ostroškog u Gornjem Vrbnu, Grad Trebinje

883.       Građevina – Sokolski dom u Bijelјini

884.       Grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje na lokalitetu Meterizi, Grad Zvornik

885.       Morića Han u Sarajevu

886.       Povijesno područje – Crkva sv. Mitra sa starim grobovima u Ravnom, FBiH

887.       Graditeljska cjelina – Čobanija (Čoban Hasan vojvode) džamija u Sarajevu

888.       Arheološko područje – Srednjovjekovna tvrđava Vrbaški grad i crkva Svetog Đorđa u Gornjim Podgradcima, Grad Gradiška

889.       Arheološko područje – Manastirište, Gornji Kijevci, Grad Gradiška

890.       Arheološko područje – Kasnoantički – ranobizantijski grad i tri ranohrišćanske bazilike u Gornjim Bakincima, općina Laktaši

891.       Pokretno dobro – Specijalne zbirke Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u Sarajevu

892.       Graditeljska cjelina crkve Vaznesenja Hristovog u Dubočanima, grad Trebinje

893.       Graditeljska cjelina – Tabački (Hadži Osmanov) mesdžid u Sarajevu

894.       Arheološko područje – Nekropole sa stećcima u Pologu

895.       Serijsko dobro - antički objekat na lokalitetu Gromile, srednjovjekovne nekropole sa stećcima i starim muslimanskim nišanima na području Kreševa, FBiH

896.       Historijski urbani krajolik Sarajevo

897.       Graditeljska cjelina – Stara džamija u Turiji, općina Lukavac

898.       Kulturni krajolik – Svetište Voda sv. Jakova u Kreševu

899.       Građevina – Pošta u Sarajevu

900.       Graditeljska cjelina – Varoška džamija u Travniku

901.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Vanekov mlin u Bijeljini

902.       Arheološko područje s antičkim objektom na lokalitetu Gromile, općina Kreševo

903.       Graditeljska cjelina – zgrada Akademije likovnih umjetnosti (Evangelistička crkva sa župnom kućom i školom) u Sarajevu

904.       Arheološko područje – Mandina gradina i nekropola sa stećcima, Općina Tomislavgrad

905.       Historijsko područje – Nekropole sa stećcima i groblje s nišanima u Grivićima, Općina Hadžići

906.       Graditeljska cjelina Srpske pravoslavne crkve Vaznesenja Hristovog u Stocu

907.       Pokretno dobro – Zbirka filmskog materijala Javnog preduzeća Filmski centar u Sarajevu

Ukupno: 907 odluka

16.07.2021.